Ναυτιλία

Μόνο ένα στα δέκα ελληνόκτητα ποντοπόρα πλοία ταξιδεύει με ελληνική σημαία – Οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 199 πλοία

ελληνόκτητος στόλος


Οι Έλληνες εφοπλιστές που κατέχουν και διαχειρίζονται ποντοπόρα πλοία έχουν νηολογήσει στο εθνικό νηολόγιο μόνο το ένα από τα δέκα ποντοπόρα πλοία τους, δεδομένου ότι μόνο το 12,1% των ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων ταξιδεύει με ελληνική σημαία!

Αυτό προκύπτει από τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου.

Άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την αποφυγή από τους Έλληνες εφοπλιστές της ελληνικής σημαίας είναι ότι στο δωδεκάμηνο της έρευνας (Μάρτιος 2022 – Μάρτιος 2023) υπέστειλαν την ελληνική σημαία 74 πλοία!

Το αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι μειώθηκαν και τα ελληνόκτητα πλοία και από την Μάλτα, όπου διαγράφηκαν 99 πλοία. Όμως, η σημαία Μάλτας είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη της Ευρώπης με δεύτερη την ελληνική σημαία.

Ωστόσο, οι Έλληνες εφοπλιστές αύξησαν τα πλοία τους στο νηολόγιο της Λιβερίας κατά 66 πλοία, στον Παναμά κατά 23 πλοία και στην Κύπρο κατά 66 πλοία.

Η κινητικότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα η σημαία Λιβερίας να έχει το 26,3% των ελληνόκτητων πλοίων, η σημαία των Marshall Island το 25,8% η σημαία του Παναμά το 8%, η σημαία Μάλτας το 13,6% και η σημαία Κύπρου το 5,2%.

Με άλλα λόγια, οι σημαίες της Λιβερίας και των Marshall Island έχουν το 52,1% των ελληνόκτητων πλοίων.

Με βάση την ετήσια έρευνα του Committee, το ελληνικό νηολόγιο αποτελείται από 496 πλοία χωρητικότητας 52,8 εκατ. dwt, καταγράφοντας μείωση σε σύγκριση με το 2022, οπότε και απαρτιζόταν από 570 πλοία χωρητικότητας 59,6 εκατ. dwt.

Επίσης σήμερα, στο orderbook υπάρχουν 199 πλοία Ελλήνων. Τα 63 είναι υγραεριοφόρα, τα 47 πετρελαιοφόρα, τα τρία πετροχημικά δεξαμενόπλοια ή μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου, τα 30 bulk carriers, τα 53 containerships και τα τρία cargo vessels.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου 2023 του Greek Shipping Co-operation Committee, ο ελληνόκτητος στόλος απαρτίζεται από 4.110 πλοία, καθένα, συνολικής χωρητικότητας 349.217.144 dwt (204.347.362 gt). Σημειώνεται ότι καθένα από τα πλοία αυτά διαθέτουν χωρητικότητα άνω των 1.000 gt.

Σε ετήσια βάση, έχει καταγραφεί μείωση του στόλου της τάξεως του 0,7% σε αριθμό πλοίων (30 πλοία) και 1,7% σε όρους χωρητικότητας (6.125.550 dwt).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δεδομένα του 2023, τα οποία προέρχονται από την S&P Intelligence Market, δεν συμπεριλαμβάνονται 199 ελληνόκτητα πλοία χωρητικότητας 15.423.866 dwt, τα οποία βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Τα περισσότερα πλοία που απαρτίζουν τον ελληνόκτητο στόλο είναι bulk carriers και δεξαμενόπλοια. Συγκεκριμένα, 2.002 πλοία είναι bulk carriers, ενώ 746 είναι πετρελαιοφόρα και 513 μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου ή πετροχημικών. Επιπλέον, 346 είναι containerships, 215 είναι υγραεριοφόρα, 183 είναι μεταφοράς εμπορευμάτων, 55 είναι άλλου τύπου και 50 είναι επιβατηγά.

Σε σύγκριση με το 2022, ο στόλος των bulk carriers έχει αυξηθεί κατά 87 πλοία (6,1 εκατ. dwt), ο στόλος των πετρελαιοφόρων έχει μειωθεί κατά 49 πλοία (8 εκατ. dwt), ενώ εκείνος της μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου ή πετροχημικών έχει αυξηθεί κατά 16 πλοία (165.470 dwt).

Επισημαίνεται ότι ο στόλος υγραεριοφόρων έχει καταγράψει πτώση 56 πλοίων χωρητικότητας 3,1 εκατ. dwt, ενώ εκείνος των containerships πτώση 29 πλοίων, χωρητικότητας 1,8 εκατ. dwt.

Τα ελληνόκτητα πλοία αντιστοιχούν στο 24,4% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων, στο 15,8% του παγκόσμιου στόλου bulk carriers και στο 10,5% του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 6,7% του στόλου σε αριθμό πλοίων, αλλά στο 15,3% σε όρους χωρητικότητας, αντανακλώντας την ισχυρή παρουσία των Ελλήνων στις βασικές αγορές της ναυτιλίας.

Διαβάστε επίσης:

To κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey παρουσίασε η Celestyal Cruises-Ξεκινούν δρομολόγια τον Σεπτέμβριο

Μελίνα Τραυλού: Η εθνική ευεργεσία είναι ιστορικά ταυτισμένη με τον ελληνικό εφοπλισμόΣΧΟΛΙΑ