Ναυτιλία

Γ. Κούστας: Αξιολόγηση B2 από την Moody’s για την Danaos Corp – Θετικό outlook

Γιάννης Κούστας

Γιάννης Κούστας Πηγή: Money Marine


Mε Β2 αξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα της ναυτιλιακής Danaos Corp, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα η Moody’s Investors Service, ενώ με Caa1 αξιολόγησε τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα 300 εκατ. δολαρίων που θα εκδώσει η εταιρεία. Το outlook της Danaos είναι θετικό σύμφωνα με τον διεθνή οίκο.

 Η αξιολόγηση B2 περιορίζεται κατά κύριο λόγο από:

-το σχετικά μικρό της μέγεθος στο ευρύτερο πλαίσιο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και στην περιορισμένη διαφοροποίηση προϊόντων

-την έκθεσή της σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά για τους ιδιοκτήτες containerships, η οποία είναι ευμετάβλητη

– την υψηλή συγκέντρωση όσον αφορά τους πελάτες -τις μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών, όπως η CMA CGM  (B2, θετική), ο μεγαλύτερος πελάτης της – ορισμένοι από τους οποίους έχουν σχετικά χαμηλή πιστωτική δυνατότητα και έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες στο παρελθόν

-τον κίνδυνο ανανέωσης των συμβάσεων ναύλωσης, αν και μερικώς θα μετριαστεί από τις κλιμακωτές λήξης των υφιστάμενων ναυλώσεων

-την απουσία ιστορικού στην εταιρεία για βιώσιμη λειτουργία με κεφαλαιακή διάρθρωση και μόχλευση, που η Moody’s θα μπορούσε να αξιολογήσει με υψηλότερη βαθμολογία, μετά από την αναχρηματοδότηση χρέους της Danaos το 2018

Αντίθετα, η αξιολόγηση της Danaos υποστηρίζεται κυρίως από:

-την αναγνωρισμένη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ναύλωσης containerships παγκοσμίως, με ιστορικό καλής κερδοφορίας, ελαφρώς υψηλότερης από τους βασικούς ανταγωνιστές της

-την στρατηγική ναύλωσης σημαντικού μέρους του στόλου της με μακροπρόθεσμες συμβάσεις σταθερής τιμής, που εξασφαλίζουν καλή ορατότητα στα έσοδα της εταιρείας και στα EBITDA για τους επόμενους 12-18 μήνες

-το ιστορικό δημιουργίας θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) που συμβάλει στην καλή κερδοφορία και στην συγκράτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών

-τη δυνατότητα απομόχλευσης, καθώς η πλειοψηφία των ελεύθερων ταμειακών ροών της Danaos θα χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμένη απόσβεση χρεών. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να εξασφαλίσει έσοδα από διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού περίπου 10% που κατέχει στην εταιρεία ZΙΜ Integrated Shipping η οποία βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης αρχικής δημόσια προσφοράς (ΙPO).

Γ. Κούστας: Η ναυτιλιακή που βάζει πλώρη για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η σχέση της με την Danaos Corp

Με θεαματικά κέρδη ξεκίνησε το 2021 για τις ναυτιλιακές μετοχές – Οι ελληνικές εταιρείες που ξεχώρισαν

Γιάννης Κούστας: Αύξηση κερδών στο τρίτο τρίμηνο και εξαγορά δύο πλοίων από την Danaos Corp

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

 ΣΧΟΛΙΑ