• Πολιτική

  Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια- Αρχές Μαρτίου η ψήφιση

  • NewsRoom
  Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων


  Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αναμένεται να ψηφιστεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαρτίου.

  Η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις, με το τελικό κείμενο να εισάγεται στην Ολομέλεια στις 7 Μαρτίου και να ψηφιστεί την επομένη.

  Το νομοσχέδιο του Υπουργού Παιδείας κ. Κυριάκου Πιερρακάκη φέρει αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που αναρτήθηκε στην Δημόσια Διαβούλευση, συγκεντρώνοντας 1.500 σχόλια. Μία εξ αυτών είναι το κίνητρο δημιουργίας παραρτημάτων στην περιφέρεια, με 50% μείωση στο παράβολο και τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στο νόμο.

  «Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια εμβληματική μεταρρύθμιση με στόχο την παροχή δυνατότητας στους υποψήφιους Έλληνες φοιτητές να σπουδάσουν από την χώρα μας σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, την προσέλκυση ξένων φοιτητών και ξένου επιστημονικού προσωπικού, τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

  Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

  Μη κρατικά πανεπιστήμια

  Οι διατάξεις που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια προβλέπουν εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

  Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει στην κατάθεση του νομοσχεδίου ότι σε εναρμόνιση με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ και υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται η εγκατάσταση, η οργάνωση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων θα αξιολογηθούν και θα πιστοποιηθούν από την ανεξάρτητη αρχή της ΕΘΑΑΕ, η οποία αξιολογεί και τα δημόσια Ιδρύματα για να λάβουν αδειοδότηση λειτουργίας, ενώ θα πρέπει να πληρούν και μία σειρά προϋποθέσεων στις υποδομές τους, με τον σχετικό φάκελο να εξετάζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Εφόσον λάβουν το πράσινο φως, θα απονέμουν ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει και μία αλλαγή σχετικά με την χρηματοδοτική κάλυψη που προβλέπεται. Στην κατάθεση του φακέλου στην ΕΘΑΑΕ, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να περιλαμβάνουν εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ ανά σχολή (το κατώτατο όριο για τη λειτουργία ενός παραρτήματος είναι τρεις σχολές) και παράβολο 500.000 ευρώ.

  Το ποσό αυτό μειώνεται στο 50% εφόσον η έδρα του παραρτήματος βρίσκεται εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, αλλά και η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, νέων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων  για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.

  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  Θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και  βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση  και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση του Δ.Π.Θ. και γενικότερα η ποιοτική αναβάθμιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του Ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού αυτής. Το παρόν Μέρος θα συμβάλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένη εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης  Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

  Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ε.Α.Π.

  Το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας αυτού,  στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., μέσω της σύστασης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας της διά ζώσης διδασκαλίας.

  Ενίσχυση Α.Ε.Ι.

  Στόχος του νομοσχεδίου είναι η  βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μέσω της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους, της ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μεταξύ άλλων, και με την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τέλος της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

  Στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτωνγια την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την ένταξη στους κλάδους εκπαίδευσης των απόφοιτων ξένων πανεπιστημίων και των προϋποθέσεων επιλογής προϊστάμενων σε μονοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία, για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και για εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Διαβάστε επίσης:

  Διαμαντοπούλου: Αν ήμουν βουλευτής, θα ψήφιζα το ν/σ Πιερρακάκη

  Ανδρουλάκης: Δεν θα ψηφίσουμε το ν/σ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

  Βρετανικά Πανεπιστήμια: Η πρώτη αντίδραση στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά παραρτήματα  ΣΧΟΛΙΑ