Οικονομία

Στην Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για τη 2η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης – Αίτηση και για πρόωρη εκταμίευση €1,84 δισ. από την 3η δόση

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλά στη συνέντευξη Τύπου για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλά στη συνέντευξη Τύπου για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»


Την εκταμίευση της δεύτερης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 3,65 δισ. ευρώ κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν.

Η Αθήνα εκπλήρωσε τα 25 προαπαιτούμενα που απαιτούνταν για την κατάθεση του αιτήματος καταβολής της δόσης, η οποία και αναμένεται έως το τέλος του έτους. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε το πρωί σε ειδική παρουσίαση των αρμόδιων Υπουργών για την πορεία του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να εκπληρώσει και τρία επιπλέον προαπαιτούμενα, που αφορούν στο σκέλος των δανείων, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόωρη καταβολή κονδυλίων ύψους 1,84 δισ. ευρώ.

«Στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσουν 3,56 δισ. ευρώ, καθώς η επιτυχής ολοκλήρωση των 28 προβλεπόμενων οροσήμων επιτρέπει την υποβολή ενός ενιαίου αιτήματος, που αφορά τόσο στο σκέλος των επιδοτήσεων όσο και σ’ αυτό των δανείων. Η Ελλάδα εκπλήρωσε, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, τρία ορόσημα που σχετίζονται με το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ. Συνεπώς, στα 1,72 δισ. ευρώ (πληρωμή επιδοτήσεων) προστίθενται ακόμη 1,84 δισ. ευρώ (πληρωμή δανείων)», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Υπενθυμίζεται πως το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης, που εκταμιεύτηκε στις 8 Απριλίου του 2022, ανήλθε, επίσης, σε 3,56 δισ. ευρώ (1,72 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ για δάνεια). Όσον αφορά στην προχρηματοδότηση, που εκταμιεύθηκε στις 9.8.2021, αντιστοιχεί στο 13% (3,96 δισ. ευρώ) των χρημάτων που αναλογούν στην Ελλάδα από το ΤΑΑ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σημείωσε πώς σύμφωνα με έρευνα της PWC το 2019, οι καθυστερήσεις για ένα έργο στην Ελλάδα άγγιζαν τα τέσσερα χρόνια. Όπως τόνισε το ίδιο χρονικό διάστημα απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας ότι δεν χωρά ούτε μία μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων.

Τα 28 προαπαιτούμενα

1. Λογαριασμός ΑΠΕ – Τροποποίηση ν.4001/2011 – Έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ)

2. Λογαριασμός ΑΠΕ – Μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης

3. Αποκατάσταση των εδαφών (νόμος-πλαίσιο)

4. Δημόσιες μεταφορές – Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

5. Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ – Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

6. Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση

7. Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος

8. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) – Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου

9. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου – Χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων

10. Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις ΜμΕ

11. Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

12. Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

13. Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας

14. Δημόσια διοίκηση – Δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων

15. Κατάρτιση – Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι

16. Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών

17. Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα

18. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα

19. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε-65

20. Μεταρρυθμιστικός νόμος για το σιδηροδρομικό τομέα

21. Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες

22. Στρατηγικές επενδύσεις – νομοθετική μεταρρύθμιση

23. Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης

24. Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα

25. Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα – Έναρξη προγράμματος

26. Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων

27. Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU

28. Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους

Οι επιδοτήσεις

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ενταχθεί, προς το παρόν, 372 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ, με αποφάσεις που έχει υπογράψει ο κ. Σκυλακάκης.

Τα έργα εμπίπτουν στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, δηλαδή στην «Πράσινη μετάβαση», στην «Ψηφιακή μετάβαση», σε «Απασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή» και σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Μερικές από τις πιο πρόσφατες εντάξεις αφορούν σε: Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου (170.000.000 ευρώ), Αναβαθμίσεις του δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (60.000.000 ευρώ), Ανάπτυξη, κατασκευή, θέση σε τροχιά και προ-λειτουργία μικρών δορυφόρων, που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλούς συνδεσιμότητας (200.370.480 ευρώ), Σχεδιασμό, ενοποίηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης (15.195.456 ευρώ), Πανεπιστήμια Αριστείας (194.246.072,52 ευρώ), Δευτερογενή πρόληψη – προληπτικά τεστ κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου (153.574.285,16 ευρώ), Χρηματοδότηση της βασικής έρευνας – Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών (59.059.751,60 ευρώ), Τεχνολογικό Πάρκο «ThessINTEC» στη Θεσσαλονίκη (35.062.000 ευρώ) κ.ά.

Τα δάνεια

Στο «Ελλάδα 2.0» έχουν υποβληθεί 150 επενδυτικά σχέδια, μέχρι στιγμής, από ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6,82 δισ. ευρώ, περίπου, εκ των οποίων 2,83 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια του ΤΑΑ, 2,46 δισ. ευρώ σε κεφάλαια των τραπεζών και 1,53 δισ. ευρώ καλύπτονται από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης (2-Δ), ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος (2-Α), ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης (1-Δ) και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκος Μαντζούφας (1-Α), παρουσιάζουν την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στη συνέντευξη Τύπου, με συντονιστή τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου (Κ), Αθήνα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Οι παραπάνω επενδύσεις εμπίπτουν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, π.χ. βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός, υπηρεσίες, εμπόριο.

Πλήθος έργων, από τα 150 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, βρίσκεται στο στάδιο της προέγκρισης από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ έχουν, ήδη, συμβασιοποιηθεί 23 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,41 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 650 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από πόρους-δάνεια του ΤΑΑ.

Αξίζει να επισημανθεί πως σε μία χρονική περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε 0,90%, με μέση διάρκεια αποπληρωμής περίπου τα 10 έτη.

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, ενώ στον συντονισμό ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Γιάννης Οικονόμου.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα 2.0: Έργα ύψους €3,28 δισ. εντάχθηκαν στο Ταμείο ΑνάκαμψηςΣΧΟΛΙΑ