Οικονομία

ΕΚΤ: Συνεχίζεται με αυξημένους ρυθμούς το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων PEPP

H ΕΚΤ οδήγησε σε ράλι τα ελληνικά ομόλογα-Υποχώρησαν οι αποδόσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ (Wikimedia Commons)


Συνέχεια στην διευκολυντική της πολιτική ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρά την άνοδο του πληθωρισμού.

Το ΔΣ της ΕΚΤ αναμένει πως οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος λόγω της πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), θα εξακολουθήσουν με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τους πρώτους μήνες του έτους και στο επόμενο τρίμηνο. Το συνολικό ποσό του PEPP  θα ανέλθει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020 σε 1.850 δισεκ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το ΔΣ να κρίνει πως η κρίση της πανδημίας έχει λήξει.

Οι αγορές θα διενεργούνται με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμό. Τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023 θα επανεπενδυθούν, ενώ η μελλοντική σταδιακή μείωση του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και αυτά της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο του 2%, αλλά κάτω από αυτόν, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει. Παράλληλα, θα πρέπει αυτή η  σύγκλιση να αντανακλάται στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Αναφορικά με το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ τον μήνα, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του. Το πρόγραμμα αναμένεται να λήξει λίγο πριν αρχίσει η αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Τα ποσά από την εξόφληση των τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους θα επανεπενδυθούν πλήρως.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.ΣΧΟΛΙΑ