Οικονομία

Τέλος η τρίμηνη πίστωση χρόνου σε επιχειρηματίες για την καταβολή εισφορών

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πληρωμες


Επιστροφή στις υποχρεώσεις τους για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι καλούνται σήμερα να προχωρήσουν στην καταβολή τριών πληρωμών. Συγκεκριμένα σήμερα 30 Ιουνίου πρέπει να αποπληρωθούν:

-Η δόση των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Μάρτιο από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία έληξε 31/3. Πρόκειται για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών που έχουν τεθεί σε ρύθμιση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

-Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών από τους επιχειρηματίες για την απασχόλησή τους τον Μάιο. Πρόκειται για εργαζόμενους που δεν ήταν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.

-Το δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που ήταν κλειστές ή είχαν πληγεί από τον κορονοϊό.

Δόσεις ρυθμίσεων

Επιχειρήσεις που ήταν κλειστές ή επλήγησαν από την πανδημία με βάση των ΚΑΔ τους, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι είχαν το δικαίωμα να παρατείνουν για 3 μήνες την εξυπηρέτηση της ενεργής ρύθμισής τους. Έτσι οι δόσεις που έληγαν 31 Μαρτίου μεταχρονολογήθηκαν, ώστε να πληρωθούν 3 μήνες αργότερα. Αντίστοιχα παρατάθηκε η αποπληρωμή όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης κατά τρεις μήνες. Με τον μηχανισμό αυτό «πάγωσε» η ρύθμιση για ένα 3μηνο και αντίστοιχα παρατάθηκε ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής της για να μην καταβάλουν διπλές δόσεις.

Από τον Ιούνιο οι ρυθμισμένοι οφειλέτες επιστρέφουν στην διαδικασία εξυπηρέτησης της ρυθμισμένης οφειλής τους. Έως σήμερα πρέπει να πληρωθεί η δόση Μαρτίου, έως 31/7 η δόση Απριλίου κ.ο.κ. Ένα υποσύνολο επιχειρηματιών και επαγγελματιών που βάσει ΚΑΔ εντάχθηκαν από τον Απρίλιο στο μέτρο θα πρέπει να ξεκινήσουν να αποπληρώνουν εκ νέου τις ρυθμίσεις τους από 31/7 και μετά. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι 31/08 έχει ανασταλεί η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εισφορές μισθωτών Μαΐου

Έως και σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν την ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Μαΐου και να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους τους. Οι εισφορές που καταβάλλει ο εργοδότης αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός δεν τελούσε σε αναστολή σύμβασης και η επιχείρηση βρισκόταν σε λειτουργία, μετά την επαναλειτουργία της με κρατική εντολή. Υπενθυμίζεται πως η αποπληρωμή των εισφορών Φεβρουαρίου – Απριλίου, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, έχει παραταθεί για τον Σεπτέμβριο – Νοέμβριο. Οι παρατάσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και από τον Ιούνιο (ΑΠΔ Μαίου) οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν κανονικά τις αναλογούσες εισφορές.

Δώρο Πάσχα

Τέλος χρόνου για το Δώρο Πάσχα που πρέπει να καταβληθεί έως σήμερα 30 Ιουνίου για να θεωρείται εμπρόθεσμη η καταβολή του σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που ήταν κλειστές ή πλήττονταν βάσει ΚΑΔ τον περασμένο Απρίλιο. Η ΑΠΔ για το Δώρο Πάσχα πρέπει να υποβληθεί έως τις 10 Ιουλίου και να καταχωριστεί στην μισθολογική περίοδο του Μαΐου με κωδικό συμπληρωματικής. Οι εργοδότες πρέπει να πληρώσουν έως σήμερα το σύνολο του Δώρου στους εργαζόμενους και 1-10 Ιουλίου να υποβάλλουν δηλώσεις στην «Εργάνη» για να λάβουν από το κράτος το ποσό που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό για την περίοδο αναστολής της σύμβασης εργασίας. Έως 31 Ιουλίου πρέπει επίσης να αποδώσουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις.

Εξαιρέσεις

Παράταση στην αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου δικαιούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται βάσει νέας λίστας με ΚΑΔ στην οποία εμπεριέχονται δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τις μεταφορές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εστίαση και τον τουρισμό. Αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν χρήση της παράτασης και να αποπληρώσουν τις εισφορές Μαΐου, τμηματικά σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται πως με το ίδιο ακριβώς σχήμα, της 4μηνης αποπληρωμής σε δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31 Οκτωβρίου, παρατάθηκε και η πληρωμή των εισφορών Απριλίου. Αντίστοιχα η αποπληρωμή των εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου έχει παραταθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9).

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν περιθώριο έως την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του Μαΐου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης 25% στο συνολικό ασφάλιστρο, ανεξάρτητα αν πλήττονται από τον κορωνοιό ή όχι, εφόσον εξοφλήσουν έως την Παρασκευή κι εφόσον έχουν εξοφλήσει τις εισφορές του 4μήνου Ιανουαρίου – Απριλίου 2020. Αν έχουν οφειλές από το 2020 μπορούν να τις εξοφλήσουν χωρίς έκπτωση μέχρι την Παρασκευή (βασική οφειλή στο 100% συν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις) για να δικαιωθούν την μείωση 25% στο ασφάλιστρο του Μαΐου.


ΣΧΟΛΙΑ