• Οικονομία

  Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα 9.000 υπόχρεοι πόθεν έσχες

  Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

  Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Επικεφαλής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος


  Στα χέρια του εισαγγελέα βρίσκεται μια τεράστια λίστα υπόχρεων υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες που τα τελευταία χρόνια αδιαφόρησαν να τις καταθέσουν.
  Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έστειλε στη δικαιοσύνη πριν από σχεδόν ένα μήνα πάνω από 9.000 τέτοιες περιπτώσεις. Πρόκειται για πόθεν έσχες που δεν υποβλήθηκαν ως όφειλαν μέσα στην περασμένη πενταετία.
  Στην πράξη οι 9.000 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες είτε ένα έτος εντός της πενταετίας είτε κανένα έτος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έλεγχος των περιουσιακών τους στοιχείων και να διασταυρωθούν με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει.

  Οι ποινές

  Οι ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται από 6 μήνες φυλάκιση έως και 10 χρόνια κάθειρξη με βασικό κριτήριο το ύψος της περιουσίας που δεν δηλώθηκε.

  Συγκεκριμένα η νέα διάταξη προβλέπει από ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών (έως 5 χρόνια) αν η περιουσία που δεν δηλώθηκε ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και φτάνει τα εως 10 χρόνια (πλαισιο 5-10 ετών) αν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ:

  1. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει πόθεν έσχες ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

  2. Πάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

  3. Αν οι πράξεις τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.

  Διαβάστε επίσης:

  Εντοπισμός και διάσωση 4 ατόμων και σύλληψη του διακινητή τους στη Σάμο

  Σενετάκης: Η δημοσιοποίηση των στοιχείων των εταιριών που παρανομούν, έχει μεγαλύτερες συνέπειες γι’ αυτές, απ’ ό,τι η δημοσιοποίηση κωδικών προϊόντων

  Telecom Italia: Δάνειο €1,5 δισ. για αναχρηματοδότηση μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης  ΣΧΟΛΙΑ