Real Estate

Μύκονος: Πρώτη νίκη των Αράβων του Αστέρα στο ΣτΕ

Ο Σαουδάραβας Χαλέντ Τζουφαλί με τον Κ. Μητσοτάκη


«Χριστουγεννιάτικο δώρο» στην AGC Equity Partners, αναφορικά με την αμφισβητούμενη στρατηγική επένδυση στο νησί της Μυκόνου έκανε το ΣτΕ, απορρίπτοντας μία από τις τρεις προσφυγές του δήμου Μυκόνου.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος που ενέκρινε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) της τουριστικής επένδυσης στον Καραπέτη, μία απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου. Ήταν το πρώτο ενδικό μέσο που άσκησαν οι δημοτικές αρχές για να μπλοκάρουν το project στο νησί των Ανέμων, αφού ακολούθησε δεύτερη προσφυγή κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης τη δημιουργία μαρίνας στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και η τρίτη, χρονολογικά, αίτηση ακύρωσης, αυτή τη φορά κατά της ενημέρωσης οικοδομικής άδειας του έργου και κατά του ελληνικού δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. Η αίτηση αυτή κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στα τέλη Σεπτεμβρίου, σχεδόν τρεις μήνες προτού συνεδριάσει το ΣτΕ για την πρώτη προσφυγή, απορρίπτοντάς την.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, μετά την ακύρωση από το ΣτΕ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (σ.σ. αυτή τη στιγμή εκπονείται νέο ΕΠΣ), εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητος στην χώρα, βάσει των προβλέψεων των υφισταμένων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και του ιεραρχικώς κατωτέρω επιπέδου σχεδιασμού, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.

«Το σχεδιαζόμενο μέσω του προσβαλλομένου ΕΣΧΑΣΕ ακίνητο εμπίπτει σε περιοχή, κατ’ αρχήν, κατάλληλη για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητος, βάσει των κατευθύνσεων του υφισταμένου χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο και στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Νοτίου Αιγαίου. Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις της, μεταγενέστερης του ως άνω χωροταξικού σχεδιασμού, ΖΟΕ Μυκόνου η περιοχή αυτή έχει καθορισθεί ως περιοχή με χρήση τουρισμού-αναψυχής και έχουν προβλεφθεί οι λοιποί όροι για την υποδοχή και ανάπτυξη της ως άνω χρήσεως. Ο ισχύων στην περιοχή της στρατηγικής επενδύσεως σχεδιασμός παρίσταται επαρκής για την ανάπτυξη της ένδικης τουριστικής δραστηριότητος στην συγκεκριμένη περιοχή», αναφέρει η απόφαση, που ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί.

Επίσης, «το προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα δεν αντίκειται στις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΠΧΣΑΑ) Νοτίου Αιγαίου, διότι η επίδικη μονάδα, η οποία αξιοποιεί τον μηχανισμό της οργανωμένης αναπτύξεως, που δεν είχε εισαχθεί στην νομοθεσία κατά την κατάρτιση του ΠΠΧΣΑΑ, δεν ανήκει στην κατηγορία των μεμονωμένων εκτός σχεδίου τουριστικών μονάδων, για τις οποίες το Περιφερειακό Πλαίσιο προβλέπει περιορισμούς κατά την ίδρυσή τους».

Κρίθηκε ότι ο ισχύων στην περιοχή της στρατηγικής επενδύσεως σχεδιασμός παρίσταται επαρκής για την ανάπτυξη της ένδικης τουριστικής δραστηριότητος στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει μελετήσει επαρκώς την φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου και της ευρύτερης περιοχής της επενδύσεως, ενώ, με την κρινομένη αίτηση δεν αμφισβητούνται με συγκεκριμένα στοιχεία οι εν λόγω εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ.

«Πύρρειος» νίκη

Ωστόσο, κατά τη γνώμη πέντε μελών που συνέθεσαν την ολομέλεια, δεν είναι νόμιμη η κρίση της Διοικήσεως ότι η επίδικη στρατηγική επένδυση είναι επιτρεπτή, διότι αποτελεί ήπια τουριστική ανάπτυξη, που σέβεται το περιβάλλον και την φυσιογνωμία της περιοχής, και είναι συμβατή με τον χωροταξικό σχεδιασμό και με την φέρουσα ικανότητα της νήσου Μυκόνου. Ειδικότερα δε, το προσβαλλόμενο διάταγμα δεν είναι νόμιμο, διότι καθ’ υπέρβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων και της σύμφωνης προς το Σύνταγμα ερμηνείας τους, επιτρέπει την δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδος μεγάλης δυναμικότητος στην Μύκονο, εισάγοντας χωρικές ρυθμίσεις που δεν συνάδουν με την αρχή της ήπιας αναπτύξεως των μικρών νήσων και τις συνακόλουθες κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου, καθώς και σημαντικές αποκλίσεις από τους όρους δομήσεως της εγκεκριμένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

Σε αναμονή για τη μαρίνα

Επίσης, κατά την γνώμη τριών μελών της συνθέσεως η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3986/2011 που δίνει την δυνατότητα σε π.δ. που εγκρίνει τοπικό και χωρικά προσδιορισμένο ΕΣΧΑΣΕ να μπορεί να τροποποιεί, μεταξύ άλλων, ΖΟΕ, που, έστω προσωρινά, αντιμετωπίζουν σφαιρικά την εκτός σχεδίου δόμηση ενός ευαίσθητου και ευρισκόμενου στα όρια της φέρουσας ικανότητάς του νησιού, αποκλίνοντας από τις ρυθμίσεις της, χωρίς μάλιστα οι αποκλίσεις αυτές να στηρίζονται πρωταρχικά σε χωροταξικά κριτήρια, παραβιάζει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την τελευταία, η χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.

Αναφορικά με την αμφιλεγόμενη μαρίνα της επένδυσης, η απόφαση τονίζει πως «διά του εγκριθέντος ΕΣΧΑΣΕ προβλέπονται χρήσεις, κατ’ αρχήν, συμβατές με τον προορισμό και την λειτουργία της κυρίας χρήσεως του τουρισμού, δεν εγκρίνεται δε η δημιουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, αλλά χορηγείται, κατ’ αρχήν, σχετική δυνατότης. Κατά το επόμενο δε στάδιο της χωροθετήσεως και περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως θα εξεταστούν αρμοδίως οι εν γένει περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συγκεκριμένων έργων».

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, η μαρίνα θα διαθέτει συνολικά 32 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους μεγαλύτερου των 24 μέτρων, δηλαδή super yachts. Κατά τα λοιπά, το Mykonos Project που αναπτύσσεται από την ελληνική θυγατρική Blue Iris, περιλαμβάνει ένα «μυκονιάτικο χωριό», με ξενοδοχειακή μονάδα 192 κλινών, υπαίθριο θέατρο 250 θέσεων, ενώ η μετακίνηση μέσα στο χωριό θα γίνεται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα καταλύματα θα περιλαμβάνουν, εκτός από το ξενοδοχείο, κατοικίες ενός ή δύο ορόφων, εστιατόριο, spa, χώρο εκδηλώσεων και συνεδρίων, εκκλησία και πισίνες.ΣΧΟΛΙΑ