Ναυτιλία

Αγγελική Φράγκου: Πέντε πλοία για το στόλο της Navios Acquisition

Αγγελική Φράγκου Navios ναυτιλία

Αγγελική Φράγκου, επικεφαλής Navios Maritime Holdings


Με πέντε νέα πλοία ενισχύθηκε ο στόλος της ναυτιλιακής Navios Maritime Acquisition, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου. 

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι παρέλαβε τα τάνκερ μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου που προήλθαν από το στόλο της Navios Europe I, μίας θυγατρικής του ομίλου Navios, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση.

Η Navios Acquisition χρηματοδότησε με 81,8 εκατ. δολάρια την συγκεκριμένη εξαγορά, εκ των οποίων τα 32,5 εκατ. δολάρια αφορούν τραπεζικό δανεισμό, τα 32,3 εκατ. δολάρια εισπρακτέες απαιτήσεις που έχει η ναυτιλιακή από την Navios Europe I, και τα υπόλοιπα μετρητά.

Τα πέντε τάνκερ που θα ισχυροποιήσουν το στόλο της Navios Acquisition είναι τα παρακάτω:

 

Πηγή: Navios Maritime Acquisition

 

Τα MR1 είναι ναυλωμένα με συμφωνίες, οι οποίες θα έχουν όλες λήξει μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μέχρι τον Απρίλιο και τα καθαρά ναύλα τους κυμαίνονται από 11,356 δολάρια μέχρι 11,850 δολάρια ημερησίως.

Τα LR1 είναι ναυλωμένα μέχρι το Μάρτιο του τρέχοντος έτους και τα ναύλα τους είναι κυμαινόμενα.

H Navios Europe ήταν μία εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία ιδρύθηκε το 2013 με τη σύμπραξη των Navios Maritime Holdings Inc. που κατείχε ποσοστό 47,5%, Navios Maritime Acquisition με ποσοστό 47,5% και Navios Maritime Partners  με ποσοστό 5%, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν τα πλοία που εξαγόρασε η Navios από την HSH Nordbank AG.

Σημειώνεται ότι μία ακόμη εταιρεία του ομίλου της Αγγελικής Φράγκου, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, Navios Partners, θα αποκτήσει πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Navios Europe.

 


ΣΧΟΛΙΑ