Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

Capesize bulker

Capesize bulker


Αυξημένη κινητικότητα παρουσίασε η ναυλαγορά στις ανατολικές ακτές της Nοτίου Αμερικής, στα πλοία ξηρού φορτίου την εβδομάδα 25-29 Μαρτίου 2019. 

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, η ναυλαγορά των πλοίων τύπου CAPESIZE την εβδομάδα που πέρασε παρέμεινε υπό μεγάλη πίεση καθώς οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με τους Vale επιδείνωσαν περισσότερο το ήδη αρνητικό κλίμα.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις ζημιές που προξένησαν οι δυο κυκλώνες, Veronica και Trevor, που έπληξαν τον Ειρηνικό οδηγώντας εκτός των άλλων και το λιμάνι του Walcott σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω ανωτέρας βίας.

Ως εκ τούτου, οι ναύλοι παρουσίασαν περαιτέρω πτώση, πλησιάζοντας ιστορικά τα χαμηλότερα επίπεδα αφού ακόμη και τα φορτία βωξίτη από την Γουινέα, τα οποία έδωσαν κάποια στήριξη στην ναυλαγορά δεν ήταν επαρκή ώστε αποφευχθούν οι περαιτέρω απώλειες. Ως εκ τούτου ο δείκτης στην διαδρομή C5 από την Δυτική Αυστραλία προς την Κίνα κινήθηκε το μεγαλύτερο διάστημα της εβδομάδας μεταξύ $4.60-4.70 ανά τόνο και την Παρασκευή 29/3 διαμορφώθηκε στα $4.68 ανά τόνο.

Οι δείκτες C3 και C17 από την Βραζιλία και Νότια Αφρική προς την Κίνα έκλεισαν με οριακή άνοδο στα $11.96 ανά τόνο και $8.72 ανά τόνο αντίστοιχα. Τέλος, ο δείκτης BCI έκλεισε πτωτικά στις 150 μονάδες με συνολικές εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως των 101 μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας και με τον μέσο όρο στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης να διαμορφώνεται στις $3,796 ημερησίως με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως των $384.

PANAMAXES/KAMSARMAXES 

Θετικό γενικά ήταν το κλίμα της αγοράς του Ατλαντικού την εβδομάδα που πέρασε καθώς οι ναύλοι σε υπερατλαντικά ταξίδια ενισχύθηκαν όπως επίσης και σε ταξίδια μέσω των βόρειων ακτών της Νοτίου Αμερικής όπου κάποια kamsarmaxes ναυλώθηκαν πάνω από $11Κ ημερησίως παρόλο που κάποια φορτία ορυκτών καλύφθηκαν από διαθέσιμα πλοία τύπου capesize κάτι που δημιούργησε σημάδια αβεβαιότητας.

Επίσης, δραστήρια παρέμεινε και η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής αν και οι ναύλοι παρέμειναν το περισσότερο διάστημα της εβδομάδας αμετάβλητοι, ενώ προς το τέλος παρουσίασαν μικρή βελτίωση.

Έλλη Πατέρα
Έλλη Πατέρα

Ενδεικτικά, σε ταξίδια fronthaul οι ναυλώσεις στα kamsarmaxes ενισχύθηκαν μέχρι και τα επίπεδα των $15Κ + $510Κ (bb) ενώ άλλα συμφώνησαν ακόμη και με παράδοση από την περιοχή της Σιγκαπούρης-Ινδίας σε επίπεδα άνω των $11Κ ημερησίως.

Στον Ειρηνικό η εικόνα της αγοράς ήταν διαφορετική, καθώς η ροή των φορτίων από  τον Βόρειο Ειρηνικό αλλά και από την Ινδονησία παρουσίασε επιβράδυνση με αποτέλεσμα και οι πλοιοκτήτες, ειδικά σε μικρότερης χωρητικότητας panamaxes, να αναγκαστούν να μειώσουν τα επίπεδα των προσφορών τους προκειμένου να ολοκληρώσουν κάποια συμφωνία.

