Ναυτιλία

Μειώθηκε ο ελληνικός στόλος κατά 33 φορτηγά και δεξαμενόπλοια και σε κόρους, αλλά αυξήθηκε σε επιβατηγά πλοία τον Φεβρουάριο

Μειώθηκε ο ελληνικός στόλος κατά 33 φορτηγά και δεξαμενόπλοια και σε κόρους, αλλά αυξήθηκε σε επιβατηγά πλοία τον Φεβρουάριο


Η συνολική δύναμη του εμπορικού στόλου με ελληνική σημαία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυξήθηκε κατά 2 πλοία και μειώθηκε κατά 646.272 κόρους.

Όμως, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι τα φορτηγά πλοία μειώθηκαν κατά 17, από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022 και κατά 16 τα δεξαμενόπλοια.

Στην ίδια περίοδο αυξήθηκαν τα επιβατηγά πλοία κατά 26 και τα διάφορα πλοία κατά 9.

Το 2022 υπήρχαν στο εθνικό νηολόγιο 1.834 πλοία και 39.623.602 κόρους.

Το 2021 υπήρχαν στο εθνικό νηολόγιο 1.832 πλοία και 40.269.874 κόρους.

Το 2020 υπήρχαν στο εθνικό νηολόγιο 1.855 πλοία και 41.990.790 κόρους.

Αναλυτικότερα, από τα 868 φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια που ήταν τον Φεβρουάριο του 2021, μειώθηκαν σε 835 τον Φεβρουάριο του 2022. Να επισημανθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2020 τα φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια ήταν 895 πλοία.

Με άλλα λόγια παρατηρείται μείωση των ποντοπόρων πλοίων και σταθερή αύξηση στα επιβατηγά πλοία. Προφανώς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα πρέπει να ασχοληθεί και να εντοπίσει τους λόγους της μείωσης των ποντοπόρων πλοίων και να λάβει τα άμεσα μέτρα.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους στο εθνικό νηολόγιο υπήρχαν 1.834 πλοία και 39.623.602 κόρους, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήταν 1.832 πλοία και 40.653.393 κόρους.

Κατά κατηγορία πλοίων ταξίδευαν: με ελληνική σημαία, 386 φορτηγά πλοία με χωρητικότητα 11.653. 393 κόρους, 449 δεξαμενόπλοια με χωρητικότητα 26.565.142 κόρους,, 731 επιβατηγά πλοία με χωρητικότητα 1.279.538 κόρων και διάφορα πλοία 268 με χωρητικότητα 125.529 κόρους.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχει ως εξής:

Η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%. Μείωση κατά 1,2% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα Φεβρουαρίου 2021. Μείωση κατά 4,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020.

Διαβάστε επίσης:

700 πλοία σε αναμονή στα κινεζικά λιμάνια – Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Για πόσα χρήματα πουλήθηκε το θρυλικό σκάφος Ιstros της οικογένειας Παππαδάκη;ΣΧΟΛΙΑ