Business

Πλαίσιο: Αύξηση πωλήσεων και μικρή μείωση EBITDA το 2019

Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.


Στα 317 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Πλαίσιο το 2019 και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 93,4 εκατ. ευρώ, την ίδια περίοδο.

Ειδικότερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Ενοποιημένες πωλήσεις στα € 317 εκ., αυξημένες κατά 2,7% και ανάλογη βελτίωση του μικτού κέρδους (+1,8%, στα € 64,2 εκ.).

– Μικρή μείωση κατά 10,3% του προσαρμοσμένου EBITDA στα € 8,5 εκ. κυρίως λόγω του λειτουργικού κόστους για την είσοδο στη νέα προϊοντική κατηγορία και την έναρξη/ανακαίνιση καταστημάτων.

– Μεγαλύτερη υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα € 3,0 εκ. και € 1,9 εκ. αντίστοιχα λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους. Μετά την προσαρμογή για το ΔΠΧΑ 16, η μείωση της κερδοφορίας περιορίζεται σημαντικά.

– Σταθερά υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα € 40 εκ. και θετική καθαρή ρευστότητα πλέον των € 30 εκ. συνεπικουρούμενη από τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και παρά τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος.

– Περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στα € 93,4 εκ.

– Προτεινόμενο μέρισμα €0,02 ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

«Το 2019 συνεχίσαμε με συνέπεια τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό που περιέλαβε τη λειτουργία ενός νέου, μεγάλου καταστήματος και, κυρίως, τη δραστηριοποίηση της Πλαίσιο στον υποσχόμενο τομέα των λευκών συσκευών. Οι πωλήσεις του Ομίλου, παρά την περιορισμένη ανάπτυξη του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης στη χώρα μας, σημείωσαν αύξηση, ξεπερνώντας για μια ακόμα χρονιά το ψυχολογικό όριο των 300 εκ. €. Το κόστος υποστήριξης των παραπάνω ενεργειών, σε συνδυασμό με την παροδική αύξηση του τραπεζικού μας δανεισμού, οδήγησαν σε αναμενόμενη πτώση των κερδών μας πριν και μετά τη φορολογία. Ωστόσο, το EBITDA του Ομίλου, προσαρμοσμένο στις πρόνοιες του νέου λογιστικού Προτύπου, κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, συγκρίσιμα με αυτά των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, ξεκινήσαμε την, ιδιαίτερα απαιτητική όπως αποδεικνύεται, τρέχουσα χρήση με ασφαλέστατο απόθεμα διαθεσίμων της τάξης των 40 περίπου εκατομμυρίων. Σημειώνω εμφατικά το δεδομένο αυτό που μας παρέχει ένα καθαρό συγκριτικό πλεονέκτημα, σε μια περίοδο που το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων αναζητούν ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Δεν πρέπει, ωστόσο, να υπάρχουν αμφιβολίες ότι, το 2020 θα σημειωθεί υποχώρηση σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας.

Με βάση την παρούσα κατάσταση, οι αρχικές μας επιδιώξεις προσαρμόζονται ανάλογα. Πρωταρχική μας μέριμνα το προηγούμενο τρίμηνο υπήρξε η ασφάλεια και ο μετριασμός της οικονομικής επιβάρυνσης των 1.500 εργαζομένων μας και παράλληλα η διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών μας σε αυτό το πρωτόγνωρο επιχειρηματικό αλλά κυρίως κοινωνικό περιβάλλον.

Θεωρούμε ότι, η πελατοκεντρική αυτή στόχευση όχι μόνο τελεσφόρησε, αλλά και υπερίσχυσε έναντι του ανταγωνισμού, καθώς το Πλαίσιο αποδείχτηκε επαρκώς προετοιμασμένο τόσο στη διαθεσιμότητα και την ποικιλία των προϊόντων, όσο και στην ταχύτητα και με ασφάλεια διανομή τους. Η πορεία αυτή δικαίωσε στο ακέραιο τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για τον βέλτιστο αριθμό καταστημάτων και σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αποθηκευτικού χώρου και του δικτύου δικής μας διανομής.