Επίσης, νοτιότερα, παρά το γεγονός ότι οι πλοιοκτήτες είχαν την επιλογή να στείλουν τα πλοία τους με έρμα προς τις περιοχές της Νοτίου Αφρικής και των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής, όπου οι αγορές ήταν πιο σταθεροποιημένες, το διαθέσιμο spot/prompt τονάζ παρέμεινε υψηλό με αποτέλεσμα και οι ναυλωτές να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, γενικά σε ταξίδια από την Ινδονησία προς την Νότιο Κίνα οι ναυλώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε panamaxes διαθέσιμα στην Νότιο Κίνα από τα επίπεδα των $7Κ υποχώρησαν στα $6Κ και παράλληλα σε kamsarmaxes από τα επίπεδα των $8Κ ημερησίως υποχώρησαν στα επίπεδα των $7Κ ημερησίως.

Επίσης, σε κυκλικά ταξίδια Βόρειου Ειρηνικού με φορτία σιτηρών αναφέρθηκε ναύλωση πλοίου τύπου panamax διαθέσιμο στην Κορέα στα $7.5Κ ημερησίως ενώ άλλο πλοίο τύπου kamsarmax οικονομικής κατανάλωσης διαθέσιμο στην μεσαία Κίνα ναυλώθηκε σε ταξίδι από την Ανατολική Αυστραλία προς την Ινδία στα υψηλά επίπεδα των $9Κ ημερησίως. Προς το τέλος της εβδομάδας σε παρόμοιο ταξίδι άλλο παρόμοιου τύπου πλοίο συμφώνησε ακόμη και στα $8.5Κ ημερησίως. Ο δείκτης BPI την Παρασκευή 29/3/2019 έκλεισε ανοδικά στις 1102 μονάδες.

SUPRAMAXES/ULTRAMAXES 

Στην αγορά του Ατλαντικού οι τάσεις ήταν μικτές καθώς στις περιοχές της Μεσογείου/Μαύρης Θάλασσας οι ναυλώσεις σε fronthaul ταξίδια ήταν πολύ λίγες. Ενδεικτικά στα supramaxes κυμάνθηκαν μεταξύ $13-14Κ ημερησίως και στα ultramaxes περίπου $1,000 ημερησίως παραπάνω ενώ από την άλλη η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής παρέμεινε δραστήρια αν και παρατηρήθηκε μείωση των ναυλώσεων σε ταξίδια fronthaul.

Ενδεικτικά, σε ultramaxes με φορτία σιτηρών κινήθηκαν στα επίπεδα των $13,750 ημερησίως + $375Κ (bb) και στα supramaxes περίπου στα $12.5Κ ημερησίως + $250Κ (bb) αν και αργότερα πληροφορίες ανέφεραν την συμφωνία σε πλοίο χωρητικότητας 66,000 dwt από την Βραζιλία προς το Μπανγκλαντές σε επίπεδα άνω των $15Κ ημερησίως + $500Κ (bb).

Παράλληλα, στην αγορά του Κόλπου της Αμερικής οι ναύλοι διαμορφώθηκαν κυρίως  βάσει της χρονικής διαθεσιμότητας του κάθε πλοίου και ενώ το κλίμα στην αρχή της εβδομάδας ήταν θετικότερο κυρίως λόγω της σταδιακής αποσυμφόρησης του τονάζ στην περιοχή οι ναύλοι προς το τέλος της εβδομάδας υποχώρησαν κυρίως λόγω της έλλειψης απαιτήσεων μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου.

Έτσι ενδεικτικά, ενώ αρχικά οι ναυλώσεις σε υπερατλαντικά ταξίδια σε ultramaxes κινήθηκαν περίπου στα $16Κ ημερησίως, προς το τέλος της εβδομάδας υποχώρησαν μεταξύ $14-14.5Κ ημερησίως.

Στον Ειρηνικό, η εβδομάδα κύλισε σε υποτονικούς ρυθμούς καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη απαιτήσεων σε ταξίδια Βόρειου Ειρηνικού με αποτέλεσμα και τα επίπεδα των ναύλων να υποχωρήσουν. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε η ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 61,000 dwt διαθέσιμο στο CJK σε κυκλικό ταξίδι με επαναπαράδοση στην Νοτιοανατολική Ασία στα $9,250 ημερησίως.

