Real Estate

Μπλε Κέδρος: Επενδύσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτήσει η ΑΜΚ των 16,7 εκατ. ευρώ

παυλος ευμορφιδης

Πωλ Ευμορφίδης, συν-ιδρυτής της Coco-mat, Μπλε Κέδρος


Ξενοδοχειακές επενδύσεις 15 εκατομμυρίων ευρώ θα χρηματοδοτήσουν οι νέοι μέτοχοι της Μπλε Κέδρος.

Η ΑΕΕΑΠ στοχεύει στην άντληση 16,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια θα διαθέσει στην ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 117 δωματίων σε ιδιόκτητο κτίριο σταθμού αυτοκινήτων με κηρυγμένες διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στου Μακρυγιάννη και 7 εκατ. στην ανέγερση τουριστικής μονάδας σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση περίπου 18 στρεμμάτων στον οικισμό Ξιφιά της Μονεμβασιάς.

Η Μπλε Κέδρος έχει ήδη επενδύσει σε 6 τουριστικά ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με το 68,39% των μισθωμάτων να προέρχεται από τον ξενοδοχειακό τομέα. Σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της, προσβλέπει στην επέκταση των επενδύσεων στον κλάδο των τουριστικών ακινήτων, που, πάντως «μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις, εξαρτώμενος τόσο από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και από την ομαλότητα και σταθερότητα του εγχώριου πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και από αστάθμητους παράγοντες όπως έγινε π.χ. με την πανδημία».

Το παρόν χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει αξία 100,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΑΕΕΑΠ έχει στο πλάνο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ακίνητα που βρίσκονται σε πληθυσμιακά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ή σε οικόπεδα σε τουριστικές περιοχές στα οποία μπορούν να ανεγερθούν ξενοδοχειακές μονάδες, με απώτερο στόχο να διευρύνει τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεών της. Σε κάθε περίπτωση, θα εξετάσει το ενδεχόμενο άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων μέσα από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, τις τράπεζες και την κεφαλαιαγορά, μετά τη δημόσια πρόταση.

Αναφορικά με αυτό, να σημειωθεί ότι η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 14 Ιουνίου, με τη δημόσια προσφορά να έχει λήξει στις 8 του μήνα και ανάδοχος την Optima Bank.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό η εταιρεία θα προχωρήσει στη δημόσια προσφορά έως 7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ποσοστό των αδελφών Ευμορφίδη θα κατέλθει στο 37,5% για τον καθένα (τώρα έχουν το 45% έκαστος) και στο επενδυτικό κοινό θα διατεθεί το 25% των μετοχών. Τέσσερις ημέρες πριν την έγκριση του ενημερωτικού, οι δύο βασικοί διέθεσαν ήδη 3,6 εκατ. μετοχές σε τρεις ιδιώτες επενδυτές. Επομένως, η διασπορά των μετοχών της εταιρείας ανήλθε στο 8,33% του συνόλου των μετοχών που θα προκύψει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της IPO.

Τι λέει για τη σύνδεση με την Cocomat

Είναι σημαντικό πως το 96,31% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων για το 2021 προέρχεται από την μίσθωση ακινήτων από εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένεια Ευμορφίδη. Η ΑΕΕΑΠ παραδέχεται μεν πως δημιουργείται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την ταυτόχρονη ιδιότητα των μετόχων της εκμισθώτριας και ως μετόχων/προσώπων που ασκούν έλεγχο επί των μισθωτών, αλλά σπεύδει να δηλώσει πως η μίσθωση αυτών των ακινήτων έχει γίνει σε όρους αγοράς αφετέρου για την αποτροπή τέτοιου κινδύνου.

To Athens Cocomat BC

«Ακολουθείται συγκεκριμένη πολιτική για τον εντοπισμό και την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων έχουν συναφθεί σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους) όπως αυτό πιστοποιείται και από τις ετήσιες αποδόσεις των μισθωμένων ακινήτων».

Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για τέσσερα ακίνητα συν το Κουκάκι

Η ΑΕΕΑΠ κάνει ειδική αναφορά στο ξενοδοχείο στο Κουκάκι – που έγινε μήλον της έριδος με το υπουργείο Πολιτισμού – στο ενημερωτικό της δελτίο, που πήρε το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή.

Η νομική αβεβαιότητα ως προς τις άδειες δόμησης Cocomat Athens BC επί της οδού Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού 34 στην Αθήνα και ως προς το καθεστώς των όρων δόμησης στην περιοχή όπου κείται η ιδιοκτησία δύναται να οδηγήσει στον ουσιώδη περιορισμό της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου που λειτουργεί σήμερα.

Μπορεί μάλιστα να οδηγήσει ακόμη και στη διακοπή της λειτουργίας του ξενοδοχείου και συνακόλουθα σε μείωση του μισθώματος που λαμβάνει η Μπλε Κέδρος ή και σε καταγγελία της μίσθωσης του κτιρίου και άρα να επιδράσει αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Θυμίζουμε ότι η Μπλε Κέδρος έχει προσφύγει στο ΣτΕ για την αφαίρεση 2 ορόφων από ξενοδοχείο, κάτι για το οποίο αποφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού, για να εξασφαλίσει ότι η δόμηση δεν εμποδίζει τη θέα προς την Ακρόπολη.

Εκτός, όμως, από το ξενοδοχείο στο Κουκάκι, δικαστικές υποθέσεις εκκρεμούν για ακόμα τέσσερα ακίνητα.

Η Τράπεζα Αττικής, μισθώτρια του επί της Λεωφόρου Κηφισίας 340 καταστήματος της Μπλε Κέδρος, κατήγγειλε πρόωρα τη σύμβαση μίσθωσης ισχυριζόμενη την ύπαρξη κεκρυμμένου ελαττώματος στο μίσθιο.

Επιπλέον, εκκρεμεί αγωγή αναγνωριστική της κυριότητας για το ακίνητο της εταιρείας (αγροτεμάχιο με κτίσμα), που βρίσκεται στη θέση «Απιδοπούλες» Ακρωτηρίου Χανίων και ειδικότερα για τμήμα του ακάλυπτου αγροτεμαχίου επιφάνειας 560 τ.μ.. Η απόφαση, πάντως, δεν θα επηρεάσει τη χρήση, αφού πρόκειται για ακάλυπτο.

Η Μπλε Κέδρος έχει ασκήσει αγωγή διανομής σε βάρος της συνιδιοκτήτριας ακινήτου της, με την οποία ζητά την διανομή μέσω πώλησης σε πλειστηριασμό του κοινού τους ακινήτου, ήτοι μίας κάθετης ιδιοκτησίας – αυτοτελούς τμήματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κηφισιά, επί της οδού Τατοΐου 161.

Τέλος, τον προηγούμενο Ιούλιο η εταιρεία απέκτησε τρία γήπεδα 13.780 τ.μ. στην Ελαφόνησο έναντι 390 χιλ. ευρώ μέσω πλειστηριασμού. Μετά την ανάδειξή της ως υπερθεματίστριας, ασκήθηκαν από τον καθού η εκτέλεση ανακοπές, με τις οποίες επιδιώκει την ακύρωση της έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης και την ανατροπή των αποτελεσμάτων του πλειστηριασμού.ΣΧΟΛΙΑ