Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

  • Έλλη Πατέρα
ναυλαγορά ναυτιλία


Ηπιότερες τάσεις επικράτησαν στην ναυλαγορά των πλοίων ξηρού φορτίου την εβδομάδα 23-27 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, πτωτικά σε γενικές γραμμές συνέχισε να κινείται για δεύτερη εβδομάδα η ναυλαγορά των πλοίων τύπου CAPESIZE. Ενδεικτικά, στον Ατλαντικό, παρόλο που αναφέρθηκε σημαντικός αριθμός ναυλώσεων, τα διαθέσιμα φορτία δεν ήταν επαρκή να απορροφήσουν την αυξημένη χωρητικότητα με αποτέλεσμα οι ναύλοι για παράδειγμα, στην διαδρομή C3 από την Βραζιλία προς την Κίνα, να υποχωρήσουν κατά περίπου $1.00 ανά τόνο.

Ως εκ τούτου, την Παρασκευή ο δείκτης διαμορφώθηκε στα $22.82 ανά τόνο παρουσιάζοντας, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, απώλειες της τάξεως των $0.85 ανά τόνο. Επίσης, σημαντική πτώση παρουσίασε και η ναυλαγορά του Ειρηνικού αφού οι πτωτικές τάσεις που παρουσίασαν τα παράγωγα (FFAs) σε συνδυασμό με την αυξημένη χωρητικότητα οδήγησε τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης C5 στην διαδρομή από την Δυτική Αυστραλία προς την Κίνα διαμορφώθηκε στα $8.51 ανά τόνο παρουσιάζοντας, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, απώλειες της τάξεως των $0.64 ανά τόνο,. Τέλος, ο δείκτης BCI έκλεισε με αρνητικό πρόσημο στις 3,338 μονάδες με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως των 614 μονάδων και με τον μέσο όρο στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης να παρουσιάζει εβδομαδιαία πτώση της τάξεως των $ 5,253 αφού διαμορφώθηκε στα $ 24,916 ημερησίως. 

PANAMAXES/KAMSARMAXES

Στον Ατλαντικό η ναυλαγορά κινήθηκε πτωτικά καθώς η κυρίαρχη αγορά της Νοτίου Αμερικής (ECSA) δεν κατάφερε να απορροφήσει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πλοίων που κατευθύνεται με έρμα προς την περιοχή. Ως εκ τούτου, οι ναύλοι για παράδειγμα σε ταξίδια προς την Άπω Ανατολή υποχώρησαν σε επίπεδα μεταξύ $16-17k + $600-700(ballast bonus). Επιπροσθέτως, η μειωμένη κινητικότητα της αγοράς της Νοτίου Αμερικής δεν άφησε ανεπηρέαστες και τις υπόλοιπες περιοχές του Ατλαντικού αφού παρατηρήθηκε ύφεση στις περισσότερες διαδρομές. 

Στον Ειρηνικό, οι ναύλοι, επίσης, παρουσίασαν ύφεση με αποτέλεσμα μερικοί πλοιοκτήτες να διατηρήσουν στάση αναμονής προκειμένου να δουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η ναυλαγορά. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των φορτίων ήταν ικανοποιητικός όμως παρέμεινε ανεπαρκής έτσι ώστε οι ναύλοι να διατηρήσουν την δυναμική τους αφού η διαθέσιμη χωρητικότητα συνέχισε να αυξάνεται. Ο δείκτης BPI την Παρασκευή 27/9/2019 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο στις 1804 μονάδες.

SUPRAMAXES/ULTRAMAXES

Στον Ειρηνικό, η ναυλαγορά κινήθηκε υποτονικά αφού οι πλοιοκτήτες καθώς επίσης και οι ναυλωτές αρχικά διατήρησαν στάση αναμονής προκειμένου να αξιολογήσουν την κατεύθυνση της αγοράς.

Παρόλα αυτά, η κινητικότητα σε ναυλώσεις ήταν αυξημένη εν μέρει και λόγω των αναμενόμενων αργιών στην Κίνα αφού μερικοί πλοιοκτήτες προτίμησαν να ναυλώσουν τα πλοία τους έγκαιρα. Επίσης, η κινητικότητα της αγοράς στον Βόρειο Ειρηνικό ήταν ικανοποιητική και έτσι οι ναυλώσεις για παράδειγμα σε ultramaxes διαθέσιμα στην Ιαπωνία, κυμάνθηκαν μεταξύ $13-14k ημερησίως.

Επιπροσθέτως, δραστήρια παρέμεινε η αγορά και νοτιότερα, αφού ο αριθμός των ναυλώσεων που αφορούσε φορτία Ινδονησιακού άνθρακα ήταν υγιής. Από την άλλη, λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς της Νοτίου Αμερικής, η αγορά της Νοτίου Αφρικής παρουσίασε περαιτέρω ύφεση με αποτέλεσμα και η διαθέσιμη χωρητικότητα σταδιακά να αυξάνεται. Παράλληλα, στον Κόλπο της Αμερικής η αγορά κινήθηκε σε ηπιότερους τόνους αφού η έλλειψη νέων φορτίων οδήγησε τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η αγορά της Νοτίου Αμερικής με τις ναυλώσεις για παράδειγμα σε ultramaxes σε υπερατλαντικά ταξίδια, να κυμαίνονται οριακά άνω των $20k ημερησίως. Επίσης, υποτονική εικόνα παρουσίασε η αγορά της Μεσογείου, παρόλα αυτά, τα επίπεδα των ναύλων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες μεταβολές. Ο δείκτης BSI την Παρασκευή 27/9/2019 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο στις 1260 μονάδες.

HANDYSIZE 

Επιβράδυνση σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες παρουσίασε σε γενικές γραμμές η ναυλαγορά του Ατλαντικού ενώ οι πληροφορίες γενικά ήταν περιορισμένες.

Ειδικότερα, στην Ευρώπη αλλά και την Νότιο Αμερική συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε σημάδια ύφεσης ενώ αντίθετα η αγορά του Κόλπου της Αμερικής έδειχνε πιο δραστήρια. Από την άλλη, στην Μεσόγειο οι ναύλοι διατήρησαν την δυναμική τους καθώς το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης παρέμεινε σχετικά ισορροπημένο.

Στο μεταξύ, στον Ειρηνικό η ναυλαγορά γενικά παρουσίασε ύφεση καθώς σε σχεδόν όλες τις διαδρομές και τα μεγέθη οι ναύλοι υποχώρησαν. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, η αγορά του Βόρειου Ειρηνικού προσέφερε καλύτερους ναύλους από εκείνους της Νοτιοανατολικής Ασίας, αφού μέχρι κάποιο βαθμό στηρίχθηκε σε έναν αριθμό φορτίων σιτηρών από την Αμερική προς την Κίνα.

Τέλος, η αγορά του Ινδικού ωκεανού παρουσίασε παρόμοια εικόνα με εκείνη του Ατλαντικού αφού σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες οι ναύλοι κινήθηκαν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα κυρίως λόγω της περιορισμένης κινητικότητας σε φορτία στην ευρύτερη περιοχή. Ο δείκτης BΗSI την Παρασκευή 27/9/2019 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο στις 690 μονάδες.


ΣΧΟΛΙΑ