Ναυτιλία

CPLP Shipping: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων του Ομολόγου – Απέκτησε και το LNG/C Adamastos

  • NewsRoom
CPLP Shipping: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων του Ομολόγου - Απέκτησε και το LNG/C Adamastos

Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής


Την ολοκλήρωση της διάθεσης του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου των 150 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η  CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC προχώρησε στις 29 Νοεμβρίου στην μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Kronos Gas Carrier Corp.», η οποία κατέχει ως Ναυλώτρια Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης το πλοίo μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Adamastos, από την εταιρεία «CGC Operating Corp.».

 Η εξαγορά της Kronos Gas ακολούθησε αυτές των Poseidon Gas Carrier Corp. και  Maximus Gas Carrier Corp.. Η συνολική αξία των εξαγορών έφτασε τα 145,2 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση για την εξαγορά της Kronos Gas:

H Εταιρεία «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την υπ’ αριθμ. απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι την 29η Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Kronos Gas Carrier Corp.», η οποία κατέχει ως Ναυλώτρια Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης το πλοίo μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Adamastos, από την εταιρεία «CGC Operating Corp.» στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα ενοποιεί την ως άνω εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της έκδοσης του ΚΟΔ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και σε συνέχεια της από 19.11.2021 ανακοίνωσης της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι την 29.11.2021 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την από 22.10.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), μείον ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.800.000) περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 29.11.2021 ως εξής:

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.

Διαβάστε επίσης

CPLP Shipping: Πού χρησιμοποίησε τα αντληθέντα κεφάλαια από το ΚΟΔ των 150 εκατ. ευρώ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Capital Maritime υπερδιπλασιάζει το στόλο των MR τάνκερ της

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Capital Gas ενισχύει το στόλο της με τρία νεότευκτα LNG carriersΣΧΟΛΙΑ