• Business

  Singular Logic: Υπογράφει έργο της ΚτΠ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου


  Έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για την εξυπηρέτηση δικηγόρων και δικαστών στο G-Cloud, αναμένεται να αναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες η Singular Logic.

  Η αξία του έργου υπολογίζεται στα 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ΚτΠ έχει ήδη καλέσει την εταιρεία να υπογράψει την σύμβαση, ώστε να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα η υλοποίηση του έργου. Μάλιστα το εν λόγω project συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.

  Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

  Υπενθυμίζεται ότι το 2021 Space Hellas και Epsilon Net προχώρησαν σε συμφωνία για την από κοινού εξαγορά των μετοχών της Singular Logic από τη MIG και πλέον έχει συσταθεί μία θυγατρική με δύο σχήματα. Η πρώτη είναι η Singular Logic στην οποία έχει 60% η Space Hellas και 39,934% η Epsilon Net, ενώ η δεύτερη είναι η Epsilon Singular Logic στην οποία έχει 60% η Epsilon Net και 39,7% η Space Hellas.

  Toέργο για τους δικηγορικούς συλλόγους ανέλαβε η Singular Logic η οποία μάλιστα στα αποτελέσματα που εμφάνισε πριν από μερικές ημέρες η Space Hellas, έπαιξε καίριο ρόλο καθώς αποτελεί τον «βραχίονα» των έργων πληροφορικής της εταιρείας.

  Το 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2022 ανήλθε στα 128,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 24,45% έναντι του 2021, όπου ήταν 103,3 εκατ. ευρώ.

  Πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι η Singular Logic και η Space Hellas ανέλαβαν από κοινού το συντονισμό του Ευρωπαϊκού έργου BUILDSPACE, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεων. Οι υπηρεσίες του BUILDSPACE θα εφαρμοστούν σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Λετονία, Σλοβενία και Πολωνία. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUSPA.

  Επίσης λίγες ημέρες πριν κατοχυρώθηκε στην Space Hellas ακόμα ένα ψηφιακό έργο, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορά την επέκταση και αναβάθμιση κέντρων δεδομένων του υπουργείου.

  Τι αφορά το έργο που παίρνει η SingularLogic

  Η Κοινωνία της Πληροφορίας τα τελευταία τρία χρόνια έχει βγάλει μεγάλο όγκο έργων τα οποία θα προσφέρουν πολύ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

  Ο ίδιος ο κ. Ασθενίδης, μιλώντας στο mononews είχε πει ότι θεωρεί πολύ σπουδαία όλα τα έργα, αλλά δίνει ένα μικρό προβάδισμα σε αυτά που αφορούν το σύστημα δικαιοσύνης.

  Το εν λόγω έργο που ανέλαβε η SingularLogic αφορά κυρίως την δημιουργία ολοκληρωμένου και ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

  Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  -Την μετάπτωση και αναβάθμιση του ΟΠΣ Ολομέλειας «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας, On Line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών» στο G cloud,

  -Την δημιουργία του Ολοκληρωμένου και ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση και την απόδοση πόρων στους δικαιούχους φορείς και στους Δικηγορικούς Συλλόγους (63 συνολικά), καθώς και την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των 357 Δικαστηρίων της Χώρας, την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τα περιφερειακά Ταμεία Προνοίας και αλληλεγγύης κλπ.)

  – Την Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πειθαρχικών Υποθέσεων των 63 Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι οποίοι έχουν, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια (Άρθρ. 89, Ν 4194/2013)

  -Την ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας που θα διαλειτουργεί με τα απαιτούμενα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκομένων φορέων και θα αναπτύξει τα πρότυπα για την υλοποίηση των απαραίτητων διεπαφών ώστε να διαλειτουργήσει και με μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα.

  Διαβάστε επίσης:

  Singular Logic: Το επιχειρηματικό πάζλ της εταιρείας που έχει στο τεχνολογικό της… DNA τα αποτελέσματα των εκλογών  ΣΧΟΛΙΑ