ΥΓΕΙΑ

Όλη η αλήθεια για το κόστος νοσηλείας σε ΜΕΘ και ο δεκάλογος των ενεργειών της Hellenic Healthcare


Ψευδείς εντυπώσεις επιχειρούν να δώσουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και ορισμένοι άλλοι της αντιπολίτευσης, σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα ιδιωτικά θεραπευτήρια που έχουν επιταχθεί λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Όπως τονίζεται από παράγοντες των φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας του ιδιωτικού τομέα, λόγω του κορονοϊού μετακινήθηκαν σε ΜΕΘ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αρκετά περιστατικά από κρατικά νοσοκομεία προκειμένου αυτά να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητά τους, περιθάλπτοντας ασθενείς του κορονοϊού.

Μπροστά στην κορύφωση της πανδημίας που αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία με τον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών προκειμένου να υπάρχει διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ για τους πολύ βαριά ασθενείς από τον κορονοϊό. Και αναγνωρίζοντας τη μη συγκρισιμότητα των κρατικών Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ) με το πραγματικό κόστος των ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα εξαιτίας του μη συνυπολογισμού του μισθολογικού κόστους, αποδέχθηκε την προσαύξηση του νοσηλίου με συντελεστή 2,09.

Ο ΕΟΠΥΥ ορθά αποζημιώνει τα δημόσια νοσοκομεία με το 100% του ΚΕΝ για τις ΜΕΘ, καθώς η μισθοδοσία του προσωπικού τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικών παρόχων Υγείας αναφέρουν ότι η αποζημίωση που φτάνει τα 1600 ευρώ ανά ημέρα για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ σαφώς και δεν συνιστά κερδοσκοπία, καθώς ναι μεν αυτό το ποσό είναι διπλάσιο από αυτό που δικαιολογούσε μέχρι πρότινος ο ΕΟΠΥΥ, αλλά σε κάθε περίπτωση αδυνατεί να καλύψει τα διαφυγόντα έσοδα. Ειδικά μάλιστα όταν στα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν ματαιωθεί τα χειρουργεία, ενώ παραμένουν ανενεργά και τα εξωτερικά ιατρεία.

Η Hellenic Healthcare, η οποία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην Ελλάδα (Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, Metropolitan General, Μητέρα, Λητώ και Creta InterClinic), αναφέρει τα ακόλουθα δέκα σημεία για τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα:

1. Ήδη από τον Ιανουάριο έχουμε διαθέσει κλίνες ΜΕΘ στο Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου (τότε η πρόβλεψη ήταν για την έξαρση της γρίπης).
2. Όταν προέκυψε το ενδεχόμενο εμφάνισης του κορονοϊού, ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας προσφέροντας επιπρόσθετες κλίνες ΜΕΘ για την κάλυψη των αναγκών που τυχόν προέκυπταν.
3. Όταν παρουσιάστηκε ανάγκη για δημιουργία νοσοκομείων αναφοράς και αντίστοιχη μεταφορά των νοσηλευομένων σ’ αυτά περιστατικών στις δομές του ιδιωτικού τομέα, αυξήσαμε άμεσα τον αριθμό των κλινών που διετίθεντο στο Δημόσιο προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες.
4. Προσφερθήκαμε να κάνουμε τεστ για τον COVID-19 με τις τιμές που θα όριζε το Δημόσιο για την περίπτωση που οι δομές του Δημοσίου δεν επαρκούσαν για την εξέταση των περιστατικών που πληρούσαν τα κριτήρια του ΕΟΔΥ. Η τιμή αυτή ορίστηκε πράγματι από το Δημόσιο, και μάλιστα μειούμενη κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος των περιστατικών, αλλά μέχρι σήμερα η ζήτηση καλύπτεται από τις Δημόσιες δομές και δεν έχει γίνει χρήση της επιλογής αυτής.
5. Είμαστε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα σε καθημερινή επαφή με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ, τον ΕΟΔΥ και το ΕΚΑΒ τονίζοντας με κάθε τρόπο την διαθεσιμότητά μας για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών παραστούν.
6. Έχουμε ήδη, πριν την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Αθήνα, προετοιμάσει κατάλληλα όλα τα Θεραπευτήρια του Ομίλου HHG για την ασφαλή υποδοχή περιστατικών ενδεχόμενων ασθενών COVID-19, διαμορφώνοντας κατάλληλα τους χώρους εισόδου των Θεραπευτηρίων και εγκαθιστώντας κέντρα υποδοχής και εξέτασης εκτός των χώρων των Θεραπευτηρίων για προστασία των υπόλοιπων ασθενών και του προσωπικού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η έγκαιρη και ασφαλής διάγνωση του πρώτου κρούσματος που ήρθε στην Αθήνα, χωρίς διακινδύνευση διάδοσης της νόσου.
7. Έχουμε μεριμνήσει για την αναστολή λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων πολύ πριν την σχετική Υπουργική Απόφαση, ενώ και η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων έχει περιοριστεί σε επείγοντα περιστατικά.
8. Δεν έχουμε προβεί σε καμία μείωση αμοιβών ή εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού παρά την σημαντική μείωση της λειτουργίας των δομών μας, παραμένοντας σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση, από κοινού με το Δημόσιο, της πρωτοφανούς αυτής απειλής.
9. Θέσαμε προκαταβολικά στη διάθεση του Δημοσίου 100 κλίνες νοσηλείας (από 50 σε κάθε ένα από τα δύο μεγαλύτερα Θεραπευτήρια – Metropolitan και Υγεία που έχουν τις καλύτερες δυνατές υποδομές) για νοσηλεία περιστατικών COVID-19 για την απευκταία περίπτωση που η έξαρση των κρουσμάτων στην χώρα καταστήσει αναγκαία την χρήση ιδιωτικών δομών για την εξυπηρέτηση ασθενών με κορονοϊό.
10. Θεωρούμε ότι η συνεργασία με το Δημόσιο είναι υποχρέωσή μας και με αυτή την λογική έχουμε θέσει τις υπηρεσίες μας στην διάθεση των αρμοδίων φορέων. Σ’ αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας και θα την δώσουμε ως πάροχοι υγείας εντεταγμένοι σε ένα σύστημα όπου ο καθένας συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί.ΣΧΟΛΙΑ