Business

Στην «κόκκινη γραμμή» της πιστοληπτικής διαβάθμισης το ομόλογο της B&F. Δεμένη με… μνημονιακούς όρους η εταιρεία της οικογένειας Μπιθαρά

Μπιθαρά

Σοφία και Βασίλης Μπιθαράς


Ακριβώς στο όριο της… κόκκινης γραμμής που διαχωρίζει το χαμηλό από το μέσο πιστωτικό κίνδυνο, βρίσκεται η πιστοληπτική «σήμανση» για το υπό έκδοση εταιρικό ομόλογο της B&F.

Πρόκειται για μια εταιρεία που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ, με τα σήματα BSB και Lynne. Σχεδόν το 80% των μετοχών κατέχεται από το ζεύγος των επιχειρηματιών Σοφίας και Βασίλη Μπιθαρά, προέδρου, αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι ισομερώς κατανεμημένο στα δύο παιδιά τους, Γιώργο και Δήμητρα, μέλη επίσης στο ΔΣ της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, η εκδότρια εταιρεία του ομολόγου, μέσω του οποίου επιδιώκεται να αντληθούν 25 εκατ. ευρώ, έχει πάρει πιστοληπτική διαβάθμιση «Β» από την ICAP.

H ένδειξη αυτή είναι κατά σειράν το τέταρτο και τελευταίο «σκαλοπάτι» στη σχετική κλίμακα του χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Προηγούνται οι σημάνσεις «ΑΑ», «Α», «ΒΒ». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μετά από τη βαθμολογία «Β», αλλάζει η κλίμακα αξιολόγησης και περνά στο «μέσο πιστωτικό κίνδυνο» που σηματοδοτείται από τις βαθμολογίες «C», «D» και «Ε». Από εκεί και έπειτα οι σημάνσεις μπαίνουν στη «διακεκαυμένη ζώνη» του υψηλού πιστωτικού κινδύνου…

Κρίνοντας με βάση τα μέχρι τώρα εκδοθέντα εταιρικά ομόλογα, ελληνικού δικαίου, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας, η πιστοληπτική βαθμολογία που έχει λάβει η BF συγκαταλέγεται στις  χαμηλότερες. Η «κόκκινη γραμμή» έγκειται στο γεγονός ότι κανένα από τα 7 ομόλογα που έχουν εκδοθεί έως τώρα δεν έχει πέσει κάτω από το «Β» στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση. Αυτό , αν μη τι άλλο, θα πρέπει να συνυπολογιστεί από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθώς ο παράγοντας ρίσκο εμφιλοχωρεί και στις ομολογιακές εκδόσεις των ελληνικών εταιρειών, στις οποίες η δυνητική συμμετοχή ξεκινάει από 1.000 ευρώ. Βάζοντας στο «παιχνίδι» και μικροαποταμιευτές.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση της BF, αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι «σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση «Β» υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν, αλλά σε μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει, σχετικά σταθερή».

Ωστόσο στο ζήτημα αυτό, υπάρχει και συνέχεια. Διότι με βάση της υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία ενδυμάτων, συμφερόντων της οικογένειας Μπιθαρά, θα πρέπει να τηρεί μια σειρά από όρους…. μνημονιακής χροιάς.

Ανάμεσα  σε αυτούς είναι και το οφειλόμενο «τεστάρισμα» της πιστοληπτικής  της ικανότητας από την ICAP, σε διάστημα μικρότερου του έτους κάθε φορά.  Τα αποτελέσματα της κυλιόμενης αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται άμεσα.  Θα πρέπει ακόμη, σε όλη της διάρκεια της πενταετίας που είναι και η «ζωή» της ομολογιακής έκδοσης, να μην πέφτει η πιστοληπτική διαβάθμιση κάτω από το «Ε».

Μπιθαρά
Γιώργος και Δήμητρα Μπιθαρά

Οι σκληροί και δεσμευτικοί όροι

Αυτές αλλά και αρκετές άλλες «δικλείδες ασφαλείας» που συνοδεύουν την ομολογιακή έκδοση, μοιάζουν περισσότερο με… τραπεζική αναδιάρθρωση δανεισμού, παρά μια… ελεύθερη έξοδο στην αγορά του χρήματος. Ιδού ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία, έναντι του ομολογιακού.

