Business

Quest: Από 29 Νοεμβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

  • NewsRoom


Από τις 25 Νοεμβρίου οι μετοχές της Quest Συμμετοχών θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,04 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 29η Νοεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/10/2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 2.859.271,68 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,08 (από ευρώ 0,10 σε ευρώ 0,18) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.003.725,44 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,14 (από ευρώ 0,18 σε ευρώ 0,04) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ευρώ 5.003.725,44 ήτοι 0,14 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ 1.429.635,84 και διαιρείται σε 35.740.896 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,04 η κάθε μία.

Την 12.11.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1969022, η με αριθμό 116052/12-11-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 21.11.2019, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 25.11.2019 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,04 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 26.11.2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται 29.11.2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.


ΣΧΟΛΙΑ