Πολιτική

Στέλιος Πέτσας: «Άμεσα σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση του Τύπου»

  • NewsRoom
πέτσας petsas

Στέλιος Πέτσας, κυβερνητικός εκπρόσωπος


Ειδική αναφορά στο πρόγραμμα ενίσχυσης του Τύπου, που θα εφαρμοστεί εντός του 2020, έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας

Όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, «στόχος της κυβέρνησης είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ εντός των πρώτων μηνών του 2020». Η συζήτηση για το πρόγραμμα ενίσχυσης του Τύπου ξεκίνησε με αφορμή τη σχετική ερώτηση που είχαν θέσει 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, ζητώντας διευκρινίσεις για το πότε θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης των εφημερίδων. Ο κ. Πέτσας διαβίβασε σήμερα στη Βουλή έγγραφη απάντηση, απευθυνόμενος στην ερώτηση των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Μέσω της έγγραφης απάντησης, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό κάνει γνωστό ότι, μετά την ανάκληση της ΚΥΑ του Ιουνίου του 2019 για το πρόγραμμα ενίσχυσης των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, η κυβέρνηση προχωρά σε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προωθήσει ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης του Τύπου που «θα συνάδει με τον ρόλο και την αποστολή του Τύπου ως πυλώνα δημοκρατίας, πολιτισμού, πλουραλισμού και προώθησης του δημόσιου διαλόγου».

Επαναδέσμευση το 2020 των ποσών για τα προγράμματα ενίσχυσης Τύπου

Ο κ. Πέτσας αναφέρει, εξάλλου, ότι «τα ποσά που είχαν εξασφαλισθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα προγράμματα ενίσχυσης Τύπου για το 2019 θα επαναδεσμευθούν για το 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που θα αποφασιστούν για την στήριξη του Τύπου, τόσο των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας όσο και των τοπικών και περιφερειακών εφημερίδων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζει λέγοντας ότι «το πλαίσιο για την ενίσχυση του Τύπου που θεσπίστηκε με το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 βάσει του οποίου δύναται να καταρτίζονται προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων καθώς και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου και ειδικότερα η υπ. αριθ. 107/18.6.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’2355) για τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και η υπ. αριθ. 78/14.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’1676) για τις περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, οδήγησαν σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως αποδείχθηκε καταφανώς από την εφαρμογή της πρώτης ανωτέρω ΚΥΑ. Κατόπιν αυτού, ανακλήθηκε άμεσα η ΚΥΑ για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας».

Νέο νομοθετικό πλαίσιο από το 2020

Παράλληλα, ο κ. Πέτσας ενημερώνει ότι το ως άνω ισχύον πλαίσιο δεν θα εφαρμοστεί για το έτος 2019, αλλά θα αντικατασταθεί από ένα νέο, που θα οικοδομηθεί σε διαφορετική βάση, με τρόπο που να συνάδει με το ρόλο και την αποστολή του Τύπου ως πυλώνα δημοκρατίας, πολιτισμού, πλουραλισμού και προώθησης του δημόσιου διαλόγου.

Για τον λόγο αυτό, σημειώνει, «η Κυβέρνηση προχωρά ήδη σε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ενώσεις ιδιοκτητών επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και δημοσιογράφων), ώστε να διαμορφώσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων που θα αντλεί εμπειρίες από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών και θα προωθεί την κουλτούρα της ανάγνωσης, τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία».

Ο Στέλιος Πέτσας αναφέρει, επίσης, ότι «τα ποσά που είχαν εξασφαλισθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα προγράμματα ενίσχυσης Τύπου για το 2019 θα επαναδεσμευτούν για το 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που θα αποφασισθούν για τη στήριξη του Τύπου, τόσο των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, όσο και των τοπικών και περιφερειακών εφημερίδων. «Στόχος της Κυβέρνησης είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ εντός των πρώτων μηνών του 2020», δηλώνει ο κ. Πέτσας.


ΣΧΟΛΙΑ