• Ναυτιλία

  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Εγκρίθηκε ο κανονισμός «FuelEU Maritime»

  UNCTAD


  Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε οριστικά τον νέο κανονισμό «FuelEU Maritime» για την προώθηση της διάδοσης και χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ναυτιλίας.

  Ο νέος κανονισμός θα δημοσιευθεί στην «Επίσημη Εφημερίδα» της ΕΕ μετά το καλοκαίρι. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

  Ο κανονισμός, ο οποίος αποτελεί μέρος της δέσμης “Fit for 55” που παρουσίασε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για τη σταδιακή μείωση της έντασης των αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων που χρησιμοποιεί ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών ξεκινώντας από τη μείωση κατά 2% το 2025 έως και 80% έως το 2050.

  Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις για την ενέργεια που χρησιμοποιείται στα πλοία, ο κανονισμός, στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου ΙΙ, ορίζει ως όριο έντασης αερίου το αποτέλεσμα του θερμοκηπίου της χρησιμοποιούμενης ενέργειας επί πλοίου:

  «1. Η μέση ετήσια ένταση ενέργειας αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιείται σε πλοίο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2. 2. Το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με μείωση της τιμής αναφοράς κατά 91, 16 γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά MJ του ακόλουθου ποσοστού: 2% από την 1η Ιανουαρίου 2025,  6% από την 1η Ιανουαρίου 2030, 14,5% από την 1η Ιανουαρίου 2035,  31% από την 1η Ιανουαρίου 2040,  62% από την 1η Ιανουαρίου 2045, 80% από την 1η Ιανουαρίου 2050».

  Ο κανονισμός εισάγει επίσης ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για την υποστήριξη της χρήσης των λεγόμενων ανανεώσιμων καυσίμων (RFNBO) με υψηλό δυναμικό απανθρακοποίησης, την εξαίρεση των ορυκτών καυσίμων από τη διαδικασία πιστοποίησης του κανονισμού, την υποχρέωση – από το 2030 – για τα επιβατηγά πλοία και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να συνδέονται με την ηλεκτρική ενέργεια της ξηράς για ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας ενώ είναι ελλιμενισμένα στην αποβάθρα σε μεγάλα λιμάνια της ΕΕ, προκειμένου να μετριαστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στα λιμάνια.

  Προβλέπονται χρονικά περιορισμένες εξαιρέσεις για την ειδική αντιμετώπιση εξόχως απόκεντρων περιοχών, μικρών νησιών και περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά από τη συνδεσιμότητα τους.

  Τέλος, ο νέος κανονισμός, στο άρθρο 62, διευκρινίζει ότι «τα έσοδα που παράγονται από την καταβολή κυρώσεων FuelEU και εισπράττονται από τα κράτη αναφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της διανομής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών καυσίμων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα στον τομέα των μεταφορών θαλάσσιες μεταφορές και να βοηθήσει τους ναυτιλιακούς φορείς να επιτύχουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους τους».

  Διαβάστε επίσης:

  Εμανουέλε Γκριμάλντι – Μάριος Ηλιόπουλος: Η ΑΝΕΚ δεν είναι failing firm

  MINOAN LINES: Έως τη Δευτέρα 31 Ιουλίου, εκπτώσεις 20% στο Santorini Palace

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ο χάρτης της κατάστασης του ανταγωνισμού των ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων στην Ελλάδα  ΣΧΟΛΙΑ