Οικονομία

Μπαράζ τροπολογιών για επίδομα θέρμανσης, στεγαστικό επίδομα φοιτητών, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
επίδομα θέρμανσης ΑΑΔΕ

Χρήστος Σταϊκούρας


Μία σειρά από τροπολογίες κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο – “σκούπα” που έχει καταθέσει στη Βουλή στις 13 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες αφορούν:

  • την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης με 0,25 ευρώ το λίτρο την οποία θα δούν όλοι οι πολίτες απευθείας στην αντλία,
  • την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητές από τα 1.000 σε 1.500 ευρώ αλλά και τα 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης που ισχύει τόσο για φοιτητές όσο και σπουδαστές πανεπιστημίων και δημοσίων ΙΕΚ, ενώ θα αφορά και όσους έκαναν αίτηση για την περίοδο 2021- 22,
  • την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο και τους συνταξιούχους, αλλά και
  • την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε όσους προχωρούν σε προσλήψεις πλήρους απασχόλησης.

Επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο (χωρίς ΦΠΑ) και 0,25 ευρώ το λίτρο (με ΦΠΑ) και τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης. Η επιδότηση θα φανεί απευθείας στην αντλία και θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών.

Επίδομα φοιτητών

Αυξάνεται το ύψος του χορηγούμενου στεγαστικού επιδόματος από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, και ορίζεται ότι σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα ορίζεται ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Η διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά:

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων/Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα της παρούσας όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρούσας χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.).

Ορίζεται ρητά ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους του επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής (ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας και συνταξιούχοι), ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021 (εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ακινήτων).

Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.».

Τέλος επιτηδεύματος

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος:

– και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα (1) έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Διαβάστε επίσης

Σταϊκούρας: Ο Κλάους Ρέγκλινγκ επικροτεί τις ευοίωνες προοπτικές της Ελλάδας

Πως θα σκανάρουμε τις «μαϊμού» αποδείξεις – Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή «Appodixi» της ΑΑΔΕΣΧΟΛΙΑ