First Top Stories

Ποια πολυεθνική αγόρασαν οι τράπεζες… για 4,7 ευρώ

  • The Wiseman
the wise man

the wise man


4,7 ευρώ για το 47,04% της καταχρεωμένης Famar: Σε αρχικό στάδιο φαίνεται πως είναι η διαδικασία εξυγίανσης της υπερχρεωμένης φαρμακοβιομηχανίας Famar, όπως προκύπτει και από την εξαμηνιαία έκθεση της Alpha Bank. Η τελευταία έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό (47,04%) στην εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τη φαρμακοβιομηχανία, την Famar SA με έδρα το Λουξεμβούργο, που για δεκαετίες κατείχε η οικογένεια Μαρινόπουλου.

Από την έκθεση μαθαίνουμε πως “η Τράπεζα εντός της τρέχουσας περιόδου απέκτησε το 47,04% των μετοχών της εταιρίας Famar S.A. έναντι τιμήματος τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών. Η απόκτηση των μετοχών από την Τράπεζα καθώς επίσης και από τρεις ακόμα ελληνικές τράπεζες, πιστωτές της εταιρίας, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γαλλικής προπτωχευτικής διαδικασίας στην οποία εισήλθε η εταιρία Famar S.A. με σκοπό την αναδιάρθρωσή της”.

Περισσότερο αναλυτική είναι η εξαμηνιαία έκθεση της Eurobank σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα απέκτησε το 24,37% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Famar S.A. έναντι τιμήματος δύο ευρώ.

“Η απόκτηση έλαβε χώρα σε εκτέλεση ενός Πρωτοκόλλου Αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το οποίο η Marinopoulos Holding S.à r.l. είχε συμφωνήσει για την πώληση των μετοχών της εταιρείας στην Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς (οι Ελληνικές Τράπεζες).

Στη συνέχεια, η συμμετοχή της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε σε 23,55%. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας των μετόχων που υπεγράφη την 7 Μαρτίου 2017, τη διοίκηση της Famar S.A. ανέλαβαν η Pillarstone και οι Ελληνικές Τράπεζες.

Επιπλέον, οι Ελληνικές Τράπεζες διέθεσαν στη Famar S.A. νέα κεφάλαια ύψους € 40 εκατ. (η Eurobank συμμετείχε με ποσοστό 24,37%) και το εναπομείναν χρέος της Famar Holding αναδιαρθρώθηκε”.

Το κτίριο γραφείων της Grivalia στο ιστορικό ακίνητο της Παπαστράτος

Ετοιμο να δεχθεί ενοίκους θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου το πρώτο κτίριο που κατασκευάζουν η Grivalia, που διοικείται από τον Γιώργο Χρυσικό, και η Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου στο ιστορικό κτίριο της Παπαστράτος στον Αγιο Διονύσιο Πειραιά.

Η πρώην αποθήκη της καπνοβιομηχανίας, το γνωστό ως “κτίριο Βόμβα”, περιλαμβάνεται στο πρώτο στάδιο ανάπλασης του μεγάλου ακινήτου με την κατασκευή κτιρίου γραφείου επιφάνειας 10.500 τετραγωνικών και 126 θέσεις στάθμευσης. Με δεδομένη τη ζήτηση για κτίρια γραφείων υψηλής ποιότητας, η Grivalia αναμένεται να μισθώσει γρήγορα το νέο κτίριο.

Στο πρώην συγκρότημα της Παπαστράτος, που αγοράστηκε από τη Dimand (που με τη σειρά της πώλησε το 50% στην Grivalia με δυνατότητα αγοράς του υπολοίπου 50%), περιλαμβάνονται εκτός από το “κτίριο Βόμβα”, το πρώην κεντρικό συγκρότημα της εταιρείας και το λιθογραφείο.

Η συνολική επένδυση για την ανάπλαση του ακινήτου θα φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ. Οπως βλέπετε ο Γ. Χρυσικός κινείται ταυτόχρονα, και με ταχύτητα, σε πολλά μέτωπα, με τελευταία κίνηση τη συμφωνία για τα “Αστέρια” Γλυφάδας.

Αυτά βλέπει και χαίρεται ο μεγαλομέτοχος Prem Watsa της Fairfax.

Οι Τούρκοι του ΟΛΘ!

Ποιος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της γαλλικής CMA CGM η οποία, μέσω της θυγατρικής Terminal Link, συμμετέχει στο σχήμα που αποκτά τον ΟΛΘ; Η τουρκική Yildirim Holding AS με ποσοστό 24%!

Γι’ αυτό και θα αποφευχθούν τα πανηγύρια για την εξαγορά του ΟΛΘ μέχρι να πωλήσουν οι Τούρκοι οι οποίοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να εξαγοράσουν την Ports America, το μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή λιμένων στην ΗΠΑ. Ο πανίσχυρος Τούρκος επιχειρηματίας Robert Yuksel Yildirim συμμετέχει, μάλιστα, στο διοικητικό συμβούλιο της CMA CGM.

Προ μηνών ανέθεσε, πάντως, σε διεθνή οίκο να αναζητήσει επενδυτές από την Ασία ώστε να πωλήσει το ποσοστό στο γαλλικό κολοσσό που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής πλοίων μεταφοράς container, με τακτικές γραμμές, του κόσμου.

Το 24% της CMA CGM αγοράστηκε από τον τουρκικό όμιλο περί τα 600 εκατ. δολάρια μεταξύ 2010 και 2011 και σήμερα αποτιμάται μεταξύ 2,5 και 3 δισ. δολαρίων, κατά τον Robert Yuksel Yildirim.

Τόσο η Yildirim Holding, όσο και η Ports America δεν είναι άγνωστες στην Ελλάδα. Ο Τούρκος επιχειρηματίας είχε εμφανιστεί στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού για τον ΟΛΘ.

Η Ports America είχε επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού για τον ΟΛΠ, χωρίς να εμφανιστεί στο επόμενο στάδιο. Η αμερικανική εταιρεία ελέγχεται από την Highstar Capital, έναν από τους επενδυτικούς βραχίονες του αμερικανικού ομίλου Oaktree Capital, η οποία και αποφάσισε την πώλησή της.

ΠΥΡΡΙΧΟΣ: Η κληρονομιά της Altec

Τρία κτίρια γραφείων του πάλαι ποτέ κραταιού ομίλου Altec του Θανάση Αθανασούλη παραμένουν στις τράπεζες μέσω της εταιρείας ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΕ.

Η τελευταία ελέγχει το τετραώροφο κτίριο γραφείων στην οδό Αγ. Παρασκευής 38-40 στο Περιστέρι που στέγαζε το Alter, το πενταόροφο κτίριο στην οδό Πάτμου 12 στο Μαρούσι και τα παλαιά κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Σπύρου Λούη, στην Αλσούπολη.

Προς το παρόν οι τράπεζες έχουν μόνο ζημιές από τη διαχείριση των συγκεκριμένων ακινήτων καθώς η ΠΥΡΡΙΧΟΣ “κουβαλάει” και δάνεια της Altec ύψους άνω των 16 εκατ. ευρώ.ΣΧΟΛΙΑ