• Ναυτιλία

  Ασφυκτικό pressing στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από Γκριμάλντι και Ηλιόπουλο για την ΑΝΕΚ – Τρεις εταιρείες ερίζουν για τον τζίρο των 180 εκατ. ευρώ

  Εμανουέλε Γκριμάλντι, Μάριος Ηλιόπουλος

  Εμανουέλε Γκριμάλντι, Μάριος Ηλιόπουλος


  Την Παρασκευή 4 Αυγούστου, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα ανακοινωθεί η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τύχη της ΑΝΕΚ και αν θα εγκρίνει την απορρόφηση της και με ποιους όρους και προϋποθέσεις από την Attica Group.

  Ωστόσο, την προσεχή Δευτέρα, 24 Ιουλίου, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ενδεχομένως να καλέσει εκ νέου τις εταιρείες που ενδιαφέρονται και έχουν καταθέσει προτάσεις για συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

  Το “βραχυκύκλωμα” έχει προκύψει από το γεγονός ότι στην αρχική πρόταση της Attica Group, έχουν κατατεθεί επιπλέον δύο προτάσεις από τον Μάριο Ηλιόπουλο και δύο προτάσεις από τον Εμανουέλε Γκριμάλντι.

  Οι τρεις εταιρείες, ερίζουν για το “χρυσόμαλλο δέρας” της ΑΝΕΚ, που δεν είναι άλλο από τα 180 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών και τα οκτώ πλοία της, αλλά και ορισμένα ταχύπλοα της Hellenic Seaways.

  Η εκτίμηση κύκλων της Ακτής Μιαούλη είναι ότι “θα κατατμηθεί στα τρία η ΑΝΕΚ” ή στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθεί παρασκηνιακή λύση, με την μεσολάβηση των πιστωτών, ώστε να “να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος τα πλοία και τις γραμμές που επιδιώκει;”.

  Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις

  Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει προσφέρει συνολικά 83 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ, που είναι κατά 3 εκατ. ευρώ περισσότερα από την πρόταση της Attica Group, που όμως έχει απορριφθεί από τους πιστωτές της Κρητικής εταιρείας.

  Ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, έχει καταθέσει πρόταση για την εξαγορά του πλοίου “Έλυρος”, αλλά και διαβεβαιώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ότι σε περίπτωση που δεν εγκρίνει την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group και οδηγηθεί σε χρεοκοπία, ο όμιλος του, θα καλύψει σε πλοία τις γραμμές που εξυπηρετεί η ΑΝΕΚ και δεσμεύεται ότι θα απορροφήσει το σύνολο των ναυτικών της.

  Η πρόταση της Attica Group, για την εξαγορά της ΑΝΕΚ, η οποία κατατέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, προβλέπει:

  Τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

  Την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές, με ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

  Υπενθυμίζεται ότι η ΑΝΕΚ διαθέτει οκτώ πλοία και ο τζίρος ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ και το 2022 διακίνησε 809.000 επιβάτες, 186.000 Ι.Χ. Αυτοκίνητα και 115.000 φορτηγά αυτοκίνητα.

  Τι έγινε με την εξαγορά της Hellenic Seaways

  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προφανώς, θα αξιοποιήσει την εμπειρία της από την προηγούμενη απόφαση της για την εξαγορά της Hellenic Seaways από την Attica Group. Να υπενθυμίσουμε ότι η σχετική απόφαση υποχρέωνε την Attica Group να πουλήσει στις Μινωϊκές Γραμμές δύο πλοία: Το Superfast XII και Highspeed 7. Το πρώτο ήταν δρομολογημένο στις γραμμές της Αδριατικής και το δεύτερο συνέδεε το λιμάνι του Ηρακλείου με τη Σαντορίνη, την Ίο και την Μύκονο.

  Επίσης, υποχρέωσε την Attica Group στη «διατήρηση της συχνότητας των δρομολογίων και του ύψους των ναύλων στα υφιστάμενα επίπεδα».

  Σήμερα, η Attica Group, διευθύνει τέσσερις θυγατρικές ακτοπλοϊκές εταιρείες: Superfast, Blue Star, Hellenic Seaways και Afria Morocco Link, οι οποίες διαχειρίζονται συνολικά 33 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της νέας εταιρείας, μετά την απορρόφηση της ΑΝΕΚ, θα υπερβαίνουν τα 700 εκατ. ευρώ, που είναι το άθροισμα των εσόδων των δύο εταιρειών.

  Τι επισημαίνει η ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απορρόφηση της ΑΝΕΚ

  Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τονίζεται ότι «εκτιμά ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, κατά κύριο λόγο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διότι, μετά την πραγματοποίηση της υπό κρίση πράξης, η νέα οντότητα θα αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς στις επηρεαζόμενες από τη συγκέντρωση αγορές της μεταφοράς επιβατών, μεταφοράς οχημάτων και μεταφοράς φορτηγών, από τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν επιπτώσεις μη συντονισμένης και συντονισμένης συμπεριφοράς σε δρομολόγια στα οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες, Attica και ΑΝΕΚ, πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μέσω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (διαγωνισμοί), καθώς και ενδεχόμενες επιπτώσεις κάθετων ή διαγώνιων σχέσεων στις προαναφερόμενες αγορές».

  Τα οικονομικά δεδομένα της ΑΝΕΚ

  Ωστόσο, η ΑΝΕΚ βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου της ΑΝΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 είχαν διαμορφωθεί σε 269,5 εκατ. ευρώ, έναντι 260,1 εκατ. ευρώ, που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και είναι προσαυξημένες με τους ανεξόφλητους τόκους της χρήσης 2022, ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στις 31.12.2022 ανήλθαν σε 34,5 εκατ. ευρώ, έναντι 30,1 εκατ. ευρώ, που ήταν τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

  Επίσης, να επισημανθεί ότι ο όμιλος της ΑΝΕΚ το 2022 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 809.000 επιβάτες έναντι 652.000 το 2021 (αύξηση 24%), 186.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 183.000 (αύξηση 2%) και 115.000 φορτηγά έναντι 133.000 (μείωση 14%).

  Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΑΝΕΚ, το 2022 ο οποίος ανήλθε σε 180 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021.

  Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2022 ανήλθαν σε ζημιές 20,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 40,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,4 εκατ. έναντι ζημιών 41,7 εκατ.

  Η αναφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων δείχνει ανάγλυφα της θέση της ΑΝΕΚ:

  «Σημειώνεται ότι λόγω των ζημιών της χρήσης 2022 συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί το 2021 με σημαντικού ύψους έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές και προβλέψεις. Ως εκ τούτου, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2022 ήταν αρνητικά κατά 61,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των δανείων και τη δυσχέρεια εξυπηρέτησης λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων».

  Επίσης, επισημαίνεται ότι «η εν λόγω συμφωνία ( με την Attica Group) κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων της εταιρείας».

  Διαβάστε επίσης:

  Κατατέθηκε τροπολογία για τους 600 εργαζόμενους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά – Εργασία έως τον Σεπτέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό

  Άρθρο Παρέμβαση για την Τράπεζα Αττικής: Η κυρία, τα 15 εκατ. ευρώ και η ΑΑΔΕ

  Η Μεσόγειος, hotspot της Κλιματικής Αλλαγής  ΣΧΟΛΙΑ