Business

Πετρόπουλος: Διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή


Τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2019 ενέκρινε η σημερινή Γενική Συνέλευση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, ενώ αποφάσισε επίσης την δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο (στο οποίο περιλαμβάνονται οι ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28.06.2022, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 10,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29.06.2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 11 μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.681.858 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 80,43% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο.Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου σχετικά με τη δυνατότητα καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petropoulos.com. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και της Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2019.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019 και τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2019. Επίσης, ενέκρινε τη διανομή ποσού €50.000 από τα κέρδη της χρήσης 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 5ο. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 6ο. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΜPI και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Zαχαριουδάκη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σαμαρά οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020 καθώς και την έγκριση της αμοιβής τους. Υπέρ 4.528.217 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 1.153.641 ψήφοι.

Θέμα 8ο. Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019.
H Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, η οποία και την ενέκρινε. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 9ο Απόκτηση ίδιων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό ΕΕ 2016/ 1052. Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο (στο οποίο περιλαμβάνονται οι ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28.06.2022, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 10,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η Εταιρία κατέχει σήμερα συνολικά 5.761 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,081% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. Συνεπώς, δύναται να αγοράσει ίδιες μετοχές έως ποσοστού 9,919% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 701.313 τεμάχια. Υπέρ 5.681.858 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 10ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.ΣΧΟΛΙΑ