Ναυτιλία

Ανοίγει ο δρόμος για αύξηση της απασχόλησης των νέων στα πλοία ποντοπόρου ναυτιλίας

Γιάννης Πλακιωτάκης

Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτιλίας


Νέες δυνατότητες για την αύξηση της απασχόλησης νέων, αλλά και ανέργων ναυτικών δίνει σχετική τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, η σχετική τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ προς ψήφιση στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, προβλέπει τα εξής :

-Στα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηολογούνται υπό ελληνική σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν.δ. 2687/1953 επιτρέπεται η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (collective agreements) PNO ITF TCC ή PNO IBF κατά την ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων του κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και γ’ μηχανικού Ε.Ν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σταθερός και πολύ σημαντικός στόχος της κυβέρνησης, ήταν, είναι και παραμένει τόσο ο περιορισμός της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών, όσο και η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας για άνεργους νέους που θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στην μεγάλη ελληνική ναυτιλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία με την τροπολογία αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα εφαρμογής, αποκλειστικά και μόνο στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία, των διεθνώς αναγνωρισμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η ρύθμιση αφορά μόνον τα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, από τα οποία εξαιρούνται τα πλοία της ακτοπλοίας, και μόνον για τις ειδικότητες του κατώτερου πληρώματος, καθώς και τις ειδικότητες ανθυποπλοιάρχου και του τρίτου μηχανικού.

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής θα είναι ευεργετικά σε τέσσερις πολύ σημαντικές κατευθύνσεις:

1. Στην αύξηση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών.
2. Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο ώστε να ανακοπεί η πτωτική του πορεία.
3. Στην αυξημένη παρουσία Ελλήνων ναυτικών σε υπό ελληνική σημαία πλοία.
4. Στην αυξημένη ελκυστικότητα για τα ναυτικά επαγγέλματα, αφού ενισχύεται σημαντικά η προοπτική ανεύρεσης εργασίας από νέους ανέργους.


ΣΧΟΛΙΑ