• Ναυτιλία

  Ένωση Μαρινών Ελλάδας: Πρωτοβουλία για το χωροταξικό σχεδιασμό συστήματος μαρινών

  • NewsRoom
  Σταύρος Κατσικάδης, Πρόεδρος της Ένωσης Μαρίνων

  Σταύρος Κατσικάδης, Πρόεδρος της Ένωσης Μαρίνων


  Ο χωροταξικός σχεδιασμός συστήματος μαρινών στην Ελλάδα είναι το αντικείμενο της μελέτης που θα συντάξει ερευνητική ομάδα υπό τον συντονισμό των Καθηγητών κ.κ. Θ. Πάλλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και Γ. Βαγγέλα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για λογαριασμό της διαΝΕΟσις κατόπιν πρωτοβουλίας και χρηματοδότησης της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (Ε.ΜΑ.Ε.) με τη σύμφωνη γνώμη και τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Τουρισμού.

  Η μελέτη η οποία θα αποτελεί εξέλιξη των προηγούμενων μελετών της Ε.ΜΑ.Ε. και της διαΝΕΟσις, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της τελευταίας για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, εκτός από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στοχεύει στην χαρτογράφηση προτεινόμενων περιοχών της Ελλάδας για την ανάπτυξη νέων τουριστικών λιμένων και υποδομών με σκοπό την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού στη χώρα.

  Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης σε επίπεδο εμπλεκομένων φορέων αλλά και κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης για την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού δικτύου μαρινών στην Ελλάδα.

  Διαβάστε επίσης: 

  Εκδήλωση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας – Ποιοι παρευρέθηκαν

  SteelShips (Νικόλαος Νοτιάς): Πούλησε δύο πλοία με κέρδος 8 εκατ. δολάρια

  Fearnley Securities: Δίνει τιμή στόχο στα 50 δολάρια για τη μετοχή της Navios Partners  ΣΧΟΛΙΑ