Οικονομία

Όλες οι αλλαγές στις συναλλαγές με POS

  • NewsRoom
πλαστικό χρήμα κάρτες


Ξεκινά, στις 14 Σεπτεμβρίου, η ισχύς του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» (PSD 2).

Οι νέες διατάξεις, που σχετίζονται με απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) θα εφαρμόζονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΕΤ, οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας θα σχετίζονται με τις ακόλουθες περιπτώσεις συναλλαγών:

-Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS). Θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση του κωδικού (ΡΙΝ), για την ολοκλήρωση ανέπαφων συναλλαγών του, όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε απλά τις οδηγίες που θα δείτε στην οθόνη του τερματικού (POS).

-Μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον «ηλεκτρονικού εμπορίου» (e-commerce). Θα απαιτείται από τον εκδότη της κάρτας (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ), η ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της και της συναλλαγής του.

Στόχος των νέων διατάξεων είναι η διασφάλιση της ισχυρής ταυτοποίησης της κάρτας που συναλλάσσεται με τον πραγματικό κάτοχό της και αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός συνδυασμού παραγόντων ασφαλείας. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων παραγόντων αποτελούν το δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικοί e-banking, PIN κάρτας, Password, μοναδικός κωδικός μιας χρήσης με μήνυμα SMS (SMS OTP), push notification στο κινητό τηλέφωνο και άλλα.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν έγκαιρα στις παραπάνω, νέες υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Όσο για τους πελάτες-καταναλωτές, ορισμένοι έχουν ήδη λάβει, ενώ οι υπόλοιποι θα λάβουν άμεσα λεπτομερή ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες από τις τράπεζες συνεργασίας τους.


ΣΧΟΛΙΑ