• Ναυτιλία

  Σταμάτης Τσαντάνης (United Maritime): Κέρδη 48 εκατ. δολ. από πωλήσεις δεξαμενοπλοίων

  Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και CEO Seanergy Maritime

  Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και CEO Seanergy Maritime


  «Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, συμφωνήσαμε να πουλήσουμε το εναπομείναν δεξαμενόπλοιο του στόλου μας, το M/T Epanastasea, ολοκληρώνοντας τον πρώτο μας, εξαιρετικά κερδοφόρο, επενδυτικό κύκλο. Η τιμή πώλησης των 37,5 εκατ. δολαρίων απέφερε κέρδος 88% επί της τιμής αγοράς και απόδοση περίπου 400% επί των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση του M/T Epanastasea. Το λογιστικό κέρδος, που ανέρχεται περίπου στα 12 εκατ. δολάρια, θα καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η πώληση του M/T Epanastasea σηματοδοτεί το τέλος μιας σειράς επιτυχημένων συναλλαγών αγοραπωλησίας δεξαμενόπλοιων, επιτυγχάνοντας συνολικά κέρδη ύψους 48 εκατ. δολαρίων, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την απόκτηση του πρώτου πλοίου».

  Αυτά επισημαίνει ο Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος προσθέτει ότι τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις των δεξαμενοπλοίων επανεπενδύθηκαν για την ενίσχυση του στόλου με την απόκτηση μεγαλύτερων πλοίων dry bulk.

  «Επιπλέον, τόνισε, έχουμε καταφέρει σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους μας, μέσω επαναγοράς μετοχών και διανομής τακτικών μερισμάτων. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, το διοικητικό μας συμβούλιο ενέκρινε ένα ακόμη μέρισμα ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή. Τα συνολικά μερίσματα από την ίδρυση της εταιρείας ανέρχονται στα 1,225 δολάρια ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύουν το 46% της πρόσφατης τιμής διαπραγμάτευσης. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες επαναγοράσαμε μετοχές της εταιρείας αξίας 6.194.328 δολαρίων σε μέση τιμή 1,84 δολάρια ανά μετοχή».

  Για τις αγορές πλοίων, ο Σταμάτης Τσαντάνης, δήλωσε:

  «Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2023, αποφασίσαμε να προσθέσουμε στο στόλο μας άλλα δύο dry bulk πλοία τύπου Panamax ιαπωνικής κατασκευής, τα οποία αναμένονται να παραδοθούν εντός του τρίτου τριμήνου. Το πρώτο πλοίο, που κατασκευάστηκε το 2015, θα αποκτηθεί αρχικά στη βάση 12-μηνης bareboat ναύλωσης με δικαίωμα αγοράς, ενώ το δεύτερο πλοίο, που κατασκευάστηκε το 2011, θα αγοραστεί άμεσα. Η χρηματοδότησή του θα επιτευχθεί με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους. Με την παράδοση αυτών των δύο πλοίων, το μέγεθος του στόλου μας θα αυξηθεί σε οκτώ πλοία ξηρού χύδην φορτίου. Η συνολική επένδυση ύψους 143,6 εκατ. δολαρίων, σε δύο πλοία Capesize, τρία πλοία Panamax και δύο πλοία Kamsarmax, έχει μέχρι σήμερα χρηματοδοτηθεί μέσω των εσόδων από τον πρώτο επενδυτικό μας κύκλο, χωρίς αραίωση των μετόχων μας, διατηρώντας παράλληλα τo τραπεζικό μας δανεισμό  σε συντηρητικά επίπεδα.

  Διατηρούμε την δέσμευσή μας να εξισορροπήσουμε τις υψηλές κεφαλαιακές αποδόσεις και τις διανομές προς τους μετόχους μας και είμαστε βέβαιοι ότι η χρονική συγκυρία των επενδύσεών μας σε πλοία ξηρού φορτίου θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε και τα δύο”.

