Κοινωνία

ΕΦΚΑ: Πώς θα ασφαλίζονται οι αγρότες


Την έναρξη, αλλά και τη διακοπή, της ασφάλισης των αγροτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης περιγράφει έγγραφο του ταμείου, αναλύοντας την διαδικασία μετάβασης τους από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Κομβικό σημείο θεωρείται η 18η Ιουλίου 2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4554 που καθορίζει (άρθρο 2) τη διαδικασία ασφάλισης, των αγροτών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ ισχύουν τα εξής:

  • Περιπτώσεις αγροτών που υπέβαλλαν αίτηση ασφάλισης μετά τις 18.07.2018
  • Υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, η ασφάλιση ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Καταβάλλονται οι εισφορές για όλους τους Κλάδους. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.
  • Δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, η έναρξη ασφάλισης πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα του μήνα που υποβλήθηκε Απογραφικό Δελτίο. Ισχύει η απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους κλάδους.
  • Εκκρεμείς αιτήσεις
    Στο έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι ως τέτοιες, θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 18.7.2018. Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:α) Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Όμως δεν υπάρχει απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ. Από την πρώτη του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώρηση γίνεται υποχρεωτική η καταβολή εισφορών για όλους τους κλάδους.
    β) Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης. H απαίτηση εισφορών ξεκινάει το μήνα που πραγματοποιείται καταχώριση της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ.


Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πρέπει να πραγματοποιούν και αναδρομικό έλεγχο για τους ασφαλισμένους – αγρότες που εντάσσουν στο φορέα. Για τον τρόπο εξόφλησης του χρόνου ασφάλισης που ενδεχομένως να προκύψει από τον αναδρομικό έλεγχο, εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΠΕΦ: 200 εκατ. ζημιά για κράτος – ασθενείς από τη χαμηλή διείσδυση των γενοσήμων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κλείνει την Τρίτη η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος παιδιού


ΣΧΟΛΙΑ