πλοία

Τουλάχιστον 20 μεγάλα φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου βρίσκονται αγκυροβολημένα έξω από το κινεζικό λιμάνι Jingtang και δεν μπορούν...

shipyard

Και ενώ οι θαλάσσιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν, δεν συμβαίνει το ίδιο και με άλλους σχετικούς κλάδους, όπως είναι η ναυπηγική.