  Η United Maritime Corporation είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Η εταιρεία αποτελείται από 1 LR2 δεξαμενόπλοιο, 3 Capesize, 2 Kamsarmax και 2 Panamax πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου.

  Μετά την ολοκλήρωση των επικείμενων συναλλαγών, ο στόλος της εταιρείας θα αποτελείται από 8 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου (3 Capesize, 2 Kamsarmax, 3 Panamax), με συνολική μεταφορική ικανότητα 922.054 dwt τόνων περίπου.

  Η United Maritime Corporation έχει κεντρικά γραφεία στην Γλυφάδα Αττικής και έδρα τα Marshall Islands. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με τον κωδικό «USEA».

   Η United Maritime Corporation επίσης, γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2023. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

  Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 10,0 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 2,0 εκατ. δολάρια. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το τρίμηνο ήταν 3,0 εκατ. δολάρια και 2,1 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν 16.072 δολάρια ανά ημέρα.

  Για το πρώτο εξάμηνο του 2023, η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά έσοδα ύψους 12,8 εκατ. δολαρίων και κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 0,5 εκατ. δολαρίων. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν 7,9 εκατ. δολάρια και 5,7 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Το TCE του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν 14.335 δολάρια ανά ημέρα.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 30 Ιουνίου 2023, ανέρχονταν σε 7,3 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου ήταν 59,2 εκατ. δολάρια, ενώ οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 78,2 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2023. Η λογιστική αξία του στόλου μας στις 30 Ιουνίου 2023 ανερχόταν σε 138,4 εκατ. δολάρια.

  Κύρια στοιχεία των 12 μηνών λειτουργείας:

  • Αγορές 12 Πλοίων ύψους 240,3 εκατ. δολαρίων
  • Πωλήσεις 4 Πλοίων ύψους 139,0 εκατ. δολαρίων
  • Κέρδη 48 εκατ. δολαρίων ή απόδοση 300% επί Ιδίων Κεφαλαίων
  • Μερίσματα 1,225 δολάρια ανά μετοχή (απόδοση 47%) ή 9,4 εκατ. δολάρια από το Νοέμβριο του 2022
  • Επαναγορές Ιδίων Μετοχών αξίας 6,2 εκατ. δολαρίων

  Στοιχεία 2ου Τριμήνου και Α’ Εξαμήνου 2023:

  • Πώληση του εναπομείναντος LR2 δεξαμενόπλοιου έναντι 37,5 εκατ. δολαρίων με απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 400%
  • Συνολική επένδυση 143,6 εκατ. δολαρίων για δύο Capesize, δύο Kamsarmax και τρία Panamax χωρίς αραίωση των υφιστάμενων μετόχων
  • Τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2023
  • Επαναγορές μετοχών ύψους περίπου 0,2 εκατ. δολαρίων μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023

  Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 10,0 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 2,0 εκατ. δολάρια. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το τρίμηνο ήταν 3,0 εκατ. δολάρια και 2,1 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν 16.072 δολάρια ανά ημέρα.

  Για το πρώτο εξάμηνο του 2023, η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά έσοδα ύψους 12,8 εκατ. δολαρίων και κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 0,5 εκατ. δολαρίων. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν 7,9 εκατ. δολάρια και 5,7 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Το TCE του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν 14.335 δολάρια ανά ημέρα.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 30 Ιουνίου 2023, ανέρχονταν σε 7,3 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου ήταν 59,2 εκατ. δολάρια, ενώ οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 78,2 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2023. Η λογιστική αξία του στόλου μας στις 30 Ιουνίου 2023 ανερχόταν σε 138,4 εκατ. δολάρια.

  Διαβάστε επίσης:

  Παραμένουν τα προνόμια για τα πλοία ελληνικής σημαίας στα αμερικανικά λιμάνια

  H Σεμίραμις Παληού πρόεδρος της Intermepa

  Attica Group: Στο 94,51% αυξήθηκε το ποσοστό της Strix Holdings  ΣΧΟΛΙΑ