F

Ναυτιλία

Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Ευθείες βολές κατά της Κομισιόν για την εισαγωγή της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας ρύπων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Ευθείες βολές κατά της Κομισιόν για την εισαγωγή της ναυτιλίας στο ETS

Guy Platten, γενικός γραμματέας της ICS


«Σκληρή γλώσσα» για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας ρύπων, παρά το γεγονός ότι πλέον αναγνωρίζει και την ευθύνη των ναυλωτών, χρησιμοποιεί το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο.

Ο Guy Platten, γενικός γραμματέας της ICS, σχολίασε: «Εκτός από μια ιδεολογική άσκηση αύξησης εσόδων, η οποία θα αναστατώσει πολύ τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, είναι δύσκολο να δούμε τι θα επιτύχει η επέκταση του EU ETS στη ναυτιλία για τη μείωση του CO2, όταν ιδίως ως πρόταση καλύπτει μόνο το 7,5% των παγκόσμιων εκπομπών της ναυτιλίας. Αυτό θα μπορούσε να αναστείλει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις για το υπόλοιπο 92,5% των εκπομπών των πλοίων.»

«Γνωρίζουμε ότι κράτη εκτός ΕΕ όπως η Ιαπωνία έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία για την επιβολή μονομερούς και εξωεδαφικού φόρου στο εμπόριο. Δεν μπορεί να είναι δίκαιο για τις ναυτιλιακές εταιρείες που δεν ανήκουν στην ΕΕ να υποχρεωθούν να πληρώσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουν τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ».

«Είναι σαφές από το πώς λειτουργούν τέτοια συστήματα σε άλλους τομείς ότι θα υπάρξουν ακούσιες συνέπειες από την επιβολή μιας τέτοιας πρότασης. Υπάρχουν απλούστερες και πιο αποτελεσματικές επιλογές – όπως μια παγκόσμια εισφορά καυσίμων – αλλά αυτές απαιτούν πολιτική ηγεσία και όχι πολιτική σκοπιμότητα. Ένα άλλο βασικό ζήτημα για το ICS είναι ότι ποιος πληρώνει για το κόστος των καυσίμων πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που τελικά πληρώνει το κόστος των δικαιωμάτων άνθρακα».

«Η αποτυχία να συμπεριληφθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στις προτάσεις, σε μια στιγμή που ο ΔΟΕ και η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ τονίζουν ότι η μείωση των εκπομπών θα είναι δυνατή μόνο με την ανάπτυξη τεχνολογιών που δεν υπάρχουν επί του παρόντος, είναι απογοητευτική. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα πέρα από τη ναυτιλία ότι ο πολιτικός και επενδυτικός κίνδυνος είναι υψηλός στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει μόνο γιατί χρειαζόμαστε το Ταμείο Θαλάσσιας Έρευνας IMO ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη εκτίμηση του αντικτύπου αυτών των προτάσεων το συντομότερο δυνατό, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτο κόστος για το παγκόσμιο εμπόριο.

Παρατηρήσεις

Σε πιο χαμηλούς τόνους κινήθηκαν η Ένωση Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA) αλλά και το ευρωπαϊκό κομμάτι της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA). Και οι δύο φορείς καλωσόρισαν την πρόταση Fit for 55, αλλά η ECSA παρατηρεί έλλειψη συνοχής μεταξύ ορισμένων προτάσεων του πακέτου που ενδέχεται να υπονομεύσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους του.

«Παρόλο που θα προτιμούσαμε μια διεθνή λύση για τη ναυτιλία, χαιρετίζουμε την αυξανόμενη κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ και αναγνωρίζουμε ότι η ναυτιλία θα πρέπει να συμβάλει στο δίκαιο μερίδιό της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε ο Claes Berglund, πρόεδρος της ECSA .

Η ECSA υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στο πλαίσιο του EU ETS για τη σταθεροποίηση της τιμής του άνθρακα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολλούς μικρούς και μεσαίους πλοιοκτήτες. Είναι επίσς σημαντικό, σημειώνει η ECSA, ότι τα έσοδα που δημιουργούνται θα πρέπει να υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση του τομέα. Η ECSA χαιρετίζει επίσης την αναγνώριση του ρόλου του εμπορικού φορέα στην πρόταση για ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS. Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους εφοπλιστές ο εμπορικός φορέας να αναλάβει το κόστος του ETS.

«Είναι υψίστης σημασίας τα έσοδα από το ETS να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της απαλλαγής από τον άνθρακα από τη ναυτιλία και να μην προστίθενται στους γενικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Ένα τομεακό ταμείο έχει ήδη λάβει σημαντική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις ΜΚΟ και τους ενδιαφερόμενους για τη βιομηχανία και ελπίζουμε ειλικρινά ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη αυτό το ισχυρό μήνυμα.

Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές, όσον αφορά τον στόχο της πρωτοβουλίας FuelEU Maritime για την προώθηση της απορρόφησης από την αγορά καθαρότερων καυσίμων, σημειώνουν ότι επί του παρόντος δεν διατίθενται στο εμπόριο.

Τονίζεται επίσης ότι η χρήση βιοκαυσίμων που αγοράστηκαν εκτός ΕΕ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη μείωσης των εκπομπών. «Η κύρια υποχρέωση συμμόρφωσης με τυχόν νέα πρότυπα πρέπει να ανήκει στους προμηθευτές καυσίμων της ΕΕ», δήλωσε ο Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA.

Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές επισημαίνουν επίσης ότι μια χρηματική ποινή σε πλοία όταν η υποδομή για την Ενεργειακή Παροχή (OPS) δεν είναι διαθέσιμη σε λιμένα, τιμωρεί τη λάθος οντότητα. «Τα πλοία πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση OPS, όταν η λιμενική υποδομή δεν είναι διαθέσιμη ή δεν είναι συμβατή με τον εξοπλισμό των πλοίων»

Από τη πλευρά του ο  Ukko Metsola, γενικός διευθυντής της CLIA Europe, ανέφερε ότι «η καθιέρωση της τιμολόγησης των εκπομπών δεν θα λύσει από μόνη της το βασικό πρόβλημα, που είναι η έλλειψη των εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία. Θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια σε πολιτικό και ρυθμιστικό επίπεδο, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και να καταστούν διαθέσιμα για ανεφοδιασμό σε ευρωπαϊκά λιμάνια».

Διαβάστε επίσης:

Κομισιόν (Fit for 55): Τι προβλέπει για αερομεταφορές, ναυτιλία- Νέο σύστημα ρύπων για καύσιμα, μεταφορές και κτήρια

CLIA: Το πακέτο Fit for 55 της Κομισιόν είναι ένα αποφασιστικό βήμα για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα


ΣΧΟΛΙΑ