Ναυτιλία

Στα 125 πλοία έφτασε η Costamare-Πώς θα γίνει η διανομή μερισμάτων

Στα 125 πλοία έφτασε η Costamare-Πως θα γίνει η διανομή μερισμάτων

Κωστής Κωνσταντακόπουλος-Costamare


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Inc. του εφοπλιστή Κωστή Κωνσταντακόπουλου αύξησε εντυπωσιακά τον στόλο της μέσα στους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία σήμερα διαθέτει 79 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 586.000 TEU, συμπεριλαμβανομένου ενός μεταχειρισμένου

πλοίου που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει και δύο νεότευκτων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία είναι υπό ναυπήγηση, καθώς και 44 πλοία ξηρού χύδην συνολικής χωρητικότητας περίπου 2.379.000 DWT , συμπεριλαμβανομένων επτά μεταχειρισμένων σκαφών που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η εταιρεία.

Όσον αφορά στη διανομή των μερισμάτων, η Costamare, θα δώσει μέρισμα στις προνομιούχες μετοχές (Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock) Τάξης Β, 0,476563 δολάρια ανά μετοχή.

Για τις προνομιούχες μετοχές Τάξης Γ, το μέρισμα θα ανέρχεται σε 0,53125 δολάρια ανά μετοχή, ενώ για τις μετοχές Τάξης Δ σε 0,546875 δολάρια ανά μετοχή.

Για τις προνομιούχες μετοχές Τάξης Ε, το μέρισμα θα είναι με 0,554688 δολάρια ανά μετοχή.

Τα μερίσματα θα καταβληθούν στις 18 Ιανουαρίου 2022 για τους μετόχους που θα έχουν στην κατοχή τους μετοχές των παραπάνω τάξεων έως και τις 14 Ιανουαρίου.

Επίσης, η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα στους κατόχους κοινών μετοχών της, 0,115 δολάρια ανά μετοχή. Η πληρωμή των μερισμάτων των κοινών μετοχών θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2022.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