Business

Ποια αυθαίρετα σε δασικές περιοχές δεν θα κατεδαφίζονται – Τα πρόστιμα


Για 40 χρόνια όσα έχουν κατασκευαστεί έως και την 11.6.1975 και για 25 όσα ανεγέρθηκαν μετά την 11.6.1975 και μέχρι την 28.7.2011 (η κόκκινη γραμμή που έχει τεθεί για όλα τα αυθαίρετα) δύναται να διατηρηθούν, χωρίς να κινηθούν διαδικασίες κατεδάφισης, αυθαίρετα σε δασικές περιοχές εντός των αποκαλούμενων οικιστικών πυκνώσεων, χωρίς ο ιδιοκτήτης τους να μπορεί να τα μεταβιβάσει, βάσει του νομοσχεδίου έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου 2019.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για το πόσα μπορεί να είναι τα αυθαίρετα εντός των οικιστικών πυκνώσεων που δύναται να εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου. Ενδεικτικό είναι μόνον το εξής στοιχείο: Από τους μέχρι τώρα θεωρημένους δασικούς χάρτες που αφορούν το 51,53% της χώρας οι οικιστικές πυκνώσεις, που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία (και άρα δύναται να εφαρμοστεί ο νέος νόμος) εκτείνονται σε 19.394 στρέμματα ή καταλαμβάνουν το 0,03% των χαρτών αυτών. Πρωταθλητές σε οικιστικές πυκνώσεις είναι οι περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας και της Άρτας. Λιγότερες οικιστικές πυκνώσεις έχουν δηλώσει η Πρέβεζα η Φωκίδα και η Δράμα.

Το παράβολο για να μπει ένα αυθαίρετο στη διαδικασία αυτή είναι 250 ευρώ.

Το κόστος του προστίμου υπολογίζεται μέσω αλγορίθμου στον οποίο προσμετράται η αξία δάσους, το κόστος αναδάσωσης, η έκταση εκχέρσωσης, η τιμή της πλησιέστερης ζώνης, η επιφάνεια του κτηρίου και το κόστος εργασιών των συνοδευουσών κατασκευών.

Ως παράδειγμα ενδεικτικό αναφέρθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου το εξής: Αυθαίρετο κατασκευής προ του 1975, 100 τ.μ σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ θα καταβάλει πρόστιμο διατήρησης  περίπου 20.000 ευρώ, αυθαίρετο κατασκευής από το 1975 και μέχρι το 2003, 37.500 ευρώ και από το 2003 και μέχρι το 2011, 72.600 ευρώ.

Το πρόστιμο μειώνεται αν πρόκειται για την πρώτη και μοναδική κατοικία κατά 33%, αν βρίσκεται σε ιδιωτικό δάσος επίσης κατά 33%, αν ισχύουν και τα δύο 50%, ενώ αν καταβληθεί εφάπαξ κατά 20%. Η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε 100 δόσεις.

Η διαδικασία η οποία δεν θα ξεκινήσει αμέσως, αφού θα προηγηθεί έλεγχος για το αν οι οικιστικές πυκνώσεις που έχουν δηλώσει οι δήμοι πληρούν τα κριτήρια, θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα διεκπεραιωθεί μέσω της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

∆εν υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόμου οι οικιστικές πυκνώσεις που βρίσκονται σε Εθνικούς ∆ρυμούς, Υγροτόπους με εθνική σημασία της Σύμβασης Ραμσάρ και σε περιοχές του δικτύου Νatura 2000.

Για τα ακίνητα που θα υπαχθούν στο νέο νόμο ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα εντός του ανωτέρω χρονικού́ διαστήματος, η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το προβλεπόμενο ειδικό ενιαίο πρόστιμο.

Ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου, εντός των οικιστικών πυκνώσεων, αποδεικνύεται με την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα, που θα υλοποιηθεί από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, σχετικής αεροφωτογραφίας.  Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου ή αν δεν ανευρίσκεται αεροφωτογραφία για τα κτήρια προ του έτους 1975, λαμβάνονται υπόψη δημόσια έγγραφα, έγγραφα δασικής υπηρεσίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, διοικητικές πράξεις πολεοδομικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν στο ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί πριν το έτος 1975.

Οι δηλώσεις υπαγωγής ελέγχονται δειγματοληπτικά σε ποσοστό 30%.

Προηγουμένως, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα ελέγξει τις οικιστικές πυκνώσεις που έχουν οριστεί από τους δήμους, στο πλαίσιο της κατάρτισης των δασικών χαρτών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (για να δοθεί ο χαρακτήρας της οικιστικής πύκνωσης σε μια έκταση εντός δάσους πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 κτήρια σε 25 στρέμματα, 100 σε 100 στρ. και 200 σε 400 στρ.).

Σημειώνεται ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμεί απόφαση περί της συνταγματικότητας της ρύθμισης για τις οικιστικές πυκνώσεις με τη σχετική συζήτηση στην ολομέλεια του δικαστηρίου να έχει προγραμματιστεί σήμερα.

Έχει προηγηθεί συζήτηση του θέματος στο Ε΄ Τμήμα κατά την οποία τρία μέλη του τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας ενώ δύο έκριναν ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν αντιτίθενται στο άρθρο 24 Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Σωκράτη Φάμελλο, το σημαντικό είναι ότι προχωρούν οι δασικοί χάρτες, όπως έχει ζητήσει το ΣτΕ. Όπως είπε ειδικότερα ο κ. Φάμελλος «θεωρώ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει με βάση τους κανόνες του Συντάγματος και τη νομοθέτηση που έχει γίνει ήδη για τις οικιστικές πυκνώσεις, για τα χαρακτηριστικά, αλλά και την ανάρτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στο 100% της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι ο κοινός τόπος και της κυβέρνησης και του ΣτΕ».

Στο εν λόγο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η δημιουργία ειδικού ταμείου ώστε τα χρήματα από το ειδικό δασικό πρόστιμο να αξιοποιούνται σε δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου, όπως οι δασώσεις εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, οι αναδασώσεις, οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής Δασών και η χρηματοδότηση κατεδαφίσεων κτιρίων.

Προς κατεδάφιση τα αυθαίρετα που δεν θα υπαχθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων

Ο κ. Σταθάκης εξήγγειλε χθες και την προώθηση τροπολογιών που θα κατατεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή, με σκοπό, όπως τόνισε, την πλήρη θωράκιση του συστήματος απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετης δόμησης:

Με βάση την πρώτη τροπολογία με τη λήξη του νόμου 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε λιγότερο από έναν χρόνο (9/11/2019), όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζονται άμεσα (είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν συντελεσθεί) εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση υπαγωγής έως την 8/11/2019.

Με τη δεύτερη θα ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων τους, το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής προστίμων.

Με την τρίτη σε περίπτωση που έχει διαφοροποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή (ως προς τις διαστάσεις ή το υλικό, τη θέση ή υπάρχουν επεκτάσεις) σε σχέση με το αρχικό πρωτόκολλο κατεδάφισης, τότε η διαδικασία κατεδάφισης προχωρά χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Στοιχεία σοκ: Πάνω από 1 εκατ. τα αυθαίρετα στην Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεγάλα ερωτήματα γύρω από το νομοσχέδιο για τις «οικιστικές πυκνώσεις» σε δασικές περιοχές που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Στις 18 Δεκεμβρίου κρίνεται το μέλλον της Ektasis– Τα assets που θα μπορούσαν να την σώσουν


ΣΧΟΛΙΑ