εισφορά αλληλεγγύης

Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης εντός του 2020 και πλήρης κατάργησή της το 2021, προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο. Σίγουρος για...

  • 1
  • 2