F

ESG News

Mytilineos: Πώς η πράσινη μετάβαση έγινε μηχανή κερδών: Αλουμίνιο, πράσινη ενέργεια και βιώσιμα έργα

Mytilineos: Υπογραφή συμφωνίας με τη ΔΕΗ - Η Αλουμίνιον της Ελλάδος θα είναι μία πράσινη βιομηχανία

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MYTILINEOS


H επανάσταση της βιωσιμότητας, η πράσινη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα θα φέρει μεγάλες αλλαγές και θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες με αποτέλεσμα μεγάλα κόστη αλλά και μεγάλα κέρδη.

Αποτελεί πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις να καταφέρουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται αποδοτικά στα νέα δεδομένα και ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση να καταφέρουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους και εξασφαλίζοντας επιπλέον κέρδη.

Η Mytilineos αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που η διοίκησή της έχει τοποθετηθεί εγκαίρως με προνοητικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της, ώστε όλες οι αλλαγές που έρχονται να λειτουργούν υπέρ της.

Κυκλική οικονομία, πράσινη ενέργεια, βιώσιμα έργα αποτελούν όχι πλέον στόχους, αλλά πηγές κερδών που κάθε χρόνο θα μεγαλώνουν τον ισχυρό όμιλο.

Το ισχυρό περιβάλλον τιμών του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, η ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η σταδιακή ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων αποτελούν τις βάσεις για την επίτευξή ιστορικά υψηλών οικονομικών επιδόσεων για τη MYTILINEOS στο σύνολο του έτους.

Η Mytilineos έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πλάνο μετασχηματισμού της δραστηριότητας στις ΑΠΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα κάνει πράξη την κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης αλουμινίου, μειώνοντας τα κόστη της. Σύντομα αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν οι σημαντικές επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης (αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project new era 250), ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

Βιομηχανία

Η Αλουμίνιο Ελλάδος είναι ο Μοναδικός καθετοποιημένος παραγωγός βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρωτοπόρος στη διαχείριση καταλοίπων βωξίτη.  Με συνεχή προγράμματα μείωσης λειτουργικού κόστους, η μεγάλη βιομηχανία έχει πετύχει παγκοσμίως ανταγωνσιτικό κόστος για αλουμίνα και αλουμίνιο, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ESG. Παράλληλα αυξάνει συστηματικά την παραγωγή ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) Αλουμινίου, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής σε c.65ktpa, πετυχαίνοντας συνολική παραγωγική ικανότητα c.250ktpa  έως το 2022 και μείωση κατά 25% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο, εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά του και στο μέλλον.

Η επανατοποθέτηση της δραστηριότητας του αλουμινίου ευθυγραμμίζεται με τις κινήσεις των μεγάλων εταιρειών της παγκόσμιας αγοράς, με το περιθώριο EBITDA να είναι στο 35% αντανακλώντας τη χαμηλή διάρθρωση του κόστους. Τα ισχυρά premia στο βραχυπρόθεσμο μέλλον αναμένεται να ενισχύσουν τα κέρδη.

Tο νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»,  βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. Ήδη στο Α’ εξάμηνο 2021, καταγράφηκε η μεγαλύτερη αθροιστική παραγωγή πρωτόχυτου και ανακυκλωμένου αλουμινίου της MYTILINEOS και ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος των επενδύσεων στην παραγωγή Αλουμίνας.

Ενέργεια: ΑΠΕ, θερμικές μονάδες, αποθήκευση ενέργειας

Στην ενέργεια, οι ΑΠΕ αναμένεται να φτάσουν το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας του ομίλου, ενώ η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας φυσικού αερίου θα οδηγήσει την εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας στα 2,3GW. Η Mytilineos έχει θέσει στόχο την εγκατάσταση 1,5 GW φωτοβολταϊκών τα οποία θα οδηγήσουν το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ στα 2 GW μέχρι το 2024. Στα μέσα Φεβρουαρίου 2021, την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW και 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

Η MYTILINEOS, με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ~2,3 GW από θερμικούς σταθμούς και μονάδες ΑΠΕ, θα βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών παραγωγών, εδραιώνοντας τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού, αποκτώντας σταδιακά το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία στο πλαίσιο του Target Model που είναι σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και την επιβεβλημένη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλότερων εκπομπών CO2.

Βιώσιμα Έργα

Η μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα απαιτεί πλειάδα έργων υποδομής, τόσο σε μονάδες ενέργειας, όσο και στη διαχείριση αποβλήτων, στην παραγωγή ενέργειας και σε έργα υποδομών.

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σημαντική διεθνή παρουσία, εξαιρετικό ιστορικό ολοκλήρωσης έργων  και ισχυρές συνεργασίες με προμηθευτές τεχνολογίας και  εξοπλισμού, είναι τοποθετημένος κατάλληλα για να διεκδικήσει έργα σε νέους τομείς ανάπτυξης,  εστιάζοντας στην Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα.

Η σημαντική ανάκαμψη του Τομέα έχει ξεκινήσει από το Δ’ τρίμηνο του 2020, με αφετηρία  την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την εκτέλεση των υπαρχόντων συμβολαίων, καθώς και την ανάληψη νέων έργων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε €898 εκατ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο φτάνει τα €1,65 δισ.

Ταυτόχρονα, τα νέα έργα που μπορούν να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, τα επόμενα τρία χρόνια, είναι πολλά αφού αυξάνεται συνεχώς διεθνώς η ανάγκη για νέα έργα. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη παρουσίαση του ομίλου, αναμένονται να ανατεθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,4 τρις την επόμενη τριετία. Οι τομείς ενδιαφέροντος του ομίλου, είναι η διαχείριση αποβλήτων, η παραγωγή ενέργειας, η κατασκευή ΑΠΕ, η αποθήκευση ενέργειας και οι βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, αλλά και τα έργα υποδομών και τα κατασκευαστικά έργα.

ESG- Δεσμεύσεις για μηδενικές εκπομπές ως το 2050

Ευθυγραμμίζοντας τη λειτουργία του ομίλου με τα κριτήρια ESG, η Mytilineos, λειτούργησε proactively στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις μηδενικού άνθρακα και ήταν από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανίες που δεσμεύτηκαν για μηδενικές εκπομπές εως το 2050.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2021, η MYTILINEOS  ανέλαβε ισχυρές δεσμεύσεις για μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 και επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