Γενικός Δείκτης ΧΑΑ  676,87
Μεταβολή -0,30  -0,04%   
Αρχική Bloomberg Σελίδα 2

Bloomberg

Bloomberg