Οικονομία

Κομισιόν: Ανησυχητικό κοκτέιλ το υψηλό χρέος, κόκκινα δάνεια και επενδυτικό κενό – Προτείνει επιπλέον μέτρα στήριξης

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κομισιόν: Ανησυχητικό κοκτέιλ το υψηλό χρέος,

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπ. Οικονομικών


Πρόοδο στην επίτευξη των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα παρατηρεί η Κομισιόν στην 12η μεταμνημονιακή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, παρά τις καθυστερήσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Μάλιστα, σημειώνει πως η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, που συνθέτουν ένα “εκρηκτικό” κοκτέιλ το όπως το υψηλό δημόσιο χρέος, τα “κόκκινα” δάνεια, το επενδυτικό κενό

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η ελληνική οικονομία μετά από την ύφεση του 9% κατά το 2020, φέτος εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7,1% και κατά 5,2% το 2022. Επισημαίνεται πάντως, ότι στο τέλος του 2022, το ΑΕΠ θα είναι κατά 2,4% υψηλότερο σε σχέση με το 2019.

Μάλιστα, στη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να συμβάλει η καλή πορεία του τουρισμού.

Συνετή δημοσιονομική προσαρμογή

Στην 12η αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μεσο-μακροπρόθεσμα, λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους.

Μάλιστα, η κυβέρνηση έκανε βήματα στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την υγειονομική περίθαλψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί παράλληλα τη χώρα μας να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να προβεί σε προσαρμογές όταν απαιτείται, καθώς η ενεργειακή κρίση αλλά και η πορεία της πανδημίας συνεχίζουν να αποτελούν προκλήσεις.

«Τα περισσότερα έκτακτα μέτρα στήριξης θα καταργηθούν σταδιακά το 2021 και αυτά που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2022 στοχεύουν στην τόνωση της συνολικής ζήτησης και απασχόλησης, που θα στηρίξουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη.

Το χρέος

Η Κομισιόν σημειώνει πως το χρέος αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης το 2020, φτάνοντας στο 206,3%, απόρροια του μεγάλου βάθους της ύφεσης, αλλά και των μέτρων στήριξης που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας.

Ο δείκτης του δημόσιου χρέους προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται το 2021, ενώ οι μακροπρόθεσμες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από την αρχή της πανδημίας, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων αναχρηματοδότησης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συμβάλουν σημαντικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως οι αναθεωρήσεις δαπανών, η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού απόδοσης, η ολοκλήρωση της λειτουργικής ταξινόμησης και η ανάπτυξη ενός πράσινου πλαισίου προϋπολογισμού αναμένεται να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών.

Το τραπεζικό σύστημα

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα έγινε αρνητική το 2020 και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 είναι ένας από τους χαμηλότερους στην ΕΕ, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών. Αν και εξακολουθεί να είναι υψηλός, στο 26,1% τον Μάρτιο του 2021, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε σημαντικά το 2020 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με αργό ρυθμό το 2021. Μετά τη λήξη του μορατόριουμ, μια αρχική εκτίμηση δείχνει μέτρια δυσμενή αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, αλλά οι αρνητικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Η ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως λόγω των κρατικών μέτρων στήριξης, αλλά παρέμεινε υψηλό στο 16,3% το 2020. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μείωση της ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.ΣΧΟΛΙΑ