Πολιτισμός

Διαγωνισμό για αναμνηστικά προκηρύσσει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021»


Φούτερ, καπέλα και T-shirt, τετράδια, μολύβια και στυλό, κούπες, αλλά και γούρι για το 2021, αναμνηστικά δηλαδή, πρόκειται να κυκλοφορήσει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», στο πλαίσιο της διοργάνωσης δράσεων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Την παραγωγή και την εμπορία τους θα αναλάβουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα προέλθουν από διαγωνισμό, που προκηρύσσεται τώρα από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή αδειούχων, οι οποίοι θα διασφαλίσουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής για τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή του εορτασμού και των προγραμματισμένων επετειακών δράσεων. Ειδικότερα, αφορά στη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικών αδειών χρήσης των σημάτων της Επιτροπής 2021 στους υποψήφιους που θα επιλεγούν.

Όπως σημειώνεται εξάλλου, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» έχει δημιουργήσει έναν αναλυτικό Οδηγό Χρήσης του Λογότυπου, καθώς και λεπτομερή Σχεδιαστικό Οδηγό (Style Guide) για την παραγωγή των αναμνηστικών προϊόντων, στον οποίο εξειδικεύονται όλες οι αναγκαίες παράμετροι για τη διευκόλυνση των αδειούχων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση και θα περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο, η Επιτροπή 2021 θα εξετάσει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογήσει τα Επιχειρησιακά σχέδια (Business plans) των υποψηφίων εκείνων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, προκειμένου να ανακηρύξει τελικά τον αδειούχο ανά κατηγορία προϊόντων.

Συνοπτικές πληροφορίες για τη διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.greece2021.gr/diafaneia- logodosia/diagonismos-emporias-proionton.html


ΣΧΟΛΙΑ