Επίσης, περιορισμένα ήταν και τα ταξίδια προς την Σκανδιναβία με φορτία ορυκτών με τις προσφορές των ναυλωτών σε ultramaxes διαθέσιμα στην Νότιο Κορέα να κυμαίνονται μεταξύ $5-5.5Κ ημερησίως έναντι των πλοιοκτητών που ζητούσαν $6Κ ημερησίως.

Από την άλλη, στο Νότιο Ειρηνικό κάποια στήριξη στην αγορά έδωσαν τα φορτία νικελίου αφού πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 57,000 dwt διαθέσιμο στην Σιγκαπούρη σε ταξίδι από τις Φιλιππίνες προς την Νότιο Κίνα στα $11,250 ημερησίως και με επιλογή προς την Βόρειο Κίνα στα $11,750 ημερησίως. Ο δείκτης BSI την Παρασκευή 29/3/2019 έκλεισε πτωτικά στις 813  μονάδες.

HANDYSIZE

Στον Ατλαντικό, οι ναύλοι σε κάποιες περιοχές άρχισαν να ενισχύονται ενώ σε κάποιες άλλες οι τάσεις παρέμειναν πτωτικές όπως για παράδειγμα σε ταξίδια από την Ευρώπη προς τον Κόλπο της Αμερικής, όπου παρουσίασαν ύφεση. Από την άλλη η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής συνέχισε να κινείται δυναμικά ειδικά σε φορτία σιτηρών προς τις βόρειες ακτές της Νοτίου Αμερικής με αποτέλεσμα η διαθέσιμη χωρητικότητα να περιοριστεί και οι ναύλοι να ενισχυθούν σημαντικά.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 38,000 dwt με παράδοση στην Νότιο Βραζιλία σε ταξίδι προς τις βόρειες ακτές της Νοτίου Αμερικής κοντά στα $20Κ ημερησίως.

Στον Ειρηνικό, η αγορά κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με τις άλλες κατηγορίες πλοίων καθώς η κινητικότητα ήταν μειωμένη και το κλίμα σχετικά υποτονικό. Πάραυτα, συγκριτικά με την αγορά του Βόρειου Ειρηνικού, στην Νοτιοανατολική Ασία και Αυστραλία η κινητικότητα ήταν οριακά πιο αυξημένη με αποτέλεσμα κάποιοι πλοιοκτήτες σε ορισμένα ταξίδια να επιτύχουν συμφωνίες σε υγιέστερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, οι ναυλώσεις σε μεσαίας χωρητικότητας πλοία της κατηγορίας διαθέσιμα στις Φιλιππίνες σε κυκλικά ταξίδια Ινδονησίας κινήθηκαν στα υψηλά επίπεδα των $8Κ ημερησίως ενώ σε πλοία χωρητικότητας κάτω των 32,000 dwt οι συμφωνίες σε κυκλικά ταξίδια με φορτία άνθρακα κινήθηκαν στα επίπεδα των $6Κ ημερησίως.

Τέλος, η αγορά του Ινδικού Ωκεανού συνέχισε να κινείται πτωτικά κυρίως λόγω της υπερπροσφοράς σε τονάζ και του μειωμένου αριθμού φορτίων με αποτέλεσμα και οι ναύλοι σταδιακά να έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ο δείκτης BΗSI  την Παρασκευή  29/3/2019 έκλεισε πτωτικά στις 464 μονάδες.

ναυλαγορά ναυτιλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:  Ευ. Πιστιόλης: Συμφωνία ναύλωσης της Top Ships με τη Shell

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:   Α. Φράγκου: Η Navios Acquisition πούλησε πλοίο 19 ετών σε συμφέρουσα τιμή

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:  Π. Παππάς: Γιατί ακύρωσε η Star Bulk την option για τέσσερα capesizes

 

 

 

 

 ΣΧΟΛΙΑ