• Ναυτιλία

  GasLog Partners: Στα 88,2 εκατ. δολάρια τα έσοδα του τρίτου τριμήνου

  GasLog Partners: Στα 88,2 εκατ. δολάρια τα έσοδα του τρίτου τριμήνου

  Πήτερ Λιβανός


  Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Πήτερ Γ. Λιβανού είχε αυξημένα έσοδα κατά 3,2 εκατομμύρια δολάρια, από 85 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε 88,2 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2021.

  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη βελτιωμένη απόδοση του στόλου το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τη συνεχή βελτίωση της ναυτιλιακής αγοράς LNG που παρατηρήθηκε το 2021 και τις βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις στις οποίες συνήψε η εταιρεία.

  Το λειτουργικό κόστος των πλοίων μειώθηκε κατά 0,6 εκατομμύρια δολάρια, από 19,5 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε 18,9 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο του 2021.

  Η μείωση του λειτουργικού κόστους των πλοίων οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 1 εκατομμύρια δολάρια στα έξοδα τεχνικής συντήρησης.

  Το ημερήσιο λειτουργικό κόστος ανά πλοίο μειώθηκε από 15.127 δολάρια την ημέρα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε 14.695 σε ανά ημέρα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021.

  Ο Paolo Enoizi, Διευθύνων Σύμβουλος, της εταιρείας σχολίασε:

  «Το τέταρτο τρίμηνο ήταν άλλη μια περίοδος ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων. Έχουμε επιτύχει εν μέσω συνεχιζόμενων δυσκολιών του COVID-19, 100% χρόνο λειτουργίας του στόλου και μηδενικά περιστατικά χαμένου χρόνου, ενώ διαθέτουμε ρευστότητα, περίπου 146,0 εκατομμύρια δολάρια.

  Επίσης το 2022, αναμένουμε να συνεχίσουμε με τη στρατηγική μας για την κατανομή κεφαλαίων, η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας».

  Διαβάστε επίσης:  ΣΧΟΛΙΑ