Οικονομία

Πώς ετοιμάζονται οι κόφτες για το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ – Ποιες στατιστικές λαμβάνουν υπόψη τους οι θεσμοί

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας


H χαρτογράφηση των επιχειρηματικών δανείων στο τέλος του έτους μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών, θα είναι εκείνα που θα διαμορφώσουν τις τελικές αποφάσεις για το πρόγραμμα επιδότησης Γέφυρα ΙΙ το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.

Μια ενδιαφέρουσα στατιστική διαμορφώνει δεδομένα που οι θεσμοί θα λάβουν υπόψη τους.
Τα ενήμερα δάνεια για τις μικρότερες επιχειρήσεις κινούνται περί το 40% του συνόλου των χαρτοφυλακίων των τραπεζών ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 80%
Ευρεία ανασκόπηση επιδοτήσεων και πορείας του πτωχευτικού θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάιο με τους θεσμούς ενώ στο διάστημα 21-30 Μαϊου θα συμφωνηθεί σε επίπεδο principal και το τελικό περιεχόμενο του προγράμματος Γέφυρα ΙΙ. Εκτιμάται πως η συμφωνία θα επέλθει στις αρχές του προαναφερόμενου δεκαημέρου.
Οι θεσμοί επιθυμούν ένα ενισχυμένο κόφτη σε ότι αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος η  διάρκεια  του οποίου δεν θα ξεπερνά το 8μηνο.
Ο κόφτης θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των  των στατιστικών που θα αντληθούν από τη βάση δεδομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ασφαλώς τα γενικά κριτήρια των 50 εκατ. τζίρο κατ’ ανώτατο και των 250 ατόμων κατ΄ανώτατο σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις είναι παρόντα ωστόσο δεν αποτελούν  παρά τη γενική αρχή.

Συγχρόνως ένα σημαντικό τμήμα επιχειρήσεων θα αποκλειστεί καθώς εμπίπτει στις διατάξεις των προβληματικών εταιριών καθώς έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια.

Δυο είναι οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επιχειρηματίες δικαιούχοι

-Σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες η προσωπική τους περιουσία ταυτίζεται με το επιτήδευμά τους και επoμένως θα ληφθεί υπόψη στην επιλογή.
-Αντιθέτως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις των οποίων τα κριτήρια θα διαφοροποιηθούν αισθητά έναντι εκείνων των ελευθέρων επιτηδευματιών. Π.χ. στις επιχειρήσεις οι καταθέσεις όψεως και μάλιστα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή δίνουν στρεβλή εντύπωση καθώς αποτελούν το ταμείο της επιχείρησης.

Ελεύθεροι επαγγελματίες – Ενήμερο μόνον το 41% των δανείων

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πολύ λιγότεροι και με ασφαλώς χαμηλότερο δανεισμό έναντι των επιχειρήσεων.

Σε 1,720 δισ. ευρώ ανέρχεται ο δανεισμός των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι ενήμεροι δηλαδή που έχουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Όσοι από αυτούς βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ο δανεισμός τους διαμορφώνεται σε 251 εκατ. ευρώ ενώ ο δανεισμός των καταγγελμένων ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.

Για την πρώτη κατηγορία οι τράπεζες προϋπολογίζουν 70 εκατ. επιδότηση, για τη δεύτερη λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ  ενώ για τους καταγγελμένους ελεύθερους επαγγελματίες η έκθεση μιλά για περίπου 24 εκατ. ευρώ επιδότηση.
Μολονότι τα μεγέθη της επιδότησης δείχνουν μικρά θα πρέπει να σημειωθεί πως αναμένεται να καταλήξουν ακόμη μικρότερα, μιας και οι δύο τελευταίες κατηγορίες  δανειοληπτών σε καθυστέρηση και των καταγγελμένων πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τις τράπεζές τους.
 Συγχρόνως το ύψος της επιδότησης που προϋπολογίζουν οι τράπεζες  εκτιμάται πως είναι μεγάλο και πάντως δεν αφορά 4 τρίμηνα όπως είναι ο υπολογισμός της έκθεσης.
 

Μικρές επιχειρήσεις – Ενήμερο το 46% των δανείων

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα σημαντικό δανεισμό 3,8 δισ. ευρώ περίπου . Και εδώ ενήμερα εμφανίζονται τα δάνεια σε ποσοστό κάτω του 50 %.
Ο δανεισμός του οποίου η καθυστέρηση είναι μικρότερη των 90 ημερών διαμορφώνεται σε 3 δισ. ευρώ περίπου, για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών το μέγεθος είναι 466 εκατ. ευρώ ενώ περίπου 3 δισ. ευρώ δάνεια είναι καταγγελμένα. Καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 90 ημερών αφορούν .
Οι επιδοτήσεις σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες υπολογίζονται σε 175 εκατ. ευρώ, σε 23 εκατ. ευρώ και σε 18 εκατ. ευρώ.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ενήμερο το 40% των δανείων

 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα ενήμερα δάνεια κινούνται στα 7,6 δισ. ευρώ , τα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στα 3,5 δισ. ευρώ και τα καταγγελμένα στα 7,7 δισ. ευρώ.

Οι επιδοτήσεις σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες υπολογίζονται σε 403 εκατ. ευρώ, σε 40,7 εκατ. ευρώ και σε 12,3 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Μεγάλες επιχειρήσεις- Ενήμερα δάνεια σε ποσοστό 84%

Στις μεγάλες επιχειρήσεις τα μεγέθη αλλάζουν. Εδώ ενήμερα δάνεια στο τέλος του  2020 ήταν 24 δισ. ευρώ. Εκείνα σε καθυστέρηση ήταν 2,6 δισ. ευρώ και τα καταγγελμένα κάτι λιγότερο από 2 δισ. ευρώ.
Η προτεινόμενη επιδότηση ήταν 421 εκατ. ευρώ, 24,8 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Τι προβλέπει η PWC

Διαβάστε επίσης:

Φώτης Κουρμούσης στο mononews: «Ίσως είναι ώρα να ανοίξει η συζήτηση για «κούρεμα» χρέους»

Σταϊκούρας: Οι πέντε δράσεις για την ενίσχυση των δανειοληπτών – «Ναι» στην bad bank, παράταση του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΦΥΡΑ: Επιδότηση δανείου σε πάνω από 110.000 νοικοκυριά


ΣΧΟΛΙΑ