Οικονομία

Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Νέα πληρωμή εντός Δεκεμβρίου

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Και σήμερα θα συνεχιστεί η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 800 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους τον μήνα Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση η πίστωση σε κάποιες περιπτώσεις δικαιούχων είτε σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, είτε σε πληττόμενες θα εμφανιστεί σήμερα, καθώς τα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Εάν κάποιος εργαζόμενος δεν λάβει το ποσό που δικαιούται θα πρέπει να μπει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να υποβάλει την αίτηση του, προκειμένου να πληρωθεί στην επόμενη καταβολή που θα πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, υπάρχουν 23.866 εργαζόμενοι που δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση εργαζομένου αποδοχής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και θα πρέπει να προβούν στην υποβολή της σχετικής δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο παραμένει ανοικτό.

Παράλληλα, επανεξετάζεται το καθεστώς 9.602 εργαζομένων που εμφανίζονται στο σύστημα με πολλαπλή πλήρη απασχόληση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης. Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν την δήλωσή που υποβάλλουν ενώ συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να προβούν σε δήλωση εφόσον στο παρελθόν είχαν μπει σε αναστολή. Ωστόσο, εάν έχουν αλλάξει τα στοιχεία τους και ο αριθμός iban θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο supportemployees.services.gov.gr.

Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να βρει την ενεργή σύμβαση σε άλλο εργοδότη με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ελέγχει αν στον εργοδότη που έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας είναι το 50% και άνω των ωρών εργασίας του εργαζόμενου. Σε αυτή την περίπτωση θα δικαιούται το επίδομα και θα καταβληθεί σε επόμενες πληρωμές που θα γίνουν μέσα στον Δεκέμβριο.

Δηλώσεις αναστολών Δεκεμβρίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Δεκέμβριο για κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε αναστολή τον Δεκέμβριο δικαιούται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για 30 ημέρες αναστολής ή 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού στο supportemployees.services.gov.gr θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση όμως που έχουν υποβάλλει στο παρελθόν υπεύθυνη δήλωση τότε δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Βρούτσης: Τα 21 μέτρα στήριξης των εργαζομένων

Στα 800 ευρώ η αποζημίωση ειδικού σκοπού για προσλήψεις μέχρι 4 Νοεμβρίου- Από 21 έως 31 Δεκεμβρίου οι πληρωμές

Χρ. Σταϊκούρας: Έρχεται ρύθμιση για τις επιταγές, ζεστό χρήμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τον Δεκέμβριο τα 800 ευρώ στους εργαζόμενους σε αναστολήΣΧΟΛΙΑ