• Οικονομία

  ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων

  • NewsRoom
  Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

  Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)


  Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ3/2023 για την πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ”Ελλάδα 2.0” και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

  Συνολικά υποβλήθηκαν περισσότερες από 12.000 αιτήσεις.

  Οι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενισχύσουν τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

  Οι συμβάσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης, αποσκοπώντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις της χώρας.

  Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υποβλήθηκε. Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, ο υποψήφιος μπορεί να τον αναζητήσει στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/proslepse-neon-ergasiakon-sumboulon.

  Η διαδρομή είναι: gov.gr/Εργασία και ασφάλιση/Απασχόληση στον δημόσιο τομέα/Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών (από 23/3/2024 μέχρι και 1/4/2024), που υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

  Διαβάστε επίσης:

  e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων

  GP Αυστραλίας: Ταχύτερη η Ferrari στα ελεύθερα!

  Υπ. Εργασίας: Κανένας χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, λόγω οφειλών μέχρι 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