Με όλα τα καταστήματα Πλαίσιο στην ελληνική επικράτεια να είναι κλειστά, το σύνολο της ζήτησης, επικεντρωμένης μάλιστα σε συγκεκριμένα προϊόντα, προήλθε μέσω διαδικτύου. Εκείνες, επομένως τις στιγμές, έπρεπε και ενεργοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό και δίχως ουσιαστικά προβλήματα, η φιλική προς το χρήστη ιστοσελίδα μας, το τηλεφωνικό μας κέντρο με 220 εξειδικευμένους συνεργάτες, οι άρτια εξοπλισμένοι χώροι αποθήκευσης στις κεντρικές μας αποθήκες σε Μαγούλα, επένδυση 30 εκ. €, και Μάνδρα, επένδυση 8 εκ. €, και τέλος, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, το άρτιο σύστημα διανομής με 90 φορτηγά!

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της προσπάθειας αλλά και της επιτυχίας μας, επισημαίνω ότι, τις μέρες της καραντίνας, λάβαμε περισσότερες από 330.000 παραγγελίες και καταφέραμε να παραδώσουμε ανέπαφα το 90% αυτών, σε δύο έως τρεις μέρες κατά μέσο όρο! Τα παραπάνω συνέβαλαν στο μέγιστο να κερδίσουμε την εκτίμηση του πελάτη μας, προσφέροντάς του ποιοτική και αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Στο τέλος του έτους επιδιώκουμε και δίνουμε τη σχετική προτεραιότητα, να διαθέτουμε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ταμειακή ρευστότητα, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την Εταιρία μας. Υπό το πρίσμα αυτό, ως ενισχυτική ενέργεια, το ΔΣ θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να διανεμηθεί μειωμένο μέρισμα για τη Χρήση 2019, διατηρώντας, ωστόσο, τη με συνέπεια εφαρμοζόμενη μέριμνα της Διοίκησης για, πιο περιορισμένη έστω, ικανοποίηση των Μετόχων της. Πρέπει, τέλος, να είναι σαφές ότι, ο ανωτέρω σχεδιασμός συντείνει, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απόδοση του Πλαισίου να περιοριστούν στο 2020, έτσι ώστε τόσο οι στόχοι για το 2021, όσο και για την εν γένει αναπτυξιακή του πορεία σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να παραμείνουν αναλλοίωτοι»

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «50 χρόνια Πλαίσιο:

μια χρονιά γεμάτη αναμνήσεις και γιορτινή διάθεση, αλλά και μια χρονιά γεμάτη επενδύσεις και πυρετώδη προετοιμασία για τη νέα εποχή Πλαίσιο που έρχεται. Το 2019 ξεκίνησε με μια μεγάλη καμπάνια για τα 50 χρόνια Πλαίσιο, έπειτα μπήκαμε «δικαιωματικά» σε μια πολύ φιλόδοξη προϊοντική κατηγορία, αυτή των οικιακών συσκευών, παράλληλα χτίσαμε ένα νέο logistics center 10.000τμ που μας έδωσε τη δυνατότητα να στεγάζουμε και να διακινούμε μαζικά ογκώδεις συσκευές όπως αυτές των λευκών και τέλος λανσάραμε μια state-of-theart e-business πλατφόρμα που μας επιτρέπει πλέον να υποδεχόμαστε τεράστιο όγκο επισκεπτών χωρίς καθυστερήσεις και να προσωποποιούμε σταδιακά την εμπειρία του επισκέπτη μας με βάση το προφίλ και τις ανάγκες του που μας έχει επιτρέψει να γνωρίζουμε. Το 2019 έκλεισε με μια πολύ επιτυχημένη Black Friday και μια σημαντικά ανοδική Χριστουγεννιάτικη περίοδο.»ΣΧΟΛΙΑ