Οικονομία

Παράταση για τις 100 δόσεις στους Δήμους

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Βασίλης Τσεκούρας


Την παράταση τεσσάρων μηνών –που μπορεί να επεκταθεί επιπλέον έξι μήνες- στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 100 δόσεις προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πλέον, τα χρέη τους προς τους δήμους μπορούν να ρυθμίσουν όσοι έχουν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 30 Ιουνίου του 2021 (η προθεσμία έληξε την 15η Φεβρουαρίου) και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου (αντί για τις 30 Ιουνίου 2021).

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν πληγεί από την πανδημία, ενώ περιλαμβάνονται και όσοι έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις από τις 15 Φεβρουαρίου έως και σήμερα ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την ίδια χρονική περίοδο.

«Κούρεμα» προσαυξήσεων

Στην εν λόγω ρύθμιση, όσες λιγότερες δόσεις επιλέξει ο οφειλέτης, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το «κούρεμα» των προσαυξήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

*Αν ο οφειλέτης καταβάλει εφάπαξ το ποσό της οφειλής τότε διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις, τόκοι και πρόστιμα

*Αν εξοφληθούν σε 2 έως 12 δόσεις η απαλλαγή ανέρχεται σε 90%

*Αν εξοφληθούν σε 13 έως 48 δόσεις η απαλλαγή θα είναι 80%

*Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις θα έχει απαλλαγή 70%

*Αν εξοφληθούν σε 73 έως 120 δόσεις θα απαλλαχθεί από το 60% των προσαυξήσεων.

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση

Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί γι αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αίτηση με… e-mail

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έως τις 31 Οκτωβρίου του 2021.

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου. Η Προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Διαβάστε επίσης:

Αποφάσεις «βόμβα» ΣτΕ: Επιστρέφονται φόροι σε χιλιάδες συνταξιούχους

Ηχηρό μήνυμα Δουφεξή στους υπαλλήλους για την εύρυθμη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ

Δωρεάν διακοπές μέσω του ΟΑΕΔ – Οι δικαιούχοι, η μοριοδότηση και η χορήγηση των επιταγώνΣΧΟΛΙΑ