Θα πρέπει λοιπόν η BF:

  • Να μη μεταφέρει την έδρα της ή και το κέντρο αποφάσεων εκτός Ελλάδος…
  • Να μην πάρει άλλα δάνεια για συνολικό ποσό άνω των 5 εκατ. ευρώ, μέχρι τη λήξη και την εξόφληση του ομολογιακού.
  • Να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου, ασφαλισμένα όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην τρέχουσα αξίας τους και με τις συμβάσεις ασφάλισης να καλύπτουν όλους του κινδύνους…
  • Να διατηρεί το μετοχικό της κεφάλαιο σε ορίζοντα πενταετίας, τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με αυτά του 9μηνου του 2107. Να διασφαλίζει ότι η λειτουργική κερδοφορία θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του ομολογιακού, σε επίπεδα που θα είναι τουλάχιστον 3,5 φορές πάνω από τους καθαρούς, χρεωστικούς τόκους. Μάλιστα η μέτρηση του σχετικού δείκτη , θα γίνεται κάθε εξάμηνο.
  • Να παραμένει επί πενταετία ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδα μικρότερα  ή ίσα με 5,5 φορές τη λειτουργική κερδοφορία, σε ομιλική  βάση.
  • Να μην προβεί σε παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων, παρά στο πλαίσιο τρεχουσών συναλλαγών και εφ όσον αυτές δεν υπερβαίνουν τα 7 εκατ. ευρώ.
  • Να μην επέλθει αλλαγή στον μετοχικό έλεγχο της εταιρείας και τα όποια μερίσματά της να μην ξεπερνούν το 50% των καθαρών κερδών της…

Αν σε αυτά συμπεριληφθεί και το γεγονός ότι η BF άλλαξε τις λογιστικές καταστάσεις περνώντας από τα Ελληνικά στα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα, τότε ευκρινέστατο ότι γύρω από την εταιρεία έχει απλωθεί ένα ιδιότυπο δίχτυ ασφαλείας. Προφανώς για το φόβο των… Ιουδαίων και με τον τρόπο που οι τράπεζες φροντίζουν να καλύψουν τα νώτα τους.

Κόστος στα 7 εκατ. ευρώ

Άλλωστε από τη στιγμή που θα καλυφθούν τα 25 εκατ. ευρώ της  ομολογιακής έκδοσης    (από 20 έως και 22 Ιουνίου οι δημόσιες εγγραφές) τα 20 εκατ. ευρώ θα πάνε για απομείωση δανεισμού και τα άλλα 5 για το άνοιγμα νέων καταστημάτων. Στα τέλη του εφετινού Απριλίου τα δάνεια της εταιρείας ήταν στα 31,2 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 20,3 εκατ. αφορούσαν συμφωνίες λίζιγκ και τα υπόλοιπα 10,9 εκατ. ευρώ δανειακά υπόλοιπα, με μεσοσταθμικό κόστος στο 4,34%.

Το επιτοκιακό κουπόνι για το ομολογιακό ορίστηκε όμως… ψηλότερα, στο 4,95%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο η εταιρεία θα δίνει τόκους 1.237.500 ευρώ ή 6.187.500 ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Όμως ακόμη και με πλήρη κάλυψη της έκδοσης, η εταιρεία θα έχει συνολικά έξοδα 831.000 ευρώ, από τα οποία τα 685.000 ευρώ θα κατευθυνθούν για προμήθειες στους συντονιστές και αναδόχους του ομολόγου.

Συνεπώς τα συνολικά κόστη για τόκους και έξοδα έκδοσης, που θα καλυφθούν από τα διαθέσιμα της εταιρείας, θα είναι λίγο πάνω από τα 7 εκατ. ευρώ. Βέβαια η απομείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων θα δώσει ανάσες στην εταιρεία, που πρώτα θα αποπληρώσει δάνεια τα οποία δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Δήμητρα Μπιθαρά-Κυριακού: Ποια είναι η επιχειρηματίας που θα αναζητήσει 20 εκ. ευρώ από τις αγορές


ΣΧΟΛΙΑ