Business

ΔΕΗ: Ποιες υπεραξίες δημιουργεί η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ – Ο ρόλος του Γιώργου Στάσση

Χρηματιστήριο: Η ΔΕΗ κρατάει την αγορά πάνω από τις 870 μονάδες

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Σε μια νέα εποχή βάζει τη ΔΕΗ αλλά και το ενεργειακό σύστημα της χώρας η επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, με μια προσφορά πάνω από κάθε προσδοκία που αποτίμησε την αξία του στα 4,2 δισ. ευρώ.

Μια επιτυχία που επιβραβεύει την στρατηγική του Προέδρου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση, αλλά και της κυβέρνησης που επέλεξε να προχωρήσει στην πώληση του 49% της θυγατρικής της ΔΕΗ, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα της εισηγμένης για να βελτιώσει τον ισολογισμό της και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις για την πράσινη ανάπτυξη.

Ο πυλώνας του ενεργειακού μας συστήματος, που αντιμετώπιζε κίνδυνο βιωσιμότητας πριν λίγα χρόνια, φέτος σταθεροποιείται  με κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 2 δισ. ευρώ, με πολλούς νέους επενδυτές να τοποθετούνται ήδη μακροπρόθεσμα και με τους διεθνείς οίκους να αναβαθμίζουν την πιστοληπτική της ικανότητα. Μετά τη σταθεροποίηση, και με δύναμη πυρός τα έσοδα από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ  η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της σε νέες δραστηριότητες και αγορές ακόμη και εκτός Ελλάδας, αλλά και να βελτιώσει περεταίρω την πιστοληπτική της ικανότητα.

Τα έσοδα 1,3 δισ. ευρώ που λαμβάνει η ΔΕΗ, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια νέα εποχή επενδύσεων και ανάπτυξης αλλά και εξυγίανσης του ισολογισμού της, ανοίγοντας έναν ενάρετο κύκλο θετικής πορείας για τα επόμενα χρόνια.

Αποτίμηση και υπεραξίες

Με αποτίμηση 2,1 δισ. ευρώ για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ολοκληρώνεται με επιτυχία ο διαγωνισμός  για την ιδιωτικοποίησή του, εκτινάσσοντας την αξία της θυγατρικής της ΔΕΗ αλλά και της ίδιας της ΔΕΗ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση αυτή του 49% ΔΕΔΔΗΕ στα 2,1 δισ. ευρώ  στον οποίο η ΔΕΗ έχει το 51% είναι σχεδόν ίση με την κεφαλαιοποίηση της ίδιας της ΔΕΗ που σήμερα είναι στα 2,29 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές από την αγορά, πλέον αλλάζει η αποτίμηση της ΔΕΗ, καθώς ο δανεισμός της στα 3,27 δισ. ευρώ σήμερα απαλλάσσεται από 800 εκατ. ευρώ που αναλαμβάνει ο νέος μέτοχος του ΔΕΔΔΗΕ και επιπλέον κατά 600 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει η ΔΕΗ από το τίμημα για αποπληρωμή δανεισμού.

Με 2,2 δισ. κεφαλαιοποίηση και κάτω από 2 δισ. δανεισμό η επιχειρησιακή αξία της ΔΕΗ γίνεται 4 δισ. ευρώ, χαμηλότερη δηλαδή από αυτή του ΔΕΔΔΗΕ. Με δεδομένο ότι στα περιουσιακά της στοιχεία εκτός από την αξία του 51% ΔΕΔΔΗΕ (2,1 δισ. ευρώ) διαθέτει μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικά, οι αναλυτές βλέπουν ότι το fair value της επιχείρησης έχει δυνατότητα να αυξηθεί κατά 40% και γι αυτό και τοποθετούν την τιμή στόχο για την εταιρεία στα 13-15 ευρώ.

Η ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας ένα καλό τίμημα την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, έχει πετύχει το σημαντικότερο στόχο της για το 2021, που αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει θέσει η διοίκηση. Η αποτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ στα 4,2 δισ.  ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης ενώ το καθαρό έσοδο που βάζει στα ταμεία της η ΔΕΗ είναι 1,3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι είναι κατά 60% πάνω από το όριο που είχε θέσει ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης για το τίμημα για το 49% enterprise value στα 1,5 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, με την ιδιωτικοποίησή του ο ΔΕΔΔΗΕ, η εταιρεία ηλεκτρικών δικτύων, στην οποία διατηρεί το 51% η ΔΕΗ,  αποκτά ένα ισχυρό μέτοχο και θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις που προγραμματίζει για την ψηφιοποίηση του δικτύου του και τον εκσυγχρονισμό του. Ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως αυξάνει την εσωτερική αξία της μητρικής της ΔΕΗ.

Στρατηγική ανάπτυξης

Μέσα από το νέο επικαιροποιημένο business plan, η ΔΕΗ φιλοδοξεί να γίνει ηγέτης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως σχεδιάζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επέκταση θα γίνει μέσα από συνεργασίες ενώ η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να δώσει τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να μπορέσει η εταιρεία να αναπτυχθεί με έμφαση στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Σύμφωνα µε το νέο επικαιροποιηµένο business plan της ΔΕΗ, προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων 3,4 δισ. ευρώ µέχρι το 2023, εκ των οποίων των 34% θα κατευθυνθεί στις ΑΠΕ. Η ΔΕΗ διαθέτει το µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, ενώ το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία έργων της εταιρείας αναµένεται να φτάσει τους επόμενους µήνες τα 250 MW, πλησιάζοντας ακόµα περισσότερο τον ενδιάµεσο στόχο για ισχύ 500 MW µέχρι το τέλος του 2022. Απώτερος στόχος της ΔΕΗ Ανανεώσιµες είναι να φτάσει την εγκατεστηµένη ισχύ έργων 1,5 GW εντός της προσεχούς τριετίας. Από τα έργα που αναπτύσσει η εταιρεία ξεχωρίζει το µεγάλο cluster πάρκων στη Δ. Μακεδονία ισχύος 230 MW (200 MW + 15 MW + 15 MW), µέρος του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Βελτίωση ισολογισμού-Μείωση δανεισμού

Από τα 1,3 δισ. ευρώ  έσοδα από το ΔΕΔΔΗΕ, τα μισά η ΔΕΗ θα τα διαθέσει για να μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3x, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας. Σημειώνεται ότι το συνολικό καθαρό χρέος της ΔΕΗ στις 31 Μαρτίου του 2021 ήταν 3,2712 δισ. ευρώ, με το Net Debt/EBITDA στο 3,5x.

Η βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού αναμένεται να φέρει την περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησής της   και τη βελτίωση των όρων πρόσβασης σε χρηματοδότηση με μείωση του χρηματοδοτικού κόστους, κάτι απαραίτητο για να μπορέσει η εταιρεία να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, που όπως είπαμε ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση του τελικού πλειοδότη για το 49% του Διαχειριστή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ.

Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε..

Κώστας Σκρέκας: Το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας

Με αφορμή την ανακήρυξη της Spear WTE Investments Sarl, μέλος της Macquarie Infrastructure and Real Assets, ως πλειοδότριας στον διαγωνισμό για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Η οικονομική προσφορά της Spear WTE Investments Sarl για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ύψους 2,116 δισ. ευρώ, αποτελεί το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας. Το προσφερόμενο τίμημα καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία προσέλκυσε σε όλα τα στάδιά της επενδυτές παγκοσμίου βεληνεκούς. Με τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει η ΔΕΗ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Οι επενδύσεις που έχει δρομολογήσει η ΔΕΗ θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον πράσινο μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού κλάδου και στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της χώρας για αύξηση της καθαρής ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