• Business

  Ποιες είναι οι αμοιβές σε 51 εταιρείες του χρηματιστηρίου – Οι μισθοί των CEOs, της LAMDA και της Άννας Διαμαντοπούλου

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


  Άλλοι στα ρετιρέ και άλλοι στα υπόγεια…

  Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και οι πετρελαϊκές, είναι εκείνες που παρέχουν τις υψηλότερες αποδοχές στο εργατικό τους δυναμικό.

  Στον αντίποδα κινείται ο εμπορικός τομέας, ο οποίος παρέχει αναλογικά τις χαμηλότερες αμοιβές στο υπαλληλικό προσωπικό.

  Αυτή είναι σε αδρές γραμμές η εικόνα που προκύπτει για 51 εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις.

  Έχοντας ως βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις εκθέσεις αποδοχών, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας στις τακτικές γενικές συνελεύσεις. Χωρίς όμως να παράγουν δεσμευτικό αποτέλεσμα για τις διοικήσεις των εταιρειών, παρά μόνο συμβουλευτικό.

  Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πολλές οι εισηγμένες που δεν χαρτογραφούν επακριβώς τα μισθολογικά δεδομένα για τους εργαζόμενους που απασχολούν. Ορισμένες δεν αναφέρουν το παραμικρό, ενώ αρκετές άλλες παραθέτουν μόνο τις ποσοστιαίες μεταβολές στις αμοιβές των υπαλλήλων, χωρίς να λένε τι ποσά αφορούν.

  Είναι πάντως ενδεικτικό ότι στα τέλη της περσινής χρονιάς οι 122 επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου της Αθήνας απασχολούσαν περίπου 180 χιλιάδες εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλων, που περιλαμβάνουν και την παρουσία τους στο εξωτερικό.

  Στις εκθέσεις αποδοχών, κατά κανόνα λαμβάνεται υπόψη το εργατικό δυναμικό σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Οι αμοιβές αφορούν την περσινή χρονιά, ανάγονται στο μέσο όρο των εργαζόμενων και είναι μικτές.

  Γεγονός που σημαίνει ότι ανάλογα με τα επί μέρους χαρακτηριστικά των υπαλλήλων (κυρίως τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά τα γνωστικά τους εφόδια) υπάρχουν αποδοχές που είναι κάτω ή άνω του μέσου όρου.

  Επίσης σε ότι αφορά τα καθαρά ποσά, αφαιρούνται από τις μικτές αμοιβές οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων (της τάξεως του 14,12%) και στη συνέχεια τα υπόλοιπα μπαίνουν στην κλίμακα του φορολογητέου εισοδήματος, με τη εφορία να αποσπά ένα σημαντικό κομμάτι.

  Άλλωστε στην Ελλάδα η μισθωτή εργασία εξακολουθεί να φορολογείται επαχθέστερα  από τα κεφαλαιακά κέρδη…

  Το εταιρικό «καρέ» των υψηλότερων αποδοχών

  Όπως και να ‘χει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της μισθοδοσίας βρίσκονται οι 214 εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία της Lamda Development.

  Των οποίων οι συνολικές, μικτές αποδοχές, μαζί με τα προσφερόμενα μπόνους, διαμορφώθηκαν πέρσι στα 93.373 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα. Μάλιστα στη διάρκεια της περσινής χρονιάς και λόγω των έργων στο Ελληνικό, υπήρξε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού με προσλήψεις υψηλής ειδίκευσης και κατ’ επέκταση υψηλών αμοιβών.

  Πίσω απ’ τη Lamda Development βρίσκεται η Prodea στην οποία οι 42 υπάλληλοι της μητρικής είχαν πέρσι μικτές αποδοχές 81.000 ευρώ ο καθένας.

  Το μισθολογικό ρετιρέ συμπληρώνεται από τα ΕΛΠΕ και τη Motor Oil. Στην πρώτη περίπτωση οι 2.120 των ΕΛΠΕ είχαν πέρσι μικτές αποδοχές της τάξεως των 73.200 ευρώ, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων αποχώρησης από το πρόγραμμα υγείας.

  Με την προσθήκη και του μπόνους που δόθηκε από τα κέρδη της εταιρείας , οι κατά μέσο όρο αποδοχές διαμορφώνονται στα περίπου 74.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

  Στην Motor Oil οι 1.327 υπάλληλοι της μητρικής έλαβαν πέρσι 68.540 ευρώ μικτά και μαζί με το μπόνους από τα κέρδη οι αποδοχές έφτασαν κατά μέσο στα 72.300 ευρώ.

  Στις θυγατρικές του Ομίλου η μισθοδοσία είναι χαμηλότερη, κινούμενη στα επίπεδα των 40.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων.

  Από τον ΟΠΑΠ μέχρι την μητρική Ιντρακόμ

  Ψηλά στη βαθμίδα των μισθολογικών αποδοχών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στον ΟΠΑΠ. Καθώς οι 1.127 υπάλληλοι της μητρικής εταιρείες, είχαν πέρσι μικτές αποδοχές 52.900 ευρώ.

  Ενώ στον Όμιλο του γίγαντα των τυχερών παιγνίων, οι μέσες αμοιβές διαμορφώθηκαν χαμηλότερα (στις 45.600 ευρώ ανά εργαζόμενο).

  Από την άλλη πλευρά οι μέσοι μισθοί στην ΕΥΔΑΠ ήταν στα 48.285 ευρώ μικτά.

  Στην Premia Properties οι αποδοχές για τους 15 εργαζόμενους ήταν 47.620.

  Οι 112 εργαζόμενοι της ΕΧΑΕ, η οποία λειτουργεί το ελληνικό χρηματιστήριο είχαν πέρσι, μικτές αμοιβές 45.145 ευρώ. Ενώ σε επίπεδο Ομίλου οι αποδοχές των συνολικά 228 υπαλλήλων διαμορφώθηκαν στα 37.519 ευρώ, καθώς στις θυγατρικές οι μισθοί είναι χαμηλότεροι.

  Στον ΟΛΘ οι ανά εργαζόμενο αμοιβές ήταν στα 43.177 ευρώ.

  Ενώ στον ΟΛΠ οι αποδοχές των εργαζόμενων έφτασαν στα 42.965 ευρώ μικτά.

  Στην έκθεση αποδοχών της ΔΕΗ δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις αμοιβές των εργαζόμενων.

  Αν και αναζητήθηκαν διάφορα πρόσωπα της εταιρείας που θα έπρεπε να έχουν γνώση, εν τούτοις απάντηση δεν υπήρξε.

  Κρίνοντας πάντως από τις λογιστικές καταστάσεις της περσινής χρήσης, στους 12.909 υπαλλήλους της ΔΕΗ αναλογούν μέσες μικτές αμοιβές 46.360 ευρώ.

  Πρακτικά λιγότερες, καθώς από το γενικό μισθολογικό κονδύλιο δεν έχουν αφαιρεθεί οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ όπως συμβαίνει με τις άλλες εταιρείες.

  Πέραν τούτων, υψηλές αμοιβές έχουν οι λιγοστοί υπάλληλοι σε ορισμένες μητρικές, επιχειρηματικών Ομίλων.

  Στη MIG οι 16 εργαζόμενοι έλαβαν πέρσι 46.208 ο καθένας.

  Για τους 25 υπαλλήλους της ΓΕΚ Τέρνα οι μικτές αποδοχές ήταν 51.055 ευρώ.

  Στα 54.296 ευρώ ήταν οι αμοιβές των 25 υπαλλήλων των Πλαστικών Θράκης. Ενώ τα λιγοστά στελέχη της μητρικής Ιντρακόμ ( κάτω από 20 σύμφωνα με εκτιμήσεις) είχαν αποδοχές 71.530 ευρώ.

  Τα δεδομένα για τους υπαλλήλους των τραπεζών

  Ξεχωριστή παράμετρο στον επιχειρηματικό χάρτη αποτελούν οι τράπεζες. Από τις οποίες όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση για το τι ακριβώς υπολογίζεται στις ακαθάριστες αποδοχές των εργαζόμενων.

  Φαίνεται πάντως ότι ορισμένες τράπεζες συνυπολογίζουν στον μέσο όρο τα μπόνους παραγωγικότητας και τις λοιπές εξτρά αμοιβές, όπως επίσης και την οικονομική συνεισφορά τους σε ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας ή και συμπληρωματικών ασφαλιστικών παροχών (συνταξιοδότησης).

  Σε όλες πάντως εξαιρούνται από το γενικό σύνολο οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ.

  Η Εθνική λέει ότι οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης έλαβαν πέρσι κατά μέσο όρο 38.758 ευρώ μικτές αμοιβές.

  Η Eurobank κοστολογεί τις αποδοχές των δικών της εργαζόμενων στα 36.389 ευρώ, ενώ η Alpha Bank στα 32.687 ευρώ ανά υπάλληλο (μαζί με παράπλευρά κόστη).

  Στην Πειραιώς οι αποδοχές λογίζονται στα 32.516 για τον κάθε εργαζόμενο και στην Attica Bank στα 30.272 ευρώ.

   Διαχρονικά πάντως  η Τράπεζα Ελλάδος  είναι εκείνη που κατέχει τα μισθολογικά  σκήπτρα.

  Με τις μέσες, ετήσιες, μικτές αποδοχές των εργαζόμενων στην κεντρική τράπεζα της χώρας να εκτιμάται (από την ανάλυση των επί μέρους στοιχείων) ότι ξεπερνούν τα 61.000 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την τράπεζας για συνταξιοδοτικά και καλύψεις υγείας.

  Ο συγκριτικά υψηλότερος, μέσος όρος των αμοιβών, οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι η Τ.τ.Ε ακολουθεί τον βηματισμό του Ευρωσυστήματος.

  Δηλαδή των άλλων κεντρικών τραπεζών, των χωρών της ζώνης του ευρώ. Εκτός από αυτό, στην τράπεζα επί δυόμιση δεκαετίες δεν έχει υπάρξει κανένα πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης.

  Και ως εκ τούτου το προσωπικό της έχει μεγάλη εργασιακή και μισθολογική ωρίμανση.

  Επιπρόσθετα, υπάρχει και η ενισχυμένη εξειδίκευση των υπαλλήλων της, καθώς πολλοί εξ αυτών κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

   

  Ο Γιάννης Στουρνάρας

  Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τον Ιούλιο της περσινής και μετά από την υπογραφή του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, άρχισε να τρέχει η νέα Επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που προβλέπει αυξήσεις που αγγίζουν το 3% ετησίως. Σωρευτικά δηλαδή…12,2% μέχρι και το 2024.

  Σε ότι αφορά πάντως τον κεντρικό Έλληνα τραπεζίτη, οι ετήσιες αποδοχές του κινούνται στα επίπεδα των 211.000 ευρώ πρό φόρου, όπως προκύπτει από το «πόθεν έσχες».

  Στις αρχές του περασμένου Απριλίου η ΟΤΟΕ υπέγραψε νέα κλαδική σύμβαση, με το σωρευτικό αποτέλεσμα των τμηματικών αυξήσεων να αγγίζει τα επίπεδα του 5,6% σε βάθος τριετίας.

  Μετρούμενης όμως από τον εφετινό Οκτώβριο, όταν και θα καταβληθεί η πρώτη δόση της μισθολογικής αύξησης.

  Προσφάτως η Eurobank προχώρησε σε εφάπαξ παροχή 300 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους ( πλήν ανώτερων και ανώτατων στελεχών) στο πλαίσιο της στήριξή τους από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.

  Το ίδιο έπραξε και η Εθνική τράπεζα παρέχοντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση που ξεκινά από 200 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 700 για τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους ( με μισθό μέχρι τα 2.500 ευρώ).

  Ο Δαυίδ και ο Παπαλεξόπουλος 

  Ξεχωριστή είναι επίσης και η παρουσία στο χρηματιστηριακό «ταμπλό» τριών διεθνοποιημένων Ομίλων, των οποίων η έδρα έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό.

  Με ενεργητικό 8,5 δις ευρώ η Coca Cola HBC είχε πέρσι 26.787 εργαζόμενους σε διάφορες χώρες.

  Κρίνοντας από τα μισθολογικά κόστη που αποτυπώνονται στη χρήση του 2021, οι μέσες μικτές αποδοχές ανά υπάλληλο ήταν στα 27.054 ευρώ. Ο CEO του Ομίλου Ζόραν Μπογκντάνοβιτς είχε αμοιβές συνολικού ύψους 4,92 εκατ. ευρώ.

  Για τον πρόεδρο Αναστάσιο Δαυίδ οι αποδοχές ήταν 73.500 ευρώ.

  Αρκούμενος προφανώς στα παχυλά μερίσματα της οικογενειακής συμμετοχής. Στο Δ.Σ της Coca Cola είναι και η Άννα Διαμαντοπούλου ( πρώην υπουργός και ευρωπαία Επίτροπος) οι αμοιβές της οποίας έφτασαν πέρσι στα 98.292 μαζί με τα κόστος της κοινωνικής ασφάλισης που ήταν 7.392 ευρώ.

  Συνολικό ενεργητικό ύψους 4 δις ευρώ έχει ο Όμιλος Viohalco, το εργατικό δυναμικό του οποίου ανέρχεται σε 9.782 άτομα.

  Με οδηγό τις λογιστικές καταστάσεις και χωρίς να εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ προκύπτει ότι οι μέσες αποδοχές ήταν πέρσι στα 28.989 ευρώ. Οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς στον Όμιλο, Μιχάλης και Γιάννης Ν. Στασινόπουλος είχαν πέρσι συνολικές αμοιβές από 888.839 ευρώ ο καθένας.

  Στον Όμιλο της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, που έχει ενεργητικό 2,7 δις απασχολούνται 5.358 εργαζόμενοι. Οι μέσες αποδοχές των οποίων υπολογίζονται ( με βάση τις λογιστές καταστάσεις) στα 53.620 ευρώ.

  ‘Έχοντας όμως περιλάβει και διάφορά έξοδα που δεν προσδιορίζονται, αλλά εκτιμάται ότι αφορά ασφαλιστικά προγράμματα και συναφείς παροχές. Το συγκριτικά υψηλό μισθολόγιο οφείλεται και στο γεγονός ότι το 40% των εργαζόμενων είναι σε δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

  Για τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο οι περσινές μικτές αμοιβές από τη τσιμεντοβιομηχανία διαμορφώθηκαν στα 1.370.760 ευρώ.

  Μισθοί διαφορετικών «ταχυτήτων»

  Η επόμενη μισθολογική κλίμακα ξεκινά με την Fourlis, όπου οι 106 εργαζόμενοι στη μητρική είχαν πέρσι μικτές αποδοχές 34.685 ευρώ ο καθένας. Ωστόσο για τα άλλα περίπου 3.900 άτομα που απασχολούνται σε θυγατρικές, οι αμοιβές δείχνουν να κινούνται στα επίπεδα των 13.000 ευρώ.

  Στην Ελλάκτωρ οι μέσες αποδοχές των εργαζόμενων είναι στα 33.105 ευρώ.

  Στην AutoHellas φτάνουν στα 32.461, ενώ οι εργαζόμενοι στη Mytilineos είχαν πέρσι αποδοχές 31.127 ευρώ και 31.475 ευρώ στην εταιρεία Πετρόπουλος.

  Οι εργαζόμενοι της Καρέλια έλαβαν μικτές αποδοχές 29.859, στην Έλτον 29.240,  στην Ελινόιλ 26.957, στη μητρική εταιρεία της Ιντραλότ 26.458, στην Κρί- Κρί 26.324, ενώ στη ξενοδοχειακή Λάμψα 25.790 ευρώ, με την εταιρεία να δίνει πρόσφατα και μπόνους 1.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους περίπου 1.000 υπαλλήλους των τριών αθηναϊκών ξενοδοχείων (Μεγάλη Βρετανία, King George και Athens Capital).

  Στα Πλαστικά Κρήτης οι μικτές ανα εργαζόμενο αποδοχές ήταν πέρσι κατά μέσο όρο στα 25.200 ευρώ. Στην ΑΝΕΚ στα 25.716, στη Τέρνα Ενεργειακή στα 25.082, στη Lavipharm στα 24.900 και στους Μύλους Λούλη  στα 24.725.

  Στον ΟΤΕ η εικόνα δεν είναι σαφής αφού υπήρξαν μεγάλες μετακινήσεις ( 4.100 άτομα) σε θυγατρικές. Από μία κατ’ εκτίμηση προσέγγιση, που πηγάζει μέσα από τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων, οι μικτές αμοιβές των 2.551 υπαλλήλων της μητρικής εταιρείας κινούνται στα επίπεδα των 24.000 ευρώ.

  Εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, αλλά και των αμοιβών των μελών του Δ.Σ και των διευθυντικών στελεχών. Όλα αυτά, αν όντως οι εκτιμήσεις είναι κοντά στην πραγματικότητα.

  Στην έκθεση αποδοχών της Flexopack αναφέρεται ότι αμοιβές των εργαζόμενων ήταν πέρσι στα 22.446 ευρώ.

  Στην Ideal Συμμετοχών οι μικτές αποδοχές των υπαλλήλων ήταν 21.400 ευρώ, στην Ικτίνος 21.305, στη Μαθιός 21.310, στη Βιοκαρπέτ 19.245 και στο Ιατρικό στα 19.367.

   

  Ο Αποστολόπουλος του Ιατρικού 

  Με τον ιδρυτή, βασικό μέτοχο και Πρόεδρο της εταιρείας Γιώργο Αποστολόπουλο να έχει πέρσι μικτές αποχές 3,2 εκατ. ευρώ.

  Ο γιός του Βασίλης Αποστολόπουλος που είναι CEO στο Ιατρικό είχε αμοιβές 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο άλλος του γιός Χρήστος, που έχει θέση Αντιπροέδρου, έλαβε 844.504 ευρώ.

  Για την εισηγμένη εταιρεία Μύλοι Κεπενού, οι μέσες αποδοχές των εργαζόμενων υπολογίζονται στα 18.525, ενώ στην Epsilon Net είναι 18.434.

  Στη χαμηλότερη θέση από όλες τις άλλες επιχειρήσεις βρίσκονται οι 4.838 υπάλληλοι της Frigoglass, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι μέσες ετήσιες αμοιβές των οποίων είναι στα 11.288 ευρώ.

  Η σιωπή του Βακάκη και οι συγκρίσεις

  Ο κατά τα άλλα λαλίστατος Απόστολος Βακάκης, δεν λέει στην έκθεση αποδοχών τα ποσά των αμοιβών που έχουν οι υπάλληλοι της Jumbo. Στη μητρική εταιρεία της οποίας, στα τέλη της περσινής χρονιάς, υπήρχαν 4.378  θέσεις εργασίας.

  Εκ των οποίων οι 1.215 ήταν έκτακτο προσωπικό. Με βάση τη λογιστική κατάσταση της Jumbo, μέσες, μικτές αποδοχές όλων των εργαζόμενων στη μητρική, υπολογίζεται οτι ήταν στα επίπεδα των 12.300 ευρώ.

  Εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών και των αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

  Για να υπάρχει μια συγκριτική βάση στο όλο πάζλ των εργασιακών αμοιβών στις εισηγμένες επιχειρήσεις, οι ετήσιες αποδοχές των 30.000 ευρώ ανάγονται μετά από την παρακράτηση των ασφαλιστών εισφορών  και των φορολογικών κρατήσεων σε καθαρά έσοδα 1.500 ευρώ το μήνα.

  Με υπολογισμό 14 μισθών το χρόνο.

  Για ετήσια μικτά έσοδα 25.000 ευρώ, τα καθαρά έσοδα είναι 1.290 ευρώ το μήνα, ενώ για  έσοδα 20.000 ευρώ, ο εργαζόμενος έχει καθαρά 1.050 ευρώ ανά μήνα.

  Επίσης για αποδοχές 40.000 και 50.000 ευρώ ετησίως, οι καθαρές μηνιαίες αμοιβές διαμορφώνονται στα περίπου 1.950 και 2.200 ευρώ αντίστοιχα.

   

  Διαβάστε επίσης:

  Εισηγμένες: Οι αμοιβές των CEO το 2021 και τα bonus των στελεχών

  Κικίλιας: Στα 2,6 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο

  Τέλος στην ενισχυμένη εποπτεία – Αντίστροφη μέτρηση, τώρα, για επενδυτική βαθμίδα έως το φθινόπωρο του 2023  ΣΧΟΛΙΑ