Ναυτιλία

Σε δύο φάσεις οι απολύσεις στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου - Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου


Σύμφωνα με το πλάνο της Ειδικής Διαχείρισης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, οι απολύσεις των εργαζομένων θα ολοκληρωθούν στο τέλος του τρέχοντος μηνός.

Αναλυτικότερα:

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια:

Το 1ο στάδιο: Στις 27 Ιανουαρίου 2023, το οποίο θα αφορά 469 εργαζόμενους.

Το 2ο στάδιο: Στις 30 Ιανουαρίου 2023, το οποίο θα αφορά 341 εργαζομένους.

Από τους συνολικά 810 εργαζόμενους, οι υπηρετούντες είναι 675, οι υπηρετούντες που έχουν πάρει σύνταξη είναι 25, οι συνταξιούχοι από 12 Οκτωβρίου 2015 είναι 41, με οικειοθελή αποχώρηση 1, οι εργαζόμενοι με άτακτη καταγγελία, Αποθανόντες 18.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό έντυπο που κυκλοφόρησε, η ανωτέρω διαδικασία ως σκοπό έχει την παροχή τυχόν διευκρινίσεων αναφορικά με τα οικονομικά ή/και τα ατομικά στοιχεία, από την Οικονομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σχετικές διευκρινίσεις θα παρέχονται έως και την 25.01.2023. Σε περίπτωση μη παραλαβής του εντύπου καταγγελίας (Ε6) στις 20.01.2023, αυτό θα κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

Κατόπιν ελέγχου από τους συναδέλφους της ορθότητας των πληροφοριών των σχετικών εντύπων, αυτά θα επιστρέφονται πλήρως υπογεγραμμένα από έκαστο εργαζόμενο σύμφωνα με το πρόγραμμα που διατυπώνεται στο Παράρτημα Α. 3.

Παράδοση εργαλείων, μηχανημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Προς παράδοση του παρεχόμενου από την ΕΝΑΕ υλικοτεχνικού εξοπλισμού θα υπογράφεται από έκαστο εργαζόμενο ειδικό έντυπο («ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ») (βλ. Παράρτημα Β).

Σημειώνεται ότι κάθε εργαζόμενος κατά την παραλαβή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του (Ε6) στις 20.01.2023, υποχρεούται να παραδώσει το ανωτέρω έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Η διαδικασία επιστροφής του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 19.01.2023 σε συνεννόηση με την αρμόδια διεύθυνση εκάστου εργαζομένου.

Καταβολή αποζημίωσης – Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Η καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης θα γίνει μέσω της τράπεζας Πειραιώς και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μισθοδοσίας του Π.Ν. αναφορικά με τους έως σήμερα απασχολούμενους στο Π.Ν.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα πρέπει έως τις 20.01.2023 να ενημερώσουν αρμοδίως αναφορικά με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN) στο οποίο θα καταβληθεί η αποζημίωση απόλυσής τους, προσκομίζοντας σχετικό αντίγραφο του ΙΒΑΝ κατά την ανωτέρω διαδικασία παραλαβής του εντύπου Ε6. Η καταβολή των αποζημιώσεων (καθαρό ποσό) θα γίνεται αυθημερόν με την υπογραφή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Διαδικασία είσπραξης αποζημιώσεων θανόντων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζημιώσεων και των μισθών περιόδου 05/2014 έως και την ημερομηνία θανάτου του εργαζόμενου σε οικογένειες/κληρονόμους θανόντων είναι τα ακόλουθα: • πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, • ληξιαρχική πράξη θανάτου, • πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (4 μήνες από την ημερομηνία θανάτου), • πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος και • πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης. Κατόπιν προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, θα γίνεται έλεγχος αυτών και θα καταβάλλονται τα σχετικά ποσά μέσω τραπέζης. 6. Εργολαβικές αμοιβές Σε συνέχεια αιτήματος – αναγγελίας των εργολαβικών πληρεξουσίων που έχουν συναφθεί μεταξύ του δικηγόρου της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του σωματείου εργαζομένων «Η ΤΡΙΑΙΝΑ», κ. Πήττα, η ειδική διαχείριση θα προβεί στην παρακράτηση των σχετικών ποσών προς απόδοση στον τελευταίο.

Διαβάστε επίσης

Καλές πρακτικές για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού από εμπειρογνώμονες σε Ελλάδα και Ιταλία

Δημήτρης Μπιάγκης: «Η κυβέρνηση της ΝΔ απαξιώνει το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»ΣΧΟΛΙΑ