• Ναυτιλία

  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά καταγγελίες της Seajets

  Μάριος Ηλιόπουλος, εφοπλιστής SeaJets

  Μάριος Ηλιόπουλος, εφοπλιστής SeaJets


  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, προχώρησε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, στην ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή, κατόπιν κλήρωσης, εξέτασης υπόθεσης, περί πιθανής παράβασης υποχρέωσης γνωστοποίησης της απόκτησης de facto αποκλειστικού ελέγχου και της συναφούς υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης συγκέντρωσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

  Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης και δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

  Η υπόθεση αφορά σε ενδεχόμενη παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2, περί υποχρέωσης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων, του άρθρου 9 παρ. 1, περί της συναφούς υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης συγκέντρωσης και του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 3959/2011 περί ενδεχόμενης παροχής ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

  Η υπόθεση δεν αφορά στη διερεύνηση τυχόν παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

  Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες πρόκειται για υπόθεση που εκκίνησε από πρόσφατη καταγγελία του ομίλου Sea jets κατά της Τράπεζας Πειραιώς.

  Η καταγγελία αφορά απόκτηση ελέγχου από τον όμιλο Πειραιώς επί της MIG επί πολλά έτη, χωρίς η τράπεζα να έχει γνωστοποιήσει την απόκτηση αυτή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και χωρίς να έχει τηρήσει την υποχρέωση αναστολής. Παράλληλα η τράπεζα θα ελεγχθεί για παροχή αναληθών στοιχείων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση είναι απόλυτα δεμένη, όπως φαίνεται και από την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  Σε παρόμοια υπόθεση η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία της ακτοπλοΐας.

  Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών και τα έτη της παράβασης.

  Συνεπώς καταλαβαίνει κανείς ότι η Τράπεζα Πειραιώς απειλείται με πρόστιμο δεκάδων εκ. ευρώ.

  Διαβάστε επίσης

  Βαρβιτσιώτης: «Ευχαριστώ» στους ιδιοκτήτες σκαφών που συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό 3.700 ατόμων στη Ρόδο

  Παγκρήτια: Έπεσαν οι υπογραφές στην τελική συμφωνία ενοποίησης με την HSBC

  Συνεργασία της HEMEXPO με τον Νηογνώμονα DNV για την αξιολόγηση συσκευών ενέργειας στα πλοία  ΣΧΟΛΙΑ