Business

Πολυχρόνης Συγγελίδης: Νέοι επιχειρηματικοί μπελάδες 19 εκ ευρώ (προ των πυλών)

Πολυχρόνης Συγγελίδης. Επικεφαλής Όμιλος Συγγελίδη


Διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου που στέγαζε παλαιότερα τον ΟΠΑΠ στην Λεωφόρο Κηφισού πρέπει να βρει ο Πολυχρόνης Συγγελίδης  αν το Ελεγκτικό Συνέδριο απορρίψει οριστικά τη σύμβαση που θα υπέγραφε για την πώλησή του στην Περιφέρεια Αττικής έναντι περίπου 19 εκατ. ευρώ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που αρχικά δεν είχε εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης, απέρριψε και την αίτηση ανάκλησης που κατέθεσε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής. Τονίζεται ότι ο Όμιλος Συγγελίδη μεταξύ άλλων,  είναι διανομέας στην Ελλάδα του συνόλου των προϊόντων του κατασκευαστή Fiat Group Automobiles Spa: Fiat, Alfa Romeo, Abarth και Fiat Professional (τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από την Fiat Group Automobiles Hellas A.E.) και Lancia και Jeep (τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από την Lancia Jeep Hellas A.E.).

Η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, που υπερασπίζεται τη διαφάνεια σε κάθε δήλωσή της, πιθανώς θα ασκήσει «αίτηση αναθεώρησης» προς το αρμόδιο Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το 6ο τμήμα πάντως απέρριψε την αίτηση ανάκλησης υποστηρίζοντας πως «συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την “Αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής”.

Ήταν ένας διαγωνισμός που προχώρησε από τον όμιλο Συγγελίδη παρά το ότι είχε κατατεθεί μία και μόνο προσφορά από την Περιφέρεια Αττικής!

ΤΙ συνέβη τον Ιανουάριο του 2017

Η Περιφέρεια Αττικής με δεδομένο ότι ήθελε να συγκεντρώσει  τις διάσπαρτες υπηρεσίες της περιφέρειας σε ένα μεγάλο ακίνητο για να εξοικονομήσει χρήμα και θα κάνει γενικά οικονομίες κλίμακος αποφάσισε να αγοράσει ένα μεγάλο κτίριο. Εκείνη την εποχή πωλείτο το ακίνητο Συγγελιδη στην Λεωφόρο Κηφισού. Για το ακίνητο της περιφέρειας υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά . 

Επρόκειτο  για το ακίνητο του Συγγελίδη το οποίο νοίκιαζε ο ΟΠΑΠ στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ποτάμι.  Η δουλειά του Συγγελίδη είχε γίνει επί κρατικού ΟΠΑΠ. Επί ιδιωτικού ΟΠΑΠ, η διοίκηση αγόρασε δικό της κτήριο και εγκατέλειψε το κτίριο του Συγγελίδη γιατί ήταν ασύμφορο.

Πολυχρόνης Συγγελίδης-Πόπη Τσαπανίδου

Μια προσφορά

Όμως παρότι υποβλήθηκε μία προσφορά, η διαδικασία συνεχίστηκε. Όμως η Επιτροπή που συγκροτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ουσιαστικά απέρριψε το ακίνητο του Συγγελίδη για διάφορους λόγους:

  1. Γιατί τα προσφερόμενα ακίνητα βρίσκονται εκτός των περιγραμμάτων των από την διακήρυξη οριζόμενων περιοχών,

2. Γιατί βρίσκεται σε θέση διαφορετική από όσα ορίζει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (άρθρο 3, παρ. 2. 3θ,Ν.3852/2010), όπου ορίζεται ότι «Έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα»,

3. Γιατί σχεδόν όλες οι κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες όλων των τομέων Αθηνών δεν θα εξυπηρετούνται,

Επίσης θεωρούσε  την προσβασιμότητα του ακινήτου οριακή κατά τη Διακήρυξη, αφενός ως προς την απόσταση, καθώς βρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος κατ’ ελάχιστον ίση με 1140μ., όπως προκύπτει από μέτρηση, ενώ αφετέρου, η διαδρομή αυτή (που προτείνεται και στην κατατεθείσα προσφορά ως πλησιέστερη για την πρόσβαση του κοινού και των υπαλλήλων στον πλησιέστερο σταθμό ΜΕΤΡΟ των Σεπολίων), οδηγεί στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού σε σχέση με το κτίριο, περιλαμβάνει τμήμα αδιάνοικτου δρόμου, με πέρασμα από στενό γεφυράκι μη επιτρεπτού πλάτους για ΑΜΕΑ, ενώ επίσης, σε μεγάλα τμήματα της διαδρομής δεν υπάρχουν τα απαραίτητου πλάτους πεζοδρόμια για την κίνηση του κοινού, ούτε καν και έξω από το κτίριο, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μόλις 50εκ.

Τέλος, η Επιτροπή εξέφρασε τις αμφιβολίες της σχετικά με ζητήματα στατικής επάρκειας, αφού έχουν γίνει σοβαρές «αυθαίρετες» παρεμβάσεις στο κτίριο, που στη συνέχεια… «τακτοποιήθηκαν».

Τονίζεται τέλος ότι μετά τις επισημάνσεις της Επιτροπής με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (κατά πλειοψηφία) στις 19-1-2017 άλλαξαν τα μέλη της «Επιτροπής Καταλληλότητας»!!!

Ρένα Δούρου
Πολυχρόνης Συγγελίδης (δεξιά) . Επικεφαλής Όμιλος Συγγελίδη

 

 


ΣΧΟΛΙΑ