F

Οικονομία

Διευκρινίσεις για το ποιους αφορά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών – Πώς θα υποβληθούν οι ΑΠΔ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κωστής Χατζηδάκης

Κωστής Χατζηδάκης, Yπ. Εργασίας


Οδηγίες για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες για την περίοδο, από 01.01.2021 έως 31.12.2021 δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα.

Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση.

Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020. Αναλυτικότερα:

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

β.α) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.

β.β) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.

γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην Ο.Ε.Ε. (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111).

Για την μείωση για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του

Ο.Α.Ε.Δ. και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., κ.λ.π.).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, που προβλέπουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2021 έως 31.12.2021, αποκλειστικά για μισθωτούς/ ημερομισθίους απασχολούμενους με πλήρη, μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες μας προέβησαν στις εξής ενέργειες :

– Ενσωμάτωσαν την μείωση των τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων στους ήδη χρησιμοποιούμενους μέχρι 31.12.2020 «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ώστε, από 01.01.2021 έως 31.12.2021 να χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και

– Διαμόρφωσαν και αντιστοίχισαν νέους Κ.Π.Κ. (χωρίς την παραπάνω μείωση) «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από 01.01.2021, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης. Από τις ανωτέρω ενέργειες προέκυψε η ανάγκη ορισμένοι Κ.Π.Κ. να αποσυνδεθούν από την κωδικοποίηση του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.Σ.Υ.Κ.).

Διαβάστε επίσης:

Τέλος στα πλαστά παραστατικά – Έτσι θα γίνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις επιχειρήσεις

Αναρτήθηκαν τα νέα τέλη κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία

Χρήστος Σταϊκούρας: Στα €11,6 δισ. τα νέα μέτρα στήριξης του 2021


ΣΧΟΛΙΑ